Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån med betalningsanmärkning

För den som befinner sig i en uppstartsfas av sitt företag och vill låna pengar till en affärsidé så kan tillgång till kapital vara såväl välkommet tillskott som en nödvändighet för verksamhetens existens. Samma sak kan gälla när man befinner sig i en expansiv fas, när det är dags att ta steget uppåt och framåt i verksamhetens utveckling.

Både en nystart och en expansion av ett företag kräver ekonomiska resurser.

I de fall de ekonomiska resurserna inte finns tillgängliga är lån avgörande. Kombinationen av att behöva ett lån och ha betalningsanmärkningar är en svår och komplicerad situation, som i vissa fall helt kan sätta stopp för lånemöjligheterna.

företagslån med betalningsanmärkniingar

 

Att få sin verksamhet hejdad på grund av en tidigare förseelse kan vara frustrerande men det finns möjligheter även för den som har betalningsanmärkning. Det är dock viktigt att man noga läser på vad som gäller.

Här på Företagslån.se finns sammanställt information om vad en betalningsanmärkning egentligen är, hur olika typer av bolagsformer påverkas av en betalningsanmärkning och några av de vanligaste frågorna.

Vad är en betalningsanmärkning och vem utfärdar den?

Först och främst, betalningsanmärkningar behöver inte nödvändigtvis vara resultatet av dåligt omdöme eller rent av slarv, utan det kan bero på otur och andra omständigheter, så som sjukdom, skilsmässa eller oväntad arbetslöshet.

Dessvärre spelar det ingen roll huruvida betalningsanmärkningen uppkommit genom otur eller slarv, betalningsanmärkningen är, oavsett anledning till dess uppkomst, en följd av att en person eller ett företag inte skött sina betalningar som sig bör, vid ett eller flera tillfällen.

Betalningsanmärkningar kan uppstå på en skuld som är så liten som 100 kronor, därför är det väldigt viktigt för både fysiska personer och juridiska personer att alltid betala alla skulder man har. Även de minsta skulderna kan sätta stopp för ett lån.

En vanligt förekommande felaktighet är tron om att en betalningsanmärkning är något som Kronofogdemyndigheten för register över, men så är inte fallet. En betalningsanmärkning uppmärksammas genom en kreditupplysning.

Kreditupplysningar görs i samband med att ett lån ska tas upp. Långivaren tar hjälp av ett kreditupplysningsföretag som går igenom den potentiella låntagarens ekonomi för att försäkra sig om att personen som står i begrepp att uppta lånet, i framtiden är kapabel till att betala lånet åter.

Företagen som genomför kreditupplysningarna kräver att den som begär ut upplysningen har ett så kallat ”legitimt behov”. Legitimt behov anses finnas för dem eller den som står i begrepp att till exempel ge ut ett lån eller ingå ett kreditavtal och där de eller den finner det nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning av den som kommer att agera motpart.

Vanligtvis ligger uppgifter från en kreditupplysning kvar i tre år för en privatperson och upp till fem år för juridiska personer. Skulle en återbetalningsplan inte sträcka sig så långt som tre respektive fem år, försvinner uppgifterna den dagen återbetalningsplanen är till ända, det vill säga då pengarna är tillbaka i rätt händer.

Rent praktiskt går kreditupplysningen till på så sätt att kreditupplysningsföretaget samlar in offentliga uppgifter från ett flertal olika register, bland annat från Kronofogden. Företaget sammanställer sedan alla uppgifter och skickar till sist ut informationen till beställaren samt en kopia till den som är föremål för kreditupplysningen, med uppgift om vem som beställt informationen.

För varje gång som en kreditupplysning görs noteras detta och kan ses som ett tecken på ekonomisk svaghet av låneinstitut i de fall flera kreditupplysningar gjorts. För att undvika detta kan en så kallad sammanslagen kreditupplysning göras vilket innebär att flera låneinsititut tar del av informationen samtidigt utan att mer än en registreras.

Betalningsanmärkning och anmärkningskontroll – skillnad!

Vad en betalningsanmärkning är bör nu stå klart. Det är viktigt att inte förväxla en betalningsanmärkning med en anmärkningskontroll. En anmärkningskontroll är en enklare form av en kreditupplysning som endast lämnar information om huruvida betalningsanmärkningar finns registrerade eller ej.

Något belopp eller till vem eller vilka skulderna ska betalas framgår inte heller av en anmärkningskontroll.

Olika regler för olika sorters företag

Att få veta att man vägrats lån på grund av betalningsanmärkning kan vara en frustrerande upplevelse, både för en själv personligen och för den verksamhet som bedrivs och/eller önskar expandera.

Som ovan nämnt kan det uppstå svårigheter med att ta lån om det finns betalningsanmärkningar, inte bara för tillfället utan även under ett antal år framöver.

En sak man bör komma ihåg om man har betalningsanmärkningar och står i begrepp att starta ett företag eller bara expandera ett redan existerande företag, är att det gäller olika regler för olika sorters företag om huruvida betalningsanmärkningar ska ha inverkan på möjligheterna till lån. Nedan listas ett antal olika bolagsformer och dess förutsättningar till lån i kombination med betalningsanmärkningar.

Enskild firma

Enskild firma, även kallad enskild näringsidkare, är en sådan företagsform i vilken organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. En person som driver en enskild firma är alltså den enskilda firman, i dessa fall används således inte begreppet ”juridisk person”.

Detta innebär problem i situationen då den enskilda firman är i behov och lån och ägaren har en betalningsanmärkning, eftersom att ägarens ekonomi och verksamhetens ekonomi inte är skilda.

Handelsbolag

Vad gäller handelsbolag så är det en bolagsform som kan sägas stå emellan enskild firma och aktiebolag. Ett handelsbolag är ett företag som måste ha minst två bolagsmän, det vill säga två delägare.

Till skillnad från en enskild firma så blir ett handelsbolag vid dess registrering en juridisk person, däremot, i likhet med en enskild firma, så är bolagsmännen i ett handelsbolag personligt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder.

Det personliga ansvaret innebär att återbetalningskrav riktas direkt mot en eller flera av bolagsmännen. Att betalningsansvaret är solidariskt betyder att återbetalningskrav kan riktas mot vilken som helst av bolagsmännen, men att den bolagsman som de facto betalade skulden äger rätt gentemot de övriga bolagsmännen att kräva dem på deras del av skulden.

Problematiken vid lån i kombination med betalningsanmärkning blir således densamma för ett handelsbolag som för en enskild firma trots att handelsbolaget har en egen ekonomi, eftersom det i slutändan är bolagsmännens, och inte den juridiska personens betalningsförmåga som blir avgörande för huruvida lånet eventuellt kan återbetalas och i första hand överhuvudtaget ges ut av låneinstitutet.

För handelsbolag finns dock alltid minst ett till alternativ att få in pengar genom lån eftersom bolagen, som sagt, kräver minst två bolagsmän och det är möjligt att inte alla bolagsmännen har en betalningsanmärkning.

Aktiebolag

Omständigheterna för ett aktiebolag förhåller sig annorlunda jämfört med de två ovanstående bolagsformerna. Att ta ett företagslån till ett aktiebolag, AB, är således också annorlunda.

För att bilda ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på minst 50 000 kronor och att det registreras hos Bolagsverket, därefter är ett aktiebolag en juridisk person.

För aktiebolag gäller att delägarna inte riskerar att förlora mer än vad de har satsat i bolaget, utan bolaget självt är ansvarigt för de skulder som det drar på sig. Detta innebär således att bolaget inte på något sätt påverkas av en ägares betalningsanmärkningar vid en lånesituation.

När lånet upptas görs det av den juridiska personen och inte av den fysiska personen, följaktligen har denna verksamhetstyp normalt sett lättast för att få lån i just detta hänseende. Dock gäller särskilda regler när mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat då du som delägare riskerar att bli personligt ansvarig.

För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet, det vill säga tillgångarna minus skulderna, vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Enkelt uttryckt, om man ska starta en verksamhet och man har en historia där det finns betalningsanmärkningar, se då till att välja en bolagsform som inte omfattas av regler som kan komplicera exempelvis en lånesituation.

betalningsanmärkningar företagslån

Lån med betalningsanmärkning utan säkerhet

Betalningsanmärkning eller ej, lånebehovet kvarstår. Finns det då någon möjlighet till att låna pengar med betalningsanmärkning eller är det kört? Kört är det aldrig. Det finns långivare som är beredda att bortse från eventuella betalningsanmärkningar och trots allt bevilja en person ett lån.

Det låter, och är, såklart väldigt bra för de som satt sig i en sådan position då ett lån är vitalt men en betalningsanmärkning sätter käppar i hjulet. Även som privatperson finnas det möjlighet att låna pengar med betalningsanmärkning. Ett sådant lån kan vara bra vid de tillfällen då du trots en betalningsanmärkning är i stort behov av att låna pengar.

Dock finns det som alltid en hake. Vanligtvis ges lån med säkerhet, det betyder att låntagaren pantsätter något som säkerhet för att lånet kommer att betalas åter, sker inte det så går rätten till det pantsätta över till långivaren.

