Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen ger dig ett skydd och en trygghet när något går fel i verksamheten eller om någon oväntad händelse orsakar problem. Alla företag, även en enskild firma med en mycket begränsad omsättning och aktiebolag med bara en eller två anställda, bör ha en försäkring som ger ett försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme. På den här sidan kan du läsa mer om försäkringar för företag, få information om vad som ingår samt hur priset beräknas.

Företagsförsäkring för aktiebolag och enskild firma

Företagsförsäkring för olika branscher

Alla företag ser inte likadana ut. Vissa har tusentals anställda medan andra är enmansföretag, vissa verkar inom IT medan andra är verksamma inom entreprenadbranschen. Av detta följer automatiskt att det inte finns några standardlösningar för företagsförsäkringar utan att det måste finnas flexibilitet. Varje försäkringsbolag har emellertid vad som kan kallas basförsäkringar för olika branscher. Framför allt handlar det om:

  • Tjänsteföretag
  • Entreprenad, bygg och service
  • Tillverkningsföretag
  • Fastighetsägare
  • Lantbruk

I en försäkring för företag ingår normalt tre huvudsakliga moment på olika nivåer, nämligen egendomsskydd (brand, vatten, inbrott, rån och avbrott), ansvarsförsäkring samt rättsskydd. Med dessa moment får du ett relativt heltäckande försäkringsskydd till en relativt blygsam kostnad. Vissa försäkringsbolag bjuder också på en slags drulleförsäkring för mindre olyckor i vardagen. För ett utökat skydd kan du också teckna till olika tilläggsförsäkringar. För konsultverksamheter är till exempel en konsultansvarsförsäkring som ger ett skydd vid felaktig rådgivning ett nästan obligatoriskt tillägg och för hotell- och restaurang bör grundskyddet kompletteras med exempelvis kundolycksfall och avbrottsförsäkring.

Beräkna pris och jämför företagsförsäkringar

Försäkringsbolagen står i regel ganska nära varandra, men det kan givetvis finnas skillnader när det gäller både pris, självrisker samt det finstilta i villkoren. För att hitta den bästa företagsförsäkringen och det bästa priset för din verksamhet bör du begära in offerter från flera försäkringsbolag och jämföra de viktigaste parametrarna. När du jämför företagsförsäkringar är det klokt att titta mindre på priset och fokusera mer på vad du faktiskt kan få ersättning för. Det är viktigare med ett fullgott skydd än att spara någon hundralapp i månaden på en billig företagsförsäkring.

Hos en del försäkringsbolag kan du få ett prisförslag direkt på nätet genom att först fylla i organisationsnumret (personnumret om du driver enskild firma) för att sedan specificera basuppgifter (omsättning, försäkringsbelopp, med mera) och därefter ange eventuella tilläggsförsäkringar. Med denna funktion kan du enkelt, utan att förbinda dig till köp, se vad olika försäkringsbolag erbjuder och till vilket pris.

Notera att din kostnad för försäkringen till stor del avgörs av vilket försäkringsbelopp du väljer. Försäkringsbeloppet är det sammanlagda värdet av egendomen du vill ska täckas av försäkringsskyddet och ju högre belopp, desto större blir premien. Vi kan ta ett enkelt exempel för att visa på försäkringsbeloppets påverkan.

Du driver en kontorsverksamhet med tre anställda och har en årsomsättning på omkring två miljoner. Väljer du ett försäkringsbelopp på upp till 250 000 kr blir premien omkring 4000 kr per år (ett genomsnitt utifrån fem erbjudanden). Väljer du i stället ett belopp på en miljon blir premien 6500 kr, det vill säga en differens på 2500 kr.

Komplettera med fastighetsförsäkring

Driver du rörelse i en lokal som du äger är det en god idé att komplettera försäkringsskyddet med en fastighetsförsäkring som ger dig skydd vid exempelvis brandskador och vattenskador. Sådana skador kan orsaka stora ekonomiska bortfall och driver du till exempel restaurang eller café är en fastighetsförsäkring i princip obligatorisk.

Fastighetsförsäkringen täcker emellertid fler skadehändelser än brand och vattenskador. Stöld av fast inredning och skador på grund av vandalisering ingår också, liksom en ansvarsförsäkring samt en kompletterande olycksfallsförsäkring.