Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Brygglån – Lån som hjälper till vid en kris [Guide]

Brygglån

Har du någonsin hört talas om brygglån? Om inte så fortsätt att läsa vår artikel. Här ska vi nämligen ta oss en titt på just dessa lån. Vi kan dock börja med att berätta att ett brygglån är ett tillfälligt lån med en kort lånetid. De är helt enkelt till för dig som väntar på att få en inkomst inom kort, men som behöver pengar på en gång.

Vem kan ta ett brygglån?

Brygglån vänder sig både till företag och privatpersoner. Privatpersoner kan till exempel ta ett överbryggningslån, som är ett annat namn för lån av denna typ, när de ska byta bostad. Meningen med detta är att de ska kunna få pengar till att köpa sin nya bostad medan de väntar på att sälja eller få in pengarna från försäljningen av sin gamla bostad.

När det gäller företagslån används överbryggningslån bland annat till att företaget ska kunna få in kapital när det genomgår en tuff period ekonomiskt. De hjälper helt enkelt företag med att få ordning på sin likviditet under perioder där affärerna går sämre än vanligt.

Ett sådant lån ska därför inte användas för att göra investeringar eller liknande i ditt företag. Det finns det andra typer av företagslån till.

När det gäller dessa lån är det också viktigt att den kris som företaget ifråga går igenom är tillfällig, och att förutsättningarna för att få ordning på affärerna framöver är goda, det vill säga att det finns en bra affärsplan och att företaget budgeterat på ett bra sätt. Om detta inte är fallet kan det bli svårt att få ett överbryggningslån. Skälet till det är förstås att långivaren vill kunna försäkra sig om att ditt företag verkligen kommer att kunna betala tillbaka pengarna för lånet.

Överbryggningslån

Brygglån för enskild firma

Det finns många olika typer av företagslån