Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån till handelsbolag

Ett handelsbolag är en bolagsform med multipla ägare. Det innebär att du som företagare inte behöver ansvara för allt själv, samtidigt som det inte behövs någon avancerad bokföring eller startkapital. Med det sagt behöver de flesta företag kapital för att växa och om de egna resurserna inte räcker kan det bli aktuellt med ett företagslån till handelsbolag.

Eftersom företag och ägare inte är samma person räknas handelsbolag som en juridisk person, som kan ingå avtal och ha skulder. Det är dock företagets ägare som är personligt ansvariga för dessa. Här går vi igenom det viktigaste med lån till handelsbolag. Vem är ytterst ansvarig när det finns flera ägare och vad krävs för att teckna företagslån till handelsbolag?

Ansök om företagslån till handelsbolag


företagslån till handelsbolag

Varför teckna företagslån till handelsbolag

De flesta företag behöver kapital för att växa. Många gånger investerar ägarna sina egna pengar, men det är inte alltid som dessa räcker. Beroende på behov kan ett företagslån till handelsbolag handla om några tusen till flera miljoner kronor.

För många fungerar handelsbolag som en möjlighet att starta företag och testa om affärsidén fungerar i praktiken. Ibland behövs då kapital redan vid starten för att bekosta produkten som ska säljas eller för att hyra lokal för verksamheten.

Bolaget kan också stå inför en situation där efterfrågan ökat men brist på varor, anställda eller utrymme gör att ni inte kan leverera. För att slippa tacka nej till affärer och möjliggöra tillväxt kan ni behöva teckna ett företagslån till handelsbolaget.

Det är heller inte alltid som lönsamhetens vindar blåser i ett företag. Kanske har handelsbolaget hamnat i en situation där pengar inte kommer in i samma takt som de måste betalas ut? Exempelvis på grund av minskad försäljning eller uteblivna betalningar.

För att hålla huvudet ovanför vattenytan och inte fastna i en nedåtgående spiral av förlorade affärer kan ett lån till handelsbolag då vara behövligt. Det kan röra sig om en summa som ni förväntas motta från kunder, men som kommer dröja och som ni är i behov av omgående. Ni bör dock vara säkra på att likviditeten kommer öka så att ni kan betala för lånet.

Vad krävs för att teckna företagslån till handelsbolag?

Om det är ett nystartat eller litet företag sett till omsättning kan det vara svårare att få ett företagslån till handelsbolag beviljat, men det är inte omöjligt. Det gäller bara att veta vad ni kan göra för att ge er själv de bästa förutsättningarna.

Det långivaren vill veta när de bedömer en låneansökan är hur stor risk de tar. Kommer handelsbolaget, och i förlängningen ägarna, kunna betala? För att svara på det behöver långivaren information om handelsbolaget och bolagsmännen.

Om handelsbolaget är nytt är det extra viktigt att presentera en detaljerad och realistisk affärsplan – hur kommer företaget tjäna pengar? Långivaren vill ofta inte låna ut pengar till nya handelsbolag vars affärsidé är slarvigt utformad eller ogenomtänkt.

Utöver affärsidén behöver ni ha utformat en budget för det kommande året. En genomarbetad budget visar banken att ni har förmåga att analysera och prognostisera bolagets ekonomiska förutsättningar och utsikter. En av de viktigaste sakerna med budgetarbetet är att vara självkritisk. En missvisande budget gynnar varken er som ägare eller banken.

Ett mer etablerat handelsbolag kan använda siffror från tidigare försäljningar för att bevisa att det finns tillräckligt med kassaflöde för att täcka lånet. Ju större omsättning och vinstmarginal företaget har desto mindre behöver ni övertyga på annat sätt.

Det kan också vara viktigt att presentera en detaljerad plan för hur pengarna från lånet är tänkta att användas och hur de kommer hjälpa företaget. Följande är generella krav som de flesta långivare har för att bevilja företagslån till handelsbolag:

  • Ni kan visa på handelsbolagets betalningsförmåga – T.ex. med affärsplan, budget, årsredovisning, balansräkningar.
  • Lånet är rimligt i relation till bolagets storlek – Hur mycket omsätter företaget och hur mycket planerar ni att låna?
  • Handelsbolag och bolagsmän har god ekonomi – Kreditupplysningar visar inga obetalda skulder eller orostecken.
  • Långivaren har försetts med fullständig och korrekt information – Utan information är det svårt att avgöra risken.

Uppfyller ni kraven ovan har ni goda chanser att få företagslån till handelsbolag beviljat. Alla långivare har dock särskilda villkor som också måste uppfyllas för att lånet ska bli godkänt. En del har som krav att bolaget måste ha varit verksamt en viss tid, men det finns också de som godkänner lån till helt nystartade företag så länge affärsidén är tillräckligt bra.

