Ränta

Något som är viktigt, för att inte säga viktigast när det gäller företagslån och ränta, är det faktum att man bör veta vilken ränta det är man får men också vilken ränta det är som man kommer att ha. Vad passar för just din firma? Rörlig ränta eller bunden ränta? Beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver, hur stor omsättning man har och om verksamheten är konjunktursburen eller mer stabil så kan det bli olika svar när det gäller räntefrågor. Kontakten med banken eller kreditinstitutet spelar naturligtvis stor roll, liksom det ekonomiska skicket på firman.

Här på Företagslån.se får du förhoppningsvis svar på några av de frågor du har och kanske svar på några frågor som du kanske inte visste att du behövde ställa. När det gäller räntor och företagslån så finns det mycket som man kan tänkas behöva överblicka, såväl siffermässigt som organisatoriskt. En del hjälp får du här.

ränta företagslån

Bunden ränta

När man tar ett företagslån så tenderar många av frågorna att kretsa kring räntan och i vilken form man ska lägga upp dem. Bakom de beslut som sedan tas finns en mängd aspekter som man ska ta hänsyn till. I vilket skick är firman? Vad är lånet till för? Är avsikten att verksamheten ska expandera eller ska lokaler renoveras? Är det hela verksamheten som sådan som behöver stabiliseras efter en nedgång? Vid tillfällen som det sistnämnda så är det fördelaktigt att veta vad räntenivån kommer att ligga, inte bara när lånet ingås utan även när det gått några månader. Framförhållning är alltid viktigt när det gäller företagande men när verksamheten är i en utsatt eller osäker fas är det än mer viktigt.

Detta är ett exempel på när bunden ränta är det vettiga alternativet. Man kan binda räntan på ett år, man kan göra det på tio år, beroende på behov och vad den som lånar ut tycker är rimligt och genomförbart. Ofta får man rådgivning kring detta när man ansöker om lån men det är alltid viktigt att ligga steget före och ha koll på vad som finns att veta.

Rörlig ränta

Att ha rörlig ränta kan ha en mängd fördelar. Har man bunden ränta så vet man vad man ska betala, man vet vad man kommer att betala och man kan planera verksamhet och ekonomi efter det. Dock kan det ju bli så att konjunkturerna ändras och läget blir helt annorlunda och då är man tvungen att betala den bundna räntan som ligger på en högre nivå än den rörliga. Med andra ord får man dras med utgifter som är högre än man skulle kunna ha haft.

Dock säger det sig självt att man måste ha både koll på både ränteläget som sådant och, inte minst, dess utveckling över tid. Finns det tecken som säger att marknaden kommer att se annorlunda ut om, säg ett halvår? Är verksamheten stabil? Finns det externa faktorer som kan tänkas kunna påverka, som till exempel internationella konjunkturer och världsläget som sådant? Bedriver du verksamhet i ett annat land? Om situationen förändras där, hur påverkar det din verksamhet?

Ränteläget påverkas av många faktorer men om man har sinne för överblick och insikt i hur detta fungerar så kan rörlig ränta innebära stora fördelar. Därtill finns det gott om bra rådgivning att få.

Bra saker att tänka på

Det finns som sagt en mängd saker som man bör tänka på när det gäller räntor och företagslån. Alltifrån den egna kapaciteten att sköta firman till externa faktorer långt bortom den egna kontrollen. Om detta gör en osäker så finns det många val man kan göra som minimerar risker och garderar en mot otrevliga överraskningar. Kan man till exempel inte bestämma sig riktigt för om man vill ha rörlig eller bunden ränta så kan man låna en summa men dela upp den på flera lån. En del av dessa kan ha bunden ränta och en del kan vara rörlig.

Om man har bestämt sig för rörlig men ändå funderar kring hur ränteutgifterna kommer att variera så kan man se till att avsätta summor som ligger lite över det som man budgeterar med, på så vis är man säker även om konjunkturerna skulle svänga oväntat. Och om läget skulle se sämre ut så finns det möjlighet att omförhandla och binda räntan.