Haken i detta fall är att långivarna som är beredda att låna ut pengar till någon i ekonomisk knipa gör oftast det genom lån utan säkerhet men då till en ränta som är avsevärt mycket högre än den ränta låntagaren annars hade fått om lånet givits med säkerhet.

Det finns således långivare som kan godta ansökan av ett sms-lån med betalningsanmärkning, men detta är produkter som främst är riktade mot konsumenter. Men om du har en enskild firma så kan du ansöka om mindre sms-lån för att få ett litet tillskott av pengar till företaget.

Varför låna ut till företagare med betalningsanmärkning?

För inte så länge sedan var betalningsanmärkning i princip synonymt med ekonomisk brännmärkning och kunde, minst sagt, komplicera exempelvis möjligheter till lån.

I någon mån är det fortfarande så, och av lätt sedda skäl, att ingen vill komma i kontakt med en verksamhet som drivs av någon som inte kan hantera sin ekonomi, även om betalningsanmärkningar kan ha annan bakgrund och andra förklaringar än den enskildes omdöme.

Likväl så möter man oftare och oftare långivare som erbjuder lån till företag med betalningsanmärkning, hur kommer det sig? En enkel anledning är att fler aktörer dykt upp som har en mer flexibel, kanske till och med mer tolerant, syn på ekonomisk trovärdighet.

På en så konkurrenskraftig marknad är det viktigt att kunna erbjuda lösningar som konkurrenterna inte erbjuder, som till exempel att ge ut lån utan säkerhet och så vidare som beskrevs här ovan.

Tack vare dessa alternativa lånealternativ finns det nästan alltid möjligheter till att låna pengar även för skuldsatta företag och personer.

Det ska inte heller glömmas att uppgifterna om betalningsanmärkningar vanligtvis finns kvar i tre år och behöver således inte innebära att personen eller företaget i fråga fortfarande idag har en oordnad ekonomi.

Många resonerar som så att om företaget fungerar bra, om betalningsförmågan är oklanderlig, då finns ingen anledning att låta gamla synder belasta en bra affär. På gott och ont så är betalningsanmärkningar på en del ställen inte längre det stigma det en gång var.

För att enkelt svara på den i rubriken ställda frågan; för att låneinstituten helt enkelt tjänar mycket pengar på lånen utan säkerhet tack vare den högt ställda räntan. Det är därför vissa låneinstitut lånar ut pengar trots betalningsanmärkningar.

Viktigt att tänka på

Även om ett aktiebolag har lättare att få lån än en enskild firma, i de fall ägaren har betalningsanmärkningar, så bör man komma ihåg att exempelvis låneinstitut både har rätt till, och sannolikt kommer att begära dig som ägare som personligt ansvarig om så skulle ske att ditt aktiebolag inte skulle kunna återbetala sina skulder.

Vägen till personligt ansvar för en aktieägare är dock lång. Innan en aktieägare blir personligt ansvarig ska bolaget medvetet ha underlåtit att åtgärda det kapitalunderskott som beskrivs ovan i delen om aktiebolag, under en lång tid.

När ett sådant ovan beskrivet underskott uppstår ska en kontrollbalansräkning med efterföljande stämma hållas, varpå ytterligare en stämma ska hållas och det är vid den här tiden, om bolaget fortfarande inte åtgärdat underskottet, som aktieägare blir personligt ansvariga för skulden.

Att låna pengar med betalningsanmärkningar är inte alltid så lätt och definitivt ingen optimal situation att behöva låna pengar i. Många är de låneinstitut som överhuvudtaget inte ens vill komma i kontakt med personer eller företag som har betalningsanmärkningar.

Lyckas man trots sina betalningsanmärkningar att få till stånd ett lånerbjudande bör man vara beredd på att villkoren inte är de bästa, särskilt på grund av räntan. Det är alltså av oerhörd vikt att företagare och privatpersoner noga ser över sina olika alternativ innan man beslutar sig för att ta upp ett lån. Det är i vissa fall möjligt att ett lån i det långa loppet inte hjälper en, utan istället stjälper.

Är ett lån trots allt oundvikligt så är som sagt noggrann granskning av sin egen ekonomi idag, och även en analys av framtiden, väldigt viktig. Är företagets framtid så stabil att det är värt risken, i synnerhet om man vänder sig till en mindre känd aktör på lånemarknaden? Som alltid när det gäller lån så bör man se över sina möjligheter innan man tar steget.

Det finns allt som oftast alternativ till lån, till exempel för aktiebolag kan det beslutas om aktieägartillskott eller en prishöjning på aktierna, företag kan sälja av inventarier eller försöka öka försäljning genom prissänkningar.