Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån till aktiebolag

Det är vanligt att företagare väljer att teckna företagslån till aktiebolag. Anledningarna kan vara många, men gemensamt är att företaget behöver extra tillskott i kassan – antingen för att växa eller för att överleva en svårare period. När ett aktiebolag tecknar ett företagslån har ägaren inte något personligt ansvar utan det är bolaget som är ytterst ansvarigt.

Gjort på rätt sätt kan ett företagslån till aktiebolag vara ett bra verktyg och en investering i den fortsatta verksamheten, men det finns en hel del saker att tänka på. Här på Företagslån.se går vi igenom allt från vad som krävs för att ansöka om företagslån till aktiebolag, till hur du som företagare bäst budgeterar för lånet och hur ränta och säkerhet fungerar.

Jämför företagslån

Företagslån aktiebolag

Vad kan företagslån för aktiebolag användas till?

Företag lånar pengar av alla möjliga anledningar. Det kan röra sig om ett nystartat företag som behöver kapital för att få igång verksamheten eller så kanske de inkommande pengarna behövs snabbare än kunderna betalar sina fakturor. 

Det kan också vara fråga om en tillfällig ekonomisk svacka som aktiebolaget behöver ta sig ur. Nyckelordet här är dock ”tillfällig” eftersom lånet så småningom måste betalas tillbaka, vilket inkluderar kostnader för ränta och övriga avgifter.

Företagslån till aktiebolag är som mest fördelaktigt när det används för att investera i materiella tillgångar, exempelvis maskiner. Då finns en viss säkerhet i det införskaffade som kan säljas vid eventuella svårigheter att betala tillbaka lånet.

Exempel på när ett företagslån till aktiebolag kan användas:

 • Investera i materiella tillgångar – Exempelvis kamerautrustning till en fotostudio eller verktyg till ett byggföretag.
 • Renovering av lokaler – Exempelvis en frisörsalong eller restaurang vars lokaler behöver en uppfräschning.
 • Ta fram en ny produkt/tjänst – Kanske behöver hudvårdsserien utökas med en ny ansiktskräm?
 • Marknadsföring – Ökad synlighet ger fler kunder, ibland kan en kampanj behövas för att få igång verksamheten.

Vad krävs för företagslån till aktiebolag?

Vid ansökan om företagslån till aktiebolag gör banken en bedömning av företagets återbetalningsförmåga – med hur stor säkerhet kan företaget betala för lånet? För att långivaren ska kunna göra en sådan bedömning krävs att de har all nödvändig information. Vilken information som behövs beror till stor del på vad det är för bolag som ansöker om lånet.

Ett företag som funnits en längre tid kan genom balansräkningar och bokslut visa bolagets lönsamhet för banken. Ett nystartat aktiebolag har inte tillgång till sådan information och måste istället övertyga banken om företagets framtida lönsamhet. Då är det viktigt att det finns en realistisk affärsplan och budget som visar hur företaget ska tjäna pengar.


Här hittar du våra guider för hur du skapar en affärsplan och budget till ditt aktiebolag.


De flesta långivare har fler krav än så för att ett företag ska få låna pengar. Det kan till exempel handla om att aktiebolaget måste omsätta över en viss summa pengar. Banken kan också kräva att något pantsätts som säkerhet för lånet. Det kan då handla om inteckning av tillgångar i form av maskiner och lagervaror eller en industri- eller bostadsfastighet.

Det finns också företagslån som inte kräver någon säkerhet. Dessa innebär dock en större risk för banken. Det kan därför vara svårare att få större belopp beviljade och räntan brukar bli betydligt högre för att täcka upp för risken.

Så vad krävs för företagslån till aktiebolag? Det beror helt enkelt på om det är ett nystartat eller mer etablerat företag, men i huvudsak krävs att det finns en god framtida förmåga att betala tillbaka lånet. För att avgöra denna väger banken in all information som finns att tillgå och försöker skapa sig en helhetsbild – från affärsplan till balansräkning och bokslut.

Andra faktorer som banken tittar på vid sin bedömning:

 • Företagets ägare – tidigare erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning.
 • Om företaget får professionell hjälp med ekonomin i form av exempelvis en revisor.
 • Vad pengarna ska användas till och om det finns en tydlig strategi.
 • Om aktiebolaget kan erbjuda säkerhet för lånet.

Med det sagt så finns det långivare som har fler krav än ovan nämnda och de som har färre. Ibland behövs ingen säkerhet, affärsplan eller budget utan det räcker med bolagets ekonomiska historia och ägarens ekonomi för att lånet ska bli beviljat.

Personlig borgen vid företagslån

En annan säkerhet för lånet är om någon går i borgen för det. Borgensmannen kan vara företagets ägare, men det kan också vara någon annan. Denna person förbinder sig att betala skulden ifall aktiebolaget inte kan betala. Hos vissa långivare är detta ett krav. Det kan också finnas krav på att mer än en person går i borgen vid större lånebelopp.

Innan du beslutar dig för att gå i borgen för ditt aktiebolag bör du ha gjort ett ordentligt förarbete med en realistisk lånebudget. Eftersom du blir direkt återbetalningsskyldig kan det annars få stora konsekvenser för dig och din familj.

Innan du ansöker om företagslån till aktiebolag – Jämför långivare

När du ska ansöka om företagslån till ditt aktiebolag finns det en hel uppsjö av långivare att välja mellan. Olika långivare har olika krav för att bevilja lån och deras bedömning av företagets betalningsförmåga kan variera. Det är därför alltid fördelaktigt att samla in offerter från flera håll och ställa dessa mot varandra för att få ett lån till bäst villkor.

Du kan välja att göra jämförelsen själv genom att ansöka hos flera långivare. Tänk dock på att många kreditupplysningar kan sänka ditt kreditvärde. Ett alternativ är att använda en låneförmedlare som samlar in låneförslag från flera aktörer.

Jämför långivare och låneförmedlare

Hur fungerar räntan på företagslån till aktiebolag?

Räntan på företagslån till aktiebolag är det pris du får betala för att få låna pengar och fungerar på samma sätt som för andra typer av lån. Räntan utgör en procentandel av lånebeloppet och kan variera rejält då den sätts i relation till de riskfaktorer som finns med aktiebolaget. Ju större risk det är att lånet inte kan betalas tillbaka desto högre blir räntan.

En säkerhet eller någon som går i borgen för lånet leder i regel till lägre ränta eftersom det fungerar som en trygghet för banken. Om aktiebolaget är nystartat kan detta vara särskilt viktigt för att hålla nere räntekostnaderna.

På samma sätt som vid bolån kan räntan på företagslån vara fast eller rörlig. Några långivare erbjuder också räntefria lån.

 • Fast/bunden ränta – Med bunden ränta är räntesatsen låst till ett visst belopp och du åtar dig att betala detta räntebelopp under en viss tid, ofta några år. Skulle du vilja betala tillbaka lånet i förtid kan du därför behöva betala ränteskillnadsersättning. Fördelen är att du vet vilken månadskostnad du behöver budgetera för under perioden.
 • Rörlig ränta – Räntan svänger med marknadsräntan. Med rörlig ränta finns alltså risken att din ränta stiger, men du kan också få betala lägre ränta och du kan betala tillbaka hela lånet i förtid utan några extra kostnader. 
 • Räntefria lån – Ingen ränta betalas. Det betyder dock inte att lånet är kostnadsfritt. Istället tar långivaren betalt genom avgifter. För att jämföra kostnader för räntefria lån och lån med ränta bör du jämföra den effektiva räntan. 

Vad kostar ett företagslån – Räkneexempel

Ränta, avgifter och löptid är sådant som är avgörande för den slutgiltiga kostnaden för lånet. Det är upp till långivaren att bestämma ränta och avgifter, även om du genom att jämföra olika låneerbjudanden kan pressa ner priserna. Löptiden kan du däremot råda mer över själv. Genom att betala av lånet så fort som möjligt blir de totala kostnaderna för lånet mindre.

Säg att du vill ansöka om ett företagslån till ditt aktiebolag på 200 000 kronor. Som löptid väljer du 6 månader. Varje månad betalar du 37 000 kronor i amortering, ränta och avgifter. Kostnaden för lånet blir då 22 000 kronor. Väljer du istället en löptid på 12 månader betalar du endast 20 000 kronor i månaden, men kostnaden för lånet blir 40 000 kronor.

I exemplet ovan innebär alltså en förlängd löptid att lånet blir nästan dubbelt så dyrt. Siffrorna är bara exempelsiffror och det kan både bli mer eller mindre, effekten är dock fortfarande densamma. Längre löptid leder till lägre månadskostnad och högre totalkostnad, medan kortare löptid leder till högre månadskostnad och lägre totalkostnad.

Om du behöver teckna ett lån för att klara en tid av likviditetsbrist kan det vara bra att välja en lång avbetalningstid. På så sätt håller du nere månadskostnaden under perioden med minskade intäkter och kan sedan betala av lånet när intäkterna ökar igen. Om det är din avsikt bör du dock inte binda räntan eftersom du då kan behöva betala ränteskillnadsersättning.

Hur stort företagslån till aktiebolag beviljas?

Hur stort företagslån som beviljas beror dels på vilket tak långivaren har men också hur aktiebolagets ekonomiska situation ser ut. Beloppet kan röra sig mellan allt från några tusenlappar till flera miljoner. Om företaget har en bra kreditvärdighet och uppvisar god lönsamhet och välskött ekonomi är chansen större att ett högt belopp godkänns.

Något annat som kan öka möjligheten till ett större företagslån är om det finns någon säkerhet för lånet eller om någon går i borgen för det. Det gör att banken känner sig tryggare med att låna ut större belopp. Det finns dock ingen anledning att låna mer än vad som behövs. Med en tydlig budget att luta dig mot ser du hur mycket du behöver låna.

Jämför företagslån

Budget lån aktiebolag

Budgetera för företagslån till aktiebolag

Det kostar att låna pengar och lån ska alltid betalas tillbaka. Det är därför viktigt att ha en verklighetsförankrad budget när du planerar att ta ett företagslån. Lånebudgeten är inte samma sak som budgeten till affärsplanen men du kan med fördel använda den som utgångspunkt. För att budgetera för lånet behöver du en resultat- och likviditetsbudget.

Resultatbudgeten är en vinstuppskattning som avser resultatet för hela året medan likviditetsbudgeten visar bolagets likviditet månad för månad. Båda behövs för att se att företaget har råd med ett lån. Nedan går vi igenom båda mer i detalj.

Resultatbudget

I en resultatbudget framgår hur många försäljningar aktiebolaget måste göra för att gå med vinst. För att budgetera för lånet korrigerar du siffrorna med hur mycket försäljningen måste öka för att lånet ska betalas tillbaka. Är det en rimlig försäljningssiffra? Kommer det som lånet ska användas till generera tillräckligt med intäkter för att täcka lånet?

Om aktiebolaget har varit verksamt några år kan du använda dig av statistik från tidigare försäljningar för att göra dessa uppskattningar. Det betyder dock inte att du inte behöver göra nya efterforskningar – läget kan alltid förändras.

Om ditt aktiebolag är nystartat har du med största sannolikhet inga tidigare försäljningssiffror att luta dig mot. Då kan du istället utgå från statistik från liknande verksamheter inom branschen, exempelvis konkurrenter. Om du till exempel har öppnat en klädbutik i ett köpcenter kan det också vara bra att ta reda på om det finns några lokala kundmönster där.

Om tanken är att du genom lånet ska investera i bättre maskiner som gör att produktionskostnaderna minskar kan du istället behöva justera marginalerna i resultatbudgeten. Med större vinstmarginal behöver du kanske inte sälja mer för att betala tillbaka lånet. Det viktiga är att du får en tydlig bild över hur företagslånet kommer påverka resultatet.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar hur aktiebolagets likviditet är månad för månad. På så sätt ser du vilka månader likviditeten förväntas vara lägre. För en klädbutik är försäljningen antagligen högre inför och under julen och lägre månaderna direkt efter. Det kan också handla om ett större inköp som drar ner likviditeten en månad, exempelvis en stor lagerbeställning.

Om du ser att intäkterna inte kommer räcka dessa månader och du vill ansöka om ett företagslån kan du utifrån budgeten räkna ut hur mycket extra kapital som behövs. Likviditetsbudgeten kan också ge dig en bra uppfattning om hur lång tid det kommer ta att betala tillbaka lånet och vad för löptid du bör välja.

Om du till exempel ser att intäkterna kommer öka igen om några månader, och att du då bör kunna betala tillbaka lånet, vill du inte teckna ett lån som är bundet ett år eftersom det leder till att du får betala onödigt mycket i ränta.

Hos många långivare kan du dock lösa lånet i förtid utan extra kostnad. Det kan då vara fördelaktigt att välja en längre löptid trots att du räknar med att betala av lånet. På så sätt blir månadskostnaden lägre de månader likviditeten är låg.

Betalningsfri månad

En del långivare erbjuder sina kunder en eller flera betalningsfria månader under en låneperiod. Det är helt enkelt en möjlighet att skjuta upp betalningen för lånet en månad. Under denna månad behöver varken ränta, amortering eller andra avgifter betalas. Däremot uppstår fortfarande en räntekostnad som läggs på övriga månader.

Återbetalningstiden för lånet förlängs också med en månad. Att nyttja en betalningsfri månad innebär alltså att det tillkommer en extra månadskostnad för ränta, vilket i slutändan gör lånet dyrare.

Vid oväntade perioder av låg likviditet kan dock möjligheten till en betalningsfri månad vara fördelaktig. Kanske går försäljningen sämre än väntat och intäkterna räcker inte till för att betala lånekostnaderna den månaden? Så länge försäljningen förväntas öka igen kan möjligheten till betalningsfri månad vara ett sätt att klara sig ur en sämre period.

Om låneansökan nekas

Skulle du få avslag på en låneansökan behöver du inte kasta in handduken och ge upp. Ta istället reda på varför ansökan nekades och se om det finns något du kan göra för att förbättra dina chanser. Kanske är affärsplanen inte tillräckligt tydlig eller realistisk? Finns det ytterligare någon säkerhet du kan lämna för lånet?

När du vill hitta företagslån till aktiebolag är det också bra att vända sig till mer än en bank eller långivare eftersom olika banker har olika krav.

Hitta rätt företagslån

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden