Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagskredit – Flexibelt tillskott av kapital

Ge ditt företag möjligheten att växa med en företagskredit. Den här typen av kredit fungerar som en slags vilande buffert – du nyttjar hela eller delar av den vid behov och betalar först då ränta. Det är därför ett bra alternativ för företag med ett varierande behov av extra kapital. En företagskredit kan också ge friheten att agera när en möjlighet knackar på dörren.

Jämför och ansök om företagskredit

Man ansöker om företagskredit

Hur fungerar en företagskredit?

Andra benämningar på företagskredit är checkkredit och kontokredit, men de fungerar i regel på samma sätt. Ett företag får ett visst lånebelopp beviljat (kreditlimit) och kan sedan nyttja så mycket, eller så lite, av denna kredit som behövs för att täcka finansieringsbehovet. Limiten är det maximala belopp företaget kan nyttja och det går att göra uttag efter behov.

En företagskredit kan jämföras med ett kreditkort, fast utan det fysiska kortet, som bolaget får tillgång till och kan använda när behov uppstår. Allt eftersom företaget betalar tillbaka den nyttjade krediten återgår den till den ursprungliga limiten som återställs. Företagskredit är därför en flexibel finansieringslösning som kan användas för att stödja verksamheten.

Exakt hur upplägget fungerar i praktiken kan skilja sig åt, men vanligtvis kopplas krediten till ditt företagskonto och börjar användas först när saldot på kontot är under noll. På så sätt hamnar företaget aldrig i en situation av likviditetsbrist.

Långivare som erbjuder företagskredit

Nedan har vi samlat några långivare som erbjuder företagskredit. Klicka för att läsa deras recensioner och för att snabbt ansöka om ett flexibelt lån till företaget. Om du vill få låneförslag från flera stycken kan du ansöka via en låneförmedlare.

Lånebelopp Månadskostnad
OPR Flex 20 000 – 200 000 kr Ränta från 4,00 % Läs mer
Capcito 1 000 – 300 000 kr Ränta mellan 0,80-2,90 % Läs mer
Mynt Individuell bedömning Ränta från 1,00 % Läs mer


Vad är skillnaden på företagskredit och företagslån?

Ett företagslån och en företagskredit har samma syfte – de finns båda till för att finansiera företag när pengarna inte räcker. Skillnaden är dock att ett företagslån betalas ut i sin helhet så fort det blivit beviljat. Därefter betalas ränta för det lånade beloppet varje månad under den bestämda återbetalningstiden, inom vilken företaget måste betala tillbaka lånet.

En företagskredit skiljer sig från detta tillvägagångssätt genom att du inte automatiskt får hela lånet utbetalt på en gång. Företaget blir godkänt att låna ett visst belopp (kreditlimiten) men kan sedan använda lite i taget. Det betyder att du kan få en summa beviljad men behöver inte betala ränta för hela beloppet, utan endast för den del som företaget använder. 

Med en företagskredit har alltså bolaget ett sorts vilande lånekonto som kan användas när helst du som företagare behöver finansiering. Om krediten som företaget beviljats inte används betalas varken någon ränta eller amortering.

Extra kapital med en företagskredit

När kan en företagskredit vara fördelaktig?

En företagskredit kan med fördel användas för att jämna ut kassaflödet. De flesta företag hamnar någon gång i perioder av sämre likviditet eller situationer med brådskande behov av extra kapital. Låneformen kan bland annat vara fördelaktig:

  • För säsongsbundna verksamheter – Företag vars verksamhet är säsongsbunden, med stor inkomst ena halvåret och mindre andra, kan använda sig av företagskredit vid lågsäsong och sedan betala tillbaka under högsäsongen.
  • Vid behov av ny utrustning – Med en godkänd kreditlimit kan du som företagare med kort varsel fatta beslut om att investera i något som kan gynna verksamheten, trots att det kanske inte finns tillräckligt på kontot där och då.
  • När du ska anställa personal – För den som behöver anställa ny personal för att få verksamheten att växa, men har svårt att täcka kostnaderna, kan en företagskredit användas tills det att investeringen i ny personal lönat sig.
  • Vid försenad betalning från kund – Om företaget inväntar en större betalning från kund som dröjer och som påverkar likviditeten, kan en kredit till företaget användas för att täcka upp tills dess att betalningen genomförts.

Vad kostar en företagskredit?

Med en företagskredit betalar du vanligtvis endast ränta på den del av krediten som använts. Företaget kan alltså ha en kreditlimit på 200 000 kronor men endast ha nyttjat 50 000 kronor av dessa. Räntan som betalas beräknas då inte på hela beloppet utan på 50 000, tills dess att den nyttjade krediten har återbetalats. Det kan dock förekomma andra kostnader.

Större banker har ofta en uppläggningsavgift i samband med att kreditlimiten beviljas, samt en fast månadsavgift för att du har tillgång till kapitalet. Det går dock att hitta flera mindre aktörer på marknaden som inte har sådana avgifter, utan endast tar ut ränta för nyttjat belopp som betalas månadsvis. Vanligen rör det sig om en fast månadsränta på 1-3 %. 

Exempel på lånekostnad

Vi tar exemplet med nyttjad kredit om 50 000 kronor, med 2 % i ränta och en återbetalningstid på 6 månader. 

Nyttjad kredit: 50 000 kronor

Kvar av kredit: 150 000 kronor

Månadsränta: 2% av 50 000 kronor

Återbetalningstid: 6 månader

Månadskostnad: 8 895 kronor (ränta + amortering)

Total kostnad: 53 370 kronor

Räntekostnad: 3 370 kronor

Ansök om kreditlimit till företaget

Vad krävs för en företagskredit?

Eftersom det rör sig om en typ av lån gäller ofta samma krav som för ett traditionellt företagslån. Det ska vara ett bolag som är registrerat i Sverige, antingen enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Ofta finns också ett omsättningskrav och krav på att verksamheten ska ha varit aktiv minst ett halvår. Kraven varierar dock ofta en hel del mellan olika långivare.

Utöver dessa generella villkor finns det banker och långivare som kräver säkerhet i form av pant eller personlig borgen i samband med krediten. För den som inte har den möjligheten går det dock att ta en företagskredit utan säkerhet. 

Företagskredit utan säkerhet

I en del fall villkoras kredit till företag med någon form av säkerhet, som pantsättning av fakturor eller pantbrev i fastighet. Det är dock inte alla företag som har möjlighet att lämna en sådan säkerhet. I dessa fall finns det långivare som beviljar företagskredit utan säkerhet. Ibland krävs dock att företagsägaren går i personlig borgen för lånet, men inte alltid.

Kostnaden för lånet, och den ränta som tas ut av långivaren, kan variera beroende på vilken typ av säkerhet företaget kan ställa. En företagskredit utan säkerhet innebär högre risk för långivaren och innebär därför ofta en högre lånekostnad. För att bli beviljad en företagskredit utan säkerhet krävs också att både företaget och dess ägare har en mycket god ekonomi.

Företagskredit till nystartat företag

Trots att en del banker och långivare har omsättnings- och verksamhetskrav, är det möjligt att hitta aktörer som beviljar företagskredit till nystartade företag. Det du som företagets företrädare i sådana fall behöver vara beredd på är:

  1. Du som ägare kommer behöva gå i personlig borgen för lånet
  2. En personlig kreditupplysning av dig kommer därför begäras ut
  3. Om företaget inte kan betala den nyttjade krediten blir du betalningsskyldig
  4. Din privatekonomi kommer vara avgörande för huruvida kreditlimiten beviljas

Företagskredit utan UC

När du ansöker om kreditlimit till ditt företag kommer långivaren ta en kreditupplysning av bolaget, och i vissa fall även av dig som företrädare. Vanligast är att det görs genom upplysningsföretaget UC. En begärd kreditupplysning registreras i 12 månader och att ha flera förfrågningar registrerade kan påverka personens eller företagets kreditbetyg i negativ mening.

Det kan därför vara fördelaktigt att ansöka om företagskredit utan UC. Det fungerar på samma sätt som ett företagslån utan UC – långivaren använder helt enkelt ett alternativt upplysningsföretag vid bedömningen av ansökan. På så sätt påverkar en företagskredit utan UC varken din eller företagets kreditvärdighet, vilket kan vara bra för framtida lån.

Jämför alla långivare till ditt företag

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden