Factoring

För den som är i snabbt behov av kapital till sin verksamhet så finns numera en mängd sätt utöver de traditionella tillvägagångssätten. Ett av de snabbast växande sätten kallas Factoring och går i korta ordalag ut på att företag i stället för att exempelvis ta ett vanligt banklån istället säljer eller belånar sina fakturor.

Eftersom man själv skulle/borde fått in pengar på sina fakturor så kommer följaktligen köparen att överta den fördelen. Samma sak händer om man inte kan betala igen lånet man tagit på fakturan, då tillfaller fakturan och dess värde lånegivaren.

Här på Företagslån.se reder vi ut begreppen och belyser de vanligaste frågorna kring Factoring och annat närliggande.

Factoring - fakturaköp och sälja fakturor

Fördelar med factoring

Alla företag behöver pengar att röra sig med under resans gång, den löpande verksamheten måste fungera och då måste tillgångarna fungera på liknande sätt och inte bara följa inkomster och utgifter. För att detta ska fungera krävs flexibilitet och då är det inte genomförbart vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt att söka upp sin bank varje gång man behöver kapital innan pengarna kommit in på kontot. Man vet att pengarna kommer in inom trettio dagar men man behöver dem tidigare, i fall som dessa är Factoring ett smidigt och fördelaktigt sätt att få tillgång till de summor man har rätt till men som man ännu inte har på kontot.

När man som företagare har utfört det man ska och skickat fakturan så kan det ta månader innan man får se pengarna, lite beroende på vilka rutiner de man jobbar mot har. Handlar det om stora pengar och om man driver ett litet företag kan denna väntan bli inte bara lång och frustrerande utan också farlig, ekonomiskt sett. Att då sälja fakturan ger inte bara pengarna när man vill ha eller behöver dem, man behöver inte oroa sig över förseningar eller andra komplikationer.

En annan fördel med fakturaköp är om man har en stor och viktig kund som man i någon mån kan tyckas stå i beroendeställning till. Säljer man fakturan så har köparen ingen anledning att vänta och skicka ideliga påminnelser, vederbörande har inga personliga eller privatekonomiska skäl att ha överseende med kunder som slarvar med att betala fakturor.

Begrepp och förklaringar

När det gäller fakturaköp så finns det en mängd begrepp som kan vara fördelaktigt att känna till och förstå. Varje företag har sina rutiner och sina förutsättningar, att hitta rätt när det gäller factoring kan ha stor inverkan på kassaflöde och administrativa omkostnader.

Factoring med regress Innebär att den som köpt fakturan säljer tillbaka eller ger tillbaka fakturan till säljaren om denna inte blivit betald. Säljaren får alltså stå för risken om kunden inte betalar.

Factoring utan regress I detta fall tar den som köper fakturan över hela kreditrisken och säljaren har alltså ryggen fri även om den som fakturan är utställd till inte betalar. Factoring utan regress föregås i regel av en process där köparen av fakturan gör klart för sig att densamma kan bli betald, det vill säga om det finns tillgångar att ta av även om fakturan inte betalas.

Fakturabelåning Istället för att sälja fakturan till banken eller kreditinstitutet så belånar avsändaren den. Vanligtvis belånar man den på 70 till 90 % av dess värde. Man får alltså inte ut hela summan. Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att man måste upplysa kunden eller kunderna, den/de som man fakturerat, om att man gjort ett dylikt upplägg.

Viktigt att tänka på

Att sälja eller belåna fakturor är ett förhållandevis enkelt och smidigt sätt att som företagare på ett tidigare stadium få in de summor som man har rätt till. Dock bör man ha i åtanke att det finns vissa risker med detta. Kunderna kanske inte uppskattar att affären de gjort säljs till en utomstående part, somliga kanske till och med känner sig misstänkliggjorda. I värsta fall kan detta innebära att kunder söker sig någon annanstans, något som sannerligen är dåligt för affärerna, en betydligt större sak ekonomiskt sett än att vilja få loss pengar tidigare.