Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Uppstartslån – Lån för nya företagare

Som ny företagare kan det vara svårt att få ett företagslån beviljat, även om det ofta är då som finansieringsbehovet är som störst. Ett avslag på en låneansökan innebär dock inte att din affärsidé inte är värd att förverkliga. Anledningen till att många banker väljer att ge avslag på lån till nya företag är den ökade risk som medföljer en oprövad affärsplan.

Om du befinner dig i uppstarten av ett företag och behöver kapital för att komma igång kan ett uppstartslån vara ett alternativ. Här hittar du allt om vad det innebär och av vad du som företagare behöver tänka på innan du ansöker. Utöver uppstartslån går vi igenom några saker du som ny företagare kan göra för att förbättra möjligheterna till företagslån.

Jämför företagslån till uppstarten

Företagslån diskutera

Vad är ett uppstartslån?

I en del sammanhang används begreppet ”uppstartslån” som en bred benämning för alla kreditformer som nystartade företag kan ansöka om. Det vi i den här artikeln avser med uppstartslån är lån som är finansierade med stöd av EU-myndigheten EIF (Europeiska Investeringsfonden). Dessa ges ut av NyföretagarCentrum och Marginalen Bank.

Syftet med uppstartslånet är att underlätta för nystartade företag att få lånefinansiering. Garantin som EIF omfattas av finansieras av EU och är ett sätt att ge extra stöd åt entreprenörskap och tillväxt som i sin tur ger högre sysselsättning.

Om uppstartslånet

Det finns några saker som karaktäriserar ett uppstartslån. Exempelvis gäller lånet maximalt 250 000 kronor och den längsta återbetalningstiden är 4 år. Med ett uppstartslån är borgen endast 20 % istället för 100 % av lånebeloppet.

Lånebelopp 100 000 – 250 000 kronor
Återbetalningstid 2 – 4 år
Årsränta Från 6,50 % (rörlig)
Uppläggningsavgift 1 % av lånebeloppet
Aviavgift 15 kronor / månaden

Skulle lånet av någon anledning inte betalas i tid tillkommer dessutom en dröjsmålsränta på 5 % som läggs på den existerande räntan. Du får då också betala en påminnelseavgift på 60 kronor och en förseningsavgift på 175 kronor.

Vem kan ansöka om uppstartslån?

För att kunna söka ett uppstartslån behöver du ha en genomarbetad och realistisk affärsplan. Hos NyföretagarCentrum får du personlig rådgivning och hjälp att gå igenom och förbättra denna. De går igenom affärsidé, marknadsförutsättningar och budget. När affärsplanen blivit godkänd skickas den vidare till Marginalen Bank som tar det slutgiltiga beslutet.

I princip alla nystartade företag i Sverige kan ansöka om ett uppstartslån. Det finns dock några krav att ta hänsyn till:

  • Du måste ha ett registrerat aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag.
  • Du får inte ha mer än 9 anställda eller en omsättning som överstiger 20 miljoner kronor.
  • Du måste ha ansökt om uppstartslån innan företagets första bokslut.
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Hitta finansiering till nytt företag

Vad kostar ett uppstartslån?

Precis som gällande alla typer av lån tillkommer ränta och andra kostnader för uppstartslånet. Hur mycket ränta du får betala är individuellt och styrs dels utifrån ditt företags förutsättningar och det rådande ränteläget när du ansöker om lån. Utgångsläget är dock en årsränta på 6,5 %. Utöver det tillkommer kostnader i form av uppläggnings- och aviavgifter.

Tack vare stödet från EIF-garantin får du som ny företagare en mer förmånlig ränta och har större chans att bli beviljad lån.

Skillnaden mellan uppstartslån och företagslån

Företagslån är ett brett begrepp och innefattar alla typer av lån till företag. Ett företagslån kan vilket bolag som helst ansöka om och summorna kan röra allt från några tusen till flera miljoner kronor. Oftast är återbetalningstiden kortare, mellan några månader till ett par år. Betalningen kan ske i form av ett fast månadsbelopp eller utifrån en viss ränta.

Ett företagslån kan vara med eller utan säkerhet och kan vara villkorat med en personlig borgen. Ett lån med säkerhet innebär att en tillgång pantsätts för lånet, exempelvis en fastighet eller lagervaror. Personlig borgen fungerar också som en slags säkerhet, men där den som agerar borgensman förbinder sig att betala skulden om företaget inte kan betala.

Normalt avser borgen hela lånebeloppet, men fördelen med ett uppstartslån är att borgen endast utgör 20 % av summan. I praktiken innebär det att du inte kan bli personligt ansvarig att betala hela lånet om företaget inte skulle ta av. Om du tecknar ett uppstartslån på 200 000 kronor och företaget inte kan betala blir du betalningsskyldig för 40 000 av dessa.

Det är inte alltid som personlig borgen eller säkerhet krävs för ett företagslån. Däremot brukar så vara fallet när det handlar om ett mindre eller nystartat företag. Därför tar du som företagare på dig en större risk med ett ”vanligt” företagslån än ett uppstartslån. Du får också en relativt låg ränta, lång löptid och rådgivning i samband med ansökan.

Plan B – Förbättra chanserna till företagslån

Om du inte uppfyller kraven för ett uppstartslån, eller helt enkelt inte blir beviljad ett, finns det några saker du kan göra för att förbättra dina chanser till ett företagslån. Antalet låneaktörer som nischar sig mot små till medelstora företag blir allt fler, men precis som alla långivare vill de minimera riskerna de tar. De kan därför kräva borgen eller säkerhet för lånet.

Att som ägare för företaget gå i borgen för lånet är i många fall ett nödvändigt ont. Så länge företaget går bra och kan betala för sig är det inga problem att agera borgensman, men du bör vara medveten om att du tar på dig en ekonomisk risk. Det är därför inget som ska göras lättvindigt. Se till att ha en bra affärsplan och budget med lånekostnaderna inräknade.

Om du har möjlighet att pantsätta något som säkerhet för lånet kan det också vara ett bra sätt att trygga upp banken. Om du använder en privat bostad som säkerhet bör du dock ta i beaktande att banken kan kräva in tillgången om lånet inte kan betalas tillbaka. Det kan i sin tur få stora privatekonomiska konsekvenser för dig och eventuella familjemedlemmar.

Även om det finns många fördelar med ett uppstartslån utesluter det inte möjligheten att få bra lånevillkor som ny företagare hos andra långivare. I och med att lånemarknaden blir allt mer konkurrensutsatt ökar dina chanser som ny företagare. Använder du dessutom en låneförmedlare kan du ansöka hos 10-20 banker på en och samma gång!

Jämför låneförmedlare till nytt företag

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden