Budgetera

Ingen kommer undan sin ekonomi och ju mer vi inser att ju bättre vi organiserar den, desto mindre behöver vi oroa oss för den. Att planera långsiktigt och lära sig se hur ekonomi fungerar ger inte bara trygghet och stabilitet utan också framförhållning och möjlighet till att expandera och att utvecklas. Detta gäller i synnerhet företagare och andra som har ansvar för organisation och pengahantering. Hur ser din ekonomi ut? Behöver den omorganiseras? Stabiliseras med ett lån? Det finns bara fördelar med att budgetera på ett smart och smidigt sätt.

Företagslån.se ger dig tips och råd om vad bra budgetering innebär och vad det kan göra för dig och din verksamhet. I synnerhet du som är företagare har mycket att vinna på att tänka ett steg framåt och se vart du står och hur din firma kan utvecklas.

budget inför företagslån

Bra budgetering – rätt prioriteringar

Att ha koll på sina tillgångar, hur stora de är, under hur lång tid de kommit till och hur stora utgifter man har är grundläggande för såväl privatpersoner som företag. Den som driver någon form av verksamhet måste också ha blicken riktad framåt och ha extra mycket koll eftersom ens intäkter och omsättning kommer att granskas och redovisas på ett annat sätt än en privatpersons.

Efter att man skaffat sig en överblick, med koll på sina inkomster å ena sidan och sina utgifter å den andra kan man börja budgetera för vad man vill ska hända med verksamheten. Räcker tillgångarna för att expandera? Är det bättre att gilla läget? Håller tillgångarna och administrationen för nya satsningar? Har alla pengar gått in i administrationen som därför fungerar utmärkt men saknas kapital? Skulle ett lån ge verksamheten den skjuts framåt och uppåt som man önskar? Eller kan man ta pengar som används i det administrativa för att undvika att sätta sig i skuld?

När man har rätt prioriteringar klart för sig är det dags att ta steget framåt och en förutsättning för detta är en bra och trovärdig budget. Då har du kunskapen om vad du har och vad detta kan användas till.

Regelbunden uppföljning

Att göra en bra och balanserad plan kräver lite jobb men man får inte glömma att det är minst lika viktigt att man inte bara följer budgeten utan även följer upp den regelbundet och inte väntar till efter att budgetåret gått ut. En del planer kan se bra ut på pappret men kan visa sig på ett helt annat sätt när de omsätts i praktiken, därtill kan yttre omständigheter påverka, så som konjunkturer och prisförändringar.

Att regelbundet följa upp hur ens budget fungerar innebär inte att man ska överge den så fort något inte stämmer, man ska ha tilltro till sina visioner och korrigera detaljer om man måste men kom vänta tills det är dags för utvärdering innan du avgör om budgeten var bra eller inte.

Budget och lån

Det finns många anledningar till att ta ett lån när man driver företag. En renovering av lokaler kan vara nödvändig och det måste ske snabbare än den tid det tar för verksamheten att ta in pengarna på, så att säga, naturlig väg. Kanske händer en olycka med någon maskin som är nödvändig för företagets operationsduglighet och en ny måste snabbt på plats, då kan ett lån vara enda utvägen för att verksamheten ska kunna hållas igång.

Vad gäller budgetering så ska givetvis lånade pengar räknas till tillgångarna men det är viktigt att man är medveten om att även om man har koll på vilka avgifter och räntor man avtalat med banken eller kreditinstitutet så bör man vara extra försiktig och budgetera med några extra procent för till exempel oväntade ränterörelser.