Teckna företagslån till handelsbolag

företagslån till handelsbolag

Förbättra möjligheterna till lån

Några andra faktorer som kan förbättra möjligheterna att få ett företagslån till handelsbolag beviljat är:

  • Ha en revisor som sköter ekonomin – Med någon särskilt kunnig som tar hand om det ekonomiska kan långivaren känna sig trygg med att ekonomin sköts på ett snyggt sätt och att deras pengar kommer kunna betalas tillbaka i tid.
  • Erbjud en säkerhet för lånet – Även om det förekommer företagslån utan säkerhet kräver en del långivare ett det finns någon säkerhet för lånet, åtminstone för större lånebelopp. Att erbjuda en säkerhet kan i vilket fall öka möjligheterna till lån och leda till lägre ränta. Tillgångar som kan pantsättas är till exempel fastigheter och varulager.

När det gäller företagslån till handelsbolag kan även privata fastigheter erbjudas som säkerhet för lånet. Observera dock att det kan få privatekonomiska följder eftersom banken kan kräva utmätning på dessa bostäder om lånet inte betalas. Ansök därför aldrig om ett större lån än bolaget kan omsätta och tänk noga igenom innan personliga tillgångar pantsätts.

Något annat som kan öka chanserna till företagslån för handelsbolag är personlig borgen. Ett borgensåtagande innebär att en person blir personligt ansvarig för att betala för lånet om betalning uteblir. När det gäller företagslån till handelsbolag är dock ni som bolagsmän redan personligt ansvariga för bolagets skulder. Ni har alltså redan ”gått i borgen” för alla avtal som ingås.

Vad kostar ett företagslån till handelsbolag?

Kostnaden för att låna pengar till handelsbolag beror på en rad olika faktorer, men handlar till stor del om den ränta ni får. Ju högre ränta desto dyrare blir lånet. Därtill ska lånet amorteras, vilket också utgör en kostnad för bolaget. Hur stor del som ska betalas tillbaka varje månad beror på den löptid ni väljer, men tänk på att en längre löptid innebär en högre total kostnad.

Räntan avgörs till viss del av den marknadsmässiga räntan. Genom att välja rörlig ränta som svänger med marknadsräntan eller fast ränta, som inte förändras utan binds upp över tid, kan ni styra hur era räntekostnader påverkas månad för månad.

Den andra delen som påverkar räntan är den risk långivaren tar med lånet. Om handelsbolaget kan visa på ett stadigt kassaflöde är risken mindre, varpå räntan som erbjuds är lägre. Ett mindre eller nystartat handelsbolag medför större risker och därmed är räntan högre. Sådant som ökar möjligheterna till lån, som säkerhet eller revisor, leder också till lägre ränta.

Utöver ränta kan det tillkomma kostnader i form av uppläggnings- och aviavgifter. Det finns dock långivare som istället för sådana avgifter, och en procentuell räntesats, har ett fast månadsbelopp som bolaget betalar. Hur mycket detta är beror på lånets storlek och vald återbetalningstid, samt bolagets kreditvärdighet och omsättning.

I vår lista över långivare uttrycks det som ”fast månadsbelopp”. Läs mer om ränta på företagslån här.

Få bäst villkor genom att jämföra långivare

Hur stor risk en långivare är villig att ta och vilken ränta som erbjuds på lån till handelsbolag skiljer sig mellan olika aktörer. För att få de bästa lånet till ett handelsbolag är det därför alltid en god idé att ta sig tiden att jämföra långivares olika erbjudanden innan ni ansöker.

Med vår jämförelsefunktion får ni som ägare snabbt en överblick över flera ledande långivare på marknaden och kan jämföra deras lånebelopp och löptid. I recensionerna finns mer detaljerad information om låneerbjudande och villkor.

Jämför långivare till företagslånet

företagslån till handelsbolag

Solidariskt ansvar för lån till handelsbolag

I en enskild firma är det enkelt att veta vem som är ytterst ansvarig för ett företagslån, men i ett handelsbolag är det inte lika självklart eftersom det finns multipla ägare. Vad säger egentligen Lagen om handelsbolag och enkla bolag?

I lagens 20:e paragraf står det: ”Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser”.

Solidariskt ansvar innebär att betalningskravet för lånet kan riktas mot en av bolagsmännen, men att den som betalat i sin tur har rätt att kräva de övriga på deras del av skulden. Samtliga bolagsmän är alltså personligt ansvariga för handelsbolagets förpliktelser, om inget annat avtalats, och kan tvingas betala företagets skulder ur egen ficka.

Det finns dock ett skydd mot om en av ägarna medvetet, eller mot de andras vilja, skulle överskrida sin befogenhet och teckna ett företagslån till handelsbolaget. I ett sådant fall hålls övriga bolagsmän inte personligt och solidariskt ansvariga.

Det bästa är att skriva ett kompanjonavtal vid upprättandet av handelsbolaget så att det är tydligt vad som gäller.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden