Lån utan personlig borgen

I synnerhet för mindre företag så har det, i alla fall tidigare, varit svårare att få lån, särskilt då sådana som inte har någon som kan gå i personlig borgen. Som småföretagare eller med enskild firma så har det varit mer regel än undantag att man ska behöva sätta bostaden som säkerhet om man vill ha ett lån till verksamheten. På senare tid har det dock dykt upp flera aktörer på marknaden som erbjuder företagslån utan krav på personlig borgen.

För många, i synnerhet företagare som varit verksamma länge, så kan detta tyckas vara snudd på osannolikt, kanske till och med suspekt. Dock är det ett faktum att fler och fler erbjuder detta och då kan det vara av värde att sätta sig in i detta och kanske få nya uppslag ifall man funderar på att renovera kontoret, bygga ut lagret eller stabilisera ekonomin genom ett lån.

Här på Företagslån.se upplyser vi om hur olika aktörer agerar och vad som blir bäst för dig som potentiell och/eller blivande låntagare.

borgen

Nya möjligheter till lån

I takt med att det blir fler aktörer på kreditmarknaden som erbjuder nya och flera sorters erbjudanden så öppnas också flera möjligheter för den som vill eller behöver ta lån. Enbart den snabba digitaliseringen av marknaden har gjort flexibiliteten större än man kunde ana för bara något decennium sedan. Det är inte ovanligt att man tar kontakt online och har pengarna på sitt företagskonto inom en timme. Vet man med sig att man klarar av räntorna och de avgifter som ställs som villkor så är detta ett mycket bra sätt att ta lån på, med tanke på att tid är pengar. Har man dessutom nekats lån i en bank trots att man ansett sig haft säkerhet så tar man naturligtvis sin chans.

Om dessa nya möjligheter är firman och, i förlängningen, den egna ekonomin och tillvaron till gagn, är i hög grad beroende på dels den egna betalningsförmågan och, vilket är minst lika viktigt, att man läser igenom de villkor som ställs, så att man inte hamnar i en situation man inte önskat.

Personlig borgen – så funkar det

För att man ska ha en uppfattning hur det fungerar med denna typ av lån så kan det vara bra att ha en genomgång om vad personlig borgen innebär så att man utifrån det kan utläsa skillnaderna och väga fördelarna mot nackdelarna.
Borgensmannen, det vill säga den som går i borgen för låntagaren förbinder sig att stå för kostnaderna om låntagaren inte kan uppfylla sina åtaganden när det gäller lånet. Det är naturligtvis en risk man tar eftersom långivaren har rätten på sin sida om så skulle ske, något som kan få stora och svåra konsekvenser både för den som tagit lånet och, inte minst, för borgensmannen.

Fördelar

Många företagare har fått börja sin verksamhet belånade och med antingen egna tillgångar som till exempel den egna bostaden som säkerhet. Inte sällan har anhöriga fått ställa upp som borgensmän, något som kan kännas betungande att veta, att om något skulle gå fel så kommer ens närstående att drabbas och kanske hamna i svåra ekonomiska situationer. Att många, inte sällan nya, långivare öppnat för att säkerhetskraven baseras på exempelvis låntagarens kapacitet och tillgångar istället för, som tidigare, externa borgensmän. Detta innebär naturligtvis ökat ansvar för låntagaren men också för mer frihet och flexibilitet.

Viktigt att tänka på

Att man som låntagare numera har långt många fler aktörer att välja medan innebär inte att man kan låta bli att kolla upp vilka man har att göra med och, inte minst, vad det är för villkor de egentligen erbjuder. Här gäller det att ha koll på sin egen verksamhet, vad klarar den av när det gäller exempelvis avgifter som kan komma att tas ut som säkerhet istället för borgen?

Vilken låneform och vilken utlånare passar just din firma? Det finns all anledning att vara försiktig och studera alla fakta noga. Verkar det som erbjuds vara rimligt? Redovisas allt som begärs av dig som låntagare?

Att utvärdera risker och möjligheter kan vara både omständigt och riskabelt så tveka inte att begära hjälp om något är oklart. Det kan vara en initial kostnad men i det långa loppet kan det mycket väl vara värt det.