Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Uppstartslån – Lån för nya företagare

Stora idéer kommer många gånger när man minst anar det eller helt enkelt inte förväntar sig det. Men det är stora idéer som sedan skapar stora företag i längden. De flesta kommer dock inte ut ur startgroparna på grund av olika anledningar. En av dessa är att de inte har rätt finansiering och inte kan förverkliga sina drömmar och mål. 

Hur ska man då ta sig till för att kunna finansiera nystarten? Att kunna få ett lån till ett nystartat företag är många gånger lika viktigt som allt annat då det är svårt att göra något utan pengar. Det finns även de som investerar sina egna medel i företaget om sådant finns. Ett tredje alternativ är att leta efter investerare, någon som tycker om företagsidén och känner att det är värt att investera. Förutom vanliga lån kan du dessutom få ett uppstartslån. Det är ett slags företagslån för ett nytt företag.

När du väl har kommit fram till hur du ska finansiera din stora idé är det nödvändigt att se efter precis hur mycket pengar du behöver och vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Du som ägare till företaget kommer utan tvekan att bära den största ekonomiska risken. Tanken är att kunderna ska finansiera verksamheten men tills kunderna kommer måste det finnas en slags buffert.

Det finns tyvärr inga generella bidrag för att starta eget. Du kan få ett starta eget-bidrag men detta är endast för att hjälpa dig som privatperson. För själva företaget är det andra typer av finansiering som gäller.

En grupp planerar sitt företag

Lån, kredit och riskkapital

Dessa är de tre vanligaste sätten att skaffa kapital för ett nytt företag. Oavsett om det är ett uppstartslån, riskkapital, kredit från kunder eller någon annan typ av lån till nystartat företag behöver du vara redo på att inte alla ser din fantastiska idé på samma sätt som du gör. Det kommer säkerligen att vara nödvändigt att bli nekad ett antal gånger innan du hittar det som är perfekt för dig. Du måste ha en detaljerad affärsplan. Hur mycket kommer ni att fakturera i framtiden, hur ser kundbasen ut, vad är det som ska säljas, vart kommer företaget att finnas, logistik, anställda, maskiner eller inventarier? Allt detta bidrar till att de som kommer att vilja investera faktiskt gör det.

Uppstartslån

Ett uppstartslån är ett lån som har finansiering från Europeiska Investeringsfonden och bör underlätta för mindre företag som lån till ett nystartat företag. Du kan ta ett sådant företagslån till ett nytt företag om du kvalificeras till det då det finns ett par krav som ställs på företaget. Men för en småföretagare är det perfekt och du kan låna upp till 250 000 kr.

Det finns som sagt ett antal krav som ställs på företaget för att ha rätt till ett uppstartslån:

  • Tanken är att det ska vara ett nystartat företag och du måste be om ett uppstartslån innan företagets första bokslut.
  • Ditt företag måste vara registrerat i någon av de vanligaste företagsformerna för att kvalificeras till ett uppstartslån; kommanditbolag, enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.
  • Ditt företag får max ha en balansomslutning och omsättning på 20 mkr och högst 9 anställda.

För att söka ett uppstartslån behöver du presentera din affärsplan till den bank där du vill ansöka om lånet. Det finns dessutom olika företagsrådgivare som hjälper till med den biten och kan förmedla mellan dig och banken. Du behöver som sagt en stark affärsplan för att kunna få ett uppstartslån.

Fördelen med ett uppstartslån är att du får en relativt låg ränta och din borgen är endast 20 % istället för de normala 100 % av lånebeloppet. 

Intern finansiering

Kanske har du rika föräldrar, vunnit på lotto eller helt enkelt jobbat hela livet och sparat undan just för att kunna starta ett företag. Oavsett är intern finansiering ett annat vanligt sätt att skaffa kapital till ditt företag istället för ett företagslån till ett nytt företag. Det finns ett antal fördelar med finansiering på detta sätt. Den största är onekligen att det är du och eventuella kompanjoner som har hela inflytandet över företaget. Ni är inte beroende av någon bank eller utomstående investerare för att ta beslut. Detta innebär att du/ni kan sköta företaget precis på det sätt som ni vill. Det är mycket viktigt att tänka på att hålla kostnader och onödiga utgifter nere för att kunna investera precis där det behövs. Nackdelen är dock många gånger att det är svårt att kunna finansiera hela företaget själv och kanske saknas pengar nog för att kunna skapa företaget precis som du hade tänkt dig.

Lån och kredit

Om din interna finansiering inte räcker kan ett företagslån till ett nytt företag eller kredit vara en chans att skaffa rätt investering. Här gäller samma regler som för uppstartslånet där du måste kunna visa upp en detaljerad affärsplan för företaget. Endast med denna kan banken uppskatta hur stora riskerna är och avgöra precis hur mycket pengar de vill låna ut och vilka typer av säkerhet de behöver.

Att ta ett lån till ett nystartat företag är en av de vanligaste formerna som finansiering. Banken i sig ger inte ett lån till ett nystartat företag utan säkerhet och därför kan det vara perfekt med ett sådant lån för att investera i materiella tillgångar. Dessa går att sälja på en andrahandsmarknad vilket gör att banken kan få sina pengar tillbaka. Det finns många olika typer av lån som banken kan vara villig att ge ditt företag och det finns många olika typer av banker som erbjuder företagslån. En av de nyaste formerna för att få ett lån till ett nystartat företag är genom så kallade peer-to-peer utlåning eller P2P som det också kallas. Där ber du om ett lån och detta läggs upp på en slags auktion där både andra företag och privatpersoner kan erbjuda sig att låna ut en viss del av summan. Om du får ihop hela beloppet slås allt sedan samman och du får allt som ett lån med en viss ränta och återbetalningsperiod.

Att ha goda relationer med både leverantörer och kunder kan också vara ett sätt att kortsiktigt få likviditet. Du kan be om förskottsbetalning från dina kunder för att skaffa ihop kapital. Du kan även vända dig till dina leverantörer för att få längre tid på dig att betala fakturor. På detta sätt kan du få kanske 30 eller 60 dagar till på dig att betala vilket kan lösa eventuella kortsiktiga problem med kapital.

Riskkapital

Om både uppstartslån, företagslån till ett nytt företag och alla andra sätt att skaffa investering misslyckades kan du försöka skaffa riskkapital. Om du har stora vinstmöjligheter och potential kan det finnas riskkapitalbolag som är intresserade av att investera i ditt företag. Detta fungerar generellt sett att de som går in med riskkapitalet blir delägare i företaget. Det kan dock innebära att ditt företag kan utvecklas snabbare och växa sig större. Du kan dessutom många gånger dra nytta av den erfarenhet och kännedom av marknaden som riskkapitalbolaget har. Du ger dock upp en stor del av den frihet och rätten till att bestämma allt själv inom ditt företag. Men det kan många gånger vara nödvändigt för att kunna ta sig ur startgroparna. Även här behöver du ha en väldefinierad affärsplan och noggranna planer för ditt företag och vad som finns i företagets framtid.

Oavsett om det är ett uppstartslån, ett lån till ett nystartat företag, egen investering eller riskkapital som finansierar dina stora idéer är det viktigt att du inser att du alltid är personligen ansvarig för ditt företag. De flesta gånger för att kunna få ett företagslån till ett nytt företag t.ex. behöver du personligen stå som borgensman för lånet som tecknas. Ta hjälp av alla de olika föreningar och rådgivare som finns då det kan vara en rejäl djungel för nystartade företag. Det finns många regler och saker som man bör tänka på för att pricka rätt och blir nästa Spotify eller IKEA.