Företagslån aktiebolag

För den som driver aktiebolag, eller för den som bestämt sig för att starta ett, kanske från grunden eller byta bolagsform från exempelvis enskild firma så framträder en del aspekter som göra att denna bolagsform skiljer sig från andra. Detta yttrar sig främst i ansvarsfrågor, finansiering och styrning. Allt detta sammantaget gör att exempelvis processer i samband med lån kan te sig lite annorlunda.

Här på Företagslån.se går vi igenom hur lån till aktiebolag går till, vad man som ägare eller delägare bör vara uppmärksam på samt lyfter en del andra frågor som kan tänkas uppstå.

företagslån aktiebolag

Skillnader mellan aktiebolag och andra bolagsformer

Att ha ett aktiebolag skiljer sig på en mängd områden från andra typer av bolag. Jämför man till exempel med en enskild firma där ägaren är juridisk person så är aktiebolaget ansvarigt, inte du som ägare. Detta är en inte oviktig aspekt exempelvis i samband med lån, mer om det längre fram. En annan skillnad är i samband med konkurser som dessvärre inträffar ibland. Om en enskild firma gör konkurs så gör ägaren tyvärr ofta det också, något som dels är ett ekonomiskt och personligt nederlag, dessutom kan det innebära svårigheter i samband med framtida etableringar, i synnerhet om konkursen har inneburit att man dragit på sig betalningsanmärkningar.

Med andra ord är det inte konstigt att det anses och på många sätt är enklare att få lån om man driver ett aktiebolag, något som delvis kan förklaras med att aktiebolag oftast är verksamheter som omsätter större summor än vad enskilda firmor ofta gör.

Fler fördelar med aktiebolag i samband med lån

När man startar upp ett företag är det mer regel än undantag att man har en hel del initiala kostnader, kostnader som inte kompenseras förrän verksamheten och lönsamheten kommit igång ordentligt. Lite beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver och hur mycket kapital, eget eller lånat, som man har tillgång till så kan det innebära en del ansträngningar utöver det faktum att det i princip alltid är mycket arbete med ett företag i början.

När det gäller aktiebolag så är ägare och bolaget två skilda juridiska personer, till skillnad från enskild firma där det är samma. Man kan säga att detta innebär att man som ägare lånar ut pengar till bolaget som man driver. Detta lån kan man givetvis ta ut ränta på, i egenskap av långivare. Däremot kan man inte låna ut pengar andra vägen, det vill säga att aktiebolaget lånar ut till ägaren.

Lite beroende på vilka ambitioner man har med sitt företag, hur expansivt man ser på verksamheten så kan det vara nyttigt att kolla upp vilka regler som gäller och om det passar just dig och det du tänker ägna dig åt.

Att tänka på med lån till aktiebolag

Innan man startar eller omorganiserar sin verksamhet till aktiebolag så ska man vara medveten om att pengar som lånats till ett aktiebolag får hanteras på ett annat sätt än medel som en enskild firma har lånat. Den som driver en enskild firma kan låna medel ur företaget eftersom han eller hon ju så att säga är firman. Ett aktiebolag består av sina ägare, alltså är ägare och bolag två skilda juridiska personer.

Det är lättare att sälja verksamheter eller delar av densamma om man har aktiebolag, den flexibilitet som det innebär ger större möjligheter att ta in nya intressenter och investerare i verksamheten, något som i sin tur förbättrar firmans möjligheter till att få lån den dagen det skulle kunna tänkas behövas.

Faror och risker

Som tidigare nämnts så finns det en mängd fördelar när det gäller företagslån till aktiebolag kontra lån till exempelvis enskild firma. Detta innebär inte att man får bli oförsiktig. Något som mycket viktigt att ha i åtanke är att redovisa kapitalförluster om dessa överstiger hälften av aktiekapitalet, om något går fel här så kan man personligen bli betalningsskyldig och det ser inte bra ut om man har för avsikt att ta nya lån i framtiden. Investeringar och lån är sällan en engångsföreteelse, i synnerhet i bolag som har ambitionen att växa. Trovärdighet är i dessa sammanhang oerhört viktigt.

Att bli nekad lån på grund av dålig redovisning är inget man vill råka ut för, i synnerhet inte i en expansiv fas.