Företagslån för enskild firma

Att ha enskild firma ställer en inför andra sorters utmaningar än den som är anställd eller driver aktiebolag. Dels är man många gånger ensam om alltifrån drift till ansvar och planering. För en del blir den enskilda firman det korta och enda försöket som företagare, för somliga är det början till en större och mer diversifierad verksamhet. Oavsett om man är nyuppstartad eller om man är i en expansiv fas eller om man bara behöver stabilisera verksamheten så kan det komma tillfällen då det kan komma att bli tal om lån.

Många gånger är det i just en enskild firma som man som företagare tar sitt första lån avsedd för näringsverksamhet och vid tillfällen som dessa ställs man onekligen inför en mängd frågor. Vilka regler gäller? Vad innebär räntesatserna för min återbetalningskapacitet? Klarar jag av detta?

Det finns en mängd frågor som man bör ställa sig men i sammanhang som dessa finns också stora möjligheter. Här hoppas vi kunna besvara och upplysa om vad som gäller för en enskild firma som funderar över att söka företagslån.

företagslån enskild firma

Företagslån i uppstartningsfas

Den första tiden som företagare är för många den mest spännande och den mest lärorika. Det är också, för en del, den mest ansträngande. Det mesta är nytt och även om man upplever att man har en bra affärsidé och att man besitter kompetensen och kapaciteten att utföra de uppgifter som verksamheten kräver så uppenbarar sig ändå en mängd frågor. Beroende på verksamhetens art så kan uppstartningsfasen vara olika kostsam för olika firmor. Många investerar egna pengar men kan ändå komma att behöva ta lån.

Man ska ha klart för sig att för den som lånar ut pengar så anses det ofta vara en större risk för vederbörande att låna ut till en ny verksamhet. Det är trots allt så att många firmor, av den ena eller andra anledningen, inte klarar sitt första år. Det innebär en ökad risk för utlånaren och följaktligen får man vara beredd på ökade krav på säkerhet.

Fördelar med enskild firma

Det är oftast lättare att få företagslån om man driver aktiebolag, inte sällan av den anledningen att denna bolagsform ofta omsätter mer pengar och därmed anses besitta större säkerhet. Det finns dock en mängd fördelar som man som företagare med enskild firma bör beakta. Man är förvisso personligen ansvarig för eventuella skulder men man slipper å andra sidan en del av den administration som aktiebolag kräver.

Man är på ett sätt friare ur lånesynpunkt eftersom man kan låna pengar av den enskilda firman, något som inte är tillåtet när det gäller aktiebolag. Detta kan innebära att man kan ta lån av sig själv när man är i en expansiv fas och därmed inte behöva låna pengar externt, i alla fall inte den gången. Därtill är de sociala avgifterna lägre än om man driver ett aktiebolag.

En annan fördel med enskild firma är att man kan låna pengar med blancolån eftersom firman och du själv är samma juridiska person. Nackdelen med det är att du naturligtvis personligen blir återbetalningsskyldig om något skulle hända.

Starta eget – lån

Något som de flesta, för att inte säga i det närmaste alla, gör som blivande eller nybliven företagare är att ta ett starta eget-bidrag. Det kan skapa trygghet under en tid och motivera en till att föra verksamheten framåt, dock kan det vara så att man har större ambitioner, att man har startat en verksamhet som från början kräver stora investeringar, investeringar som man inte har egna pengar till. Här kan det bli svårigheter att få lån eftersom banker och andra etablerade utlånare ogärna tar risker, i synnerhet när det gäller helt nya verksamheter.

Behöver man ändå ett lån så krävs det att man kan uppvisa annan säkerhet, alternativt att om man tar ett lån utan säkerhet verkligen är säker på att ens verksamhet kommer att lyfta.

Viktigt att tänka på

När man som företagare med enskild firma ska ta ett lån så är det viktigt att man ställer sig de grundläggande frågorna när det gäller lån. Dessa kan röra en själv; vad händer om man blir sjuk? Klarar man av att driva verksamheten ändå? Håller verksamheten för oväntade och/eller oönskade kostnadsbortfall, exempelvis att några eller flera kunder inte betalar? Många gånger startar man upp verksamhet och redan har kunder, det är lätt hänt att man hänger upp verksamheten på en eller ett fåtal kunder, om denna eller dessa försvinner, hur agerar man då?

De som lånar ut pengar kräver säkerhet av dig, det bör du också göra.