Affärsplan

Den som vill starta eget eller bilda bolag med andra måste ha en affärsplan. Vill man bli godkänd av exempelvis Nyföretagarcentrum eller Almi och få möjligheter till de lån som kan vara avgörande för att verksamheten ska kunna fungera överhuvudtaget så måste man kunna visa vad det är för företag som man ska driva, vad man har för mål och hur man ska nå dit.

Mål och idéer är ofta något man är hyfsat klar med men att sätta sig in i rutiner vad gäller organisation och ekonomi kan bli en omständlig historia. Därför är det konstruktivt att sätta sig in i vad vikten av en bra affärsplan innebär i teori och praktik. Många banker kan också kräva en affärsplan för att låna ut pengar till företaget.

Företagslån.se reder ut begreppen och ger tips om hur du och ditt företag ska gå till väga.

affärsplan

Grunderna för en bra affärsplan

Att starta och driva en verksamhet kräver idéer som man själv tror på och det kräver kapacitet och vilja att omsätta dem i praktik. Detta är det mest grundläggande, man måste tro på det man gör för att kunna övertyga andra om att det man håller på med är något som är värt att investera i eller att byta tjänster med.

Oavsett om vi talar om potentiella kunder eller samarbetspartners och långivare så är det lätt genomskådligt om man inte själv tror att ens verksamhet kommer att vara framgångsrik. Därtill måste man ha eller skaffa sig en känsla för hur en affärsplan ska se ut och här kan man inte bara tro, man måste kunna uppvisa en genomarbetad plan som visar kunden eller samarbetspartnern att man både kan och vill.

Gör hemläxan

Att få en bra affärsidé kan vara nog så drivande och upplyftande, ofta börjar det med en vision om ett mål, delmål eller en potential som får en att resa sig och sätta igång verksamheten. När man sedan ska sätta samman en affärsplan så är det lätt hänt att man tar sina idéer, sina visioner och sina mål och skriver ner dem och letar sedan upp de fakta, teorier och egna gissningar som styrker dem. Givetvis är det bra att visa på fakta och egen framsynthet men man ska också vara medveten om att såväl du själv som dina potentiella kunder och samarbetspartners kommer alla att vistas ute i verkligheten och där är fakta, teorier och gissningar bara en del av verksamhet och resultat.

Gör därför hemläxan ordentligt. Sök upp potentiella kunder och lyssna på vad de vill ha ut av din verksamhet. Var inte heller rädd för att studera konkurrenterna. Vad har de gjort rätt? Vad har de gjort fel? Vad är din plats i branschen? Vad har du som inte de har? Vad kan du bli bättre på?

Allt detta är såväl förutsättningar för en bra affärsplan liksom det är en bra grund för hur du ska gå tillväga i din verksamhet. Gör du denna del bra så ökar förutsättningarna för bättre resultat när väl företaget är igång!

Kärnfullt budskap

Den som står i begrepp att starta ett företag och verkligen tror på det han eller hon planerat kan tala om detta i evigheter. Har man dessutom tagit fram fakta, teorier och studier av potentiella kunder som styrker det man säger så har man goda förutsättningar. Dock får man inte glömma sammanfattningen.

Den som läser affärsplanen vill snabbt kunna sätta sig in i ämnet och dess budskap innan han eller hon sätter in sig djupare i det hela. Spretar affärsplanen dessutom för mycket, oavsett om det är språkligt eller faktamässigt, så kan det ge intrycket att man inte riktigt behärskar sitt ämne. Ett kärnfullt budskap, en bra sammanfattning är omistligt i en affärsplan.

Att se upp med

Att tro på sin affärsidé är grundläggande. Både för dig själv och möjligheterna att lyckas, likaså för potentiella kunders och partners bild av dig och företaget. Dock kan det ligga en fara i att vara alltför optimistisk. Att framhålla sina positiva sidor i överkant och att kanske till och med hänge sig åt skryt kan signalera hävdelsebehov som bottnar i osäkerhet, osäkerhet som inte är bra om man ska driva en verksamhet.

Alla är inte språkliga ekvilibrister. Men alla som har intresse för dig och din kommande verksamhet vill kunna läsa vad det står i affärsplanen. En välskriven text signalerar respekt för läsaren och öppnar för bra relationer. Var inte rädd för att ta hjälp med det språkliga, det visar bara att du tar hur din verksamhet framstår på allvar.