Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Brygglån & överbryggningslån – lån som hjälper till vid en kris

Är du intresserad av att lära dig mer om brygglån? Denna artikel är avsedd att djupdyka i hur dessa typer av lån fungerar, och i vilka situationer de kan vara en idealisk lösning. Brygglån, även känt under det likvärdiga begreppet överbryggningslån, representerar en flexibel och ofta kritisk finansiell resurs i tider av omedelbara kapitalbehov.

I sin enklaste form är ett brygglån ett kortsiktigt lån som fungerar som en tillfällig lösning för både företag och privatpersoner. Det är särskilt användbart för de situationer där du förväntar dig intäkter inom kort, men står inför akuta behov av likviditet. För privatpersoner kan detta innebära att säkra finansiering för en ny bostad i väntan på att den gamla säljs, medan företag kan använda dessa lån för att navigera genom finansiellt svåra perioder.

Vår artikel ger dig en omfattande översikt av när och hur brygglån kan vara det mest lämpliga valet. Vi utforskar också de olika scenarier där dessa lån kommer till sin rätt, oavsett om det gäller att överbygga en övergång i ditt personliga liv eller att erbjuda ditt företag den finansiella buffert som behövs under utmanande tider.

Brygglån

När passar ett brygglån – och för vem?

Brygglån, även kända som överbryggningslån, erbjuder flexibla lösningar för både företag och privatpersoner i olika situationer.

För Privatpersoner: Dessa lån passar särskilt väl för individer som står inför bostadsbyte. Genom ett överbryggningslån kan en privatperson få tillgång till nödvändiga medel för att köpa en ny bostad innan den gamla är såld. Detta ger möjlighet att smidigt navigera i bostadsmarknadens timingutmaningar, utan att missa på drömhemmet på grund av temporära likviditetsgap.

För Företag: När det kommer till företagsanvändning, fyller brygglån en något annorlunda men lika viktig funktion. De är utformade för att tillhandahålla nödvändigt kapital under perioder av ekonomisk osäkerhet eller när företaget upplever en tillfällig nedgång. Detta kan vara avgörande för att upprätthålla företagets drift och likviditet, till exempel under säsongssvängningar eller oväntade marknadsförändringar.

Det är viktigt att betona att brygglån inte är avsedda för långsiktiga investeringar eller större expansionsplaner. Istället är deras syfte att tillhandahålla en tillfällig finansiell bro under kortare perioder av penningbrist. För mer omfattande finansiella behov finns andra typer av företagslån.

För att kvalificera sig för ett överbryggningslån, måste företaget kunna visa på en stark historik och en solid plan för framtiden. Detta innebär att företaget bör ha en väl genomtänkt affärsplan och en realistisk budget. Långivaren kommer att bedöma dessa faktorer för att säkerställa att företaget har en hög chans att återhämta sig och kunna återbetala lånet.

Brygglån ränta

Brygglån till enskild firma

Det finns många olika typer av företagslån, bland annat sådana som riktar sig till enskilda firmor. Det finns i sin tur också olika typer av företagslån för enskilda firmor, och en av dessa är brygglån. Överbryggningslån till enskilda firmor fungerar på samma sätt som de gör för företag i övrigt. Det är med andra ord tillfälliga lån som är till för att din enskilda firma ska kunna ta sig genom en svår period.

De exakta kraven som behöver uppfyllas för att kunna få ett överbryggningslån kan variera från fall till fall. I vissa fall kan det till exempel krävas en personlig borgen för att kunna få ett lån av denna typ. I samtliga fall kommer det dock krävas att du kan visa upp för långivaren att affärerna gick bra innan krisen som ditt företag just nu genomgår och att de förväntas börja gå bra igen när krisen väl är över.

Brygglån till aktiebolag

En annan typ av överbryggningslån till företag är sådana som vänder sig till aktiebolag. Även dessa lån fungerar i mångt och mycket på samma sätt som när det gäller överbryggningslån i övrigt. Ett av de krav som behöver uppfyllas är att ditt aktiebolag är registrerat i Sverige. Detta är dock fallet även om det rör sig om ett handelsbolag eller en enskild firma.

Krisperioder ett exempel med coronapandemin

Ett tidigare exempel på en utmanande period för företag var coronapandemin, som hade en omfattande inverkan på den globala ekonomin. Under denna tid upplevde många enskilda firmor och andra företag allvarliga ekonomiska konsekvenser. För att navigera genom dessa turbulenta tider och övervinna de ekonomiska utmaningarna, blev brygglån ett viktigt verktyg för många företag.

Denna erfarenhet understryker hur kritiskt brygglån kan vara under extraordinära ekonomiska kriser. Det illustrerar även brygglånens roll i att hjälpa företag att hantera plötsliga och oväntade finansiella svårigheter, vilket är en värdefull lärdom för framtida oförutsedda händelser.

Överbryggningslån

Bra att veta innan du ansöker om ett brygglån

Innan du ansöker om ett brygglån är det förstås mycket viktigt att du känner till vilka villkor som gäller. Detta kan bland annat handla om vilken ränta, vilket lånebelopp och vilken återbetalningsperiod det rör sig om, och så vidare. Utgångspunkten är alltså densamma som när man ansöker om andra typer av lån.

Brygglån är som sagt avsett för företag som genomgår tillfälliga ekonomiska svårigheter. För att kunna få ett sådant lån som företag är det viktigt att du kan visa att företagets affärer gått bra innan krisen och att de förväntas göra det igen när krisen väl är över.

Fördelar och nackdelar med överbryggningslån

Det är nu dags för oss att ta en titt på fördelarna och nackdelarna med överbryggningslån.

Fördelar

  • Stöd under ekonomiskt svåra perioder: För företag är en stor fördel med överbryggningslån att de erbjuder nödvändig finansiell hjälp under ekonomiskt utmanande tider. Detta kan vara avgörande för företagets överlevnad och framtida framgång.
  • Amorteringsfria perioder: Många brygglån erbjuder en period där endast ränta betalas, vilket kan minska den omedelbara finansiella bördan för låntagaren.
  • Låga räntor: Jämfört med vissa andra kortfristiga lån kan brygglån ha relativt låga räntor, vilket gör dem mer överkomliga.
  • Tillgängliga för nystartade företag: Brygglån kan vara ett värdefullt finansiellt verktyg även för nystartade företag som kanske inte har tillgång till andra typer av finansiering.

Nackdelar

  • Återbetalningskrav vid misslyckande: En stor nackdel är risken att långivaren kräver tillbaka hela lånebeloppet om företaget inte lyckas vända den negativa ekonomiska trenden. Detta kan ytterligare förvärra en redan ansträngd finansiell situation.
  • Risk för ökad skuldbörda: Brygglån kan leda till en högre skuldbörda om inte den underliggande ekonomiska situationen förbättras inom kort. Detta är särskilt riskfyllt för företag som redan är finansiellt sårbara.
  • Säkerhet och personliga borgenskrav: För att säkra ett brygglån kan långivare kräva säkerheter, såsom fastigheter eller personliga borgen, vilket innebär ytterligare risker för låntagaren.
  • Potentiellt högre kostnader på lång sikt: Även om räntan kan vara låg initialt, kan de totala kostnaderna för ett brygglån bli höga om lånet förlängs eller om det finns andra associerade avgifter.
Brygglån

Vanliga frågor

Ett brygglån är ett kortfristigt lån som hjälper privatpersoner eller företag att överbygga en tillfällig finansiell klyfta. För privatpersoner är det vanligt vid bostadsköp, där man behöver pengar för en ny bostad innan den gamla är såld. För företag används det ofta under ekonomiskt svåra perioder. Typiska lånevillkor innefattar högre räntor jämfört med traditionella lån och en kort återbetalningstid, ofta anpassad efter den förväntade intäkten från bostadsförsäljning eller företagsinkomster.
Brygglån är tillgängliga för både privatpersoner och företag. Privatpersoner som behöver finansiera ett nytt bostadsköp innan den gamla är såld är typiska låntagare. Företag som genomgår en temporär finansiell svårighet men har goda framtidsutsikter kan också ansöka. Viktiga kriterier inkluderar stabil kreditvärdighet och tillräcklig inkomst eller företagskapital. Brygglån är mindre lämpliga för de med osäker ekonomisk framtid.
Lånebeloppet för ett brygglån varierar och beror på flera faktorer såsom långivarens policy, värdet på den fastighet eller de tillgångar som är inblandade, och låntagarens ekonomiska situation. Långivare bedömer dessa faktorer för att fastställa ett lämpligt lånebelopp som balanserar risken med låntagarens behov.
Ja, brygglån och överbryggningslån är i grunden samma finansiella produkt. Termen ”överbryggningslån” används ofta i sammanhang där finansieringen specifikt syftar till att ”överbrygga” en kortvarig finansiell klyfta, såsom vid försäljning av fastigheter.
Medan brygglån kan vara praktiska, för med de sig också risker. För bostadsköpare finns risken att försäljningen av den gamla bostaden inte genomförs som planerat, vilket kan leda till ekonomisk påfrestning. För företag, där brygglån ofta kräver säkerhet såsom personlig borgen, kan misslyckad återbetalning leda till betydande finansiella konsekvenser. Det är viktigt att noggrant överväga dessa risker innan man tar ett brygglån.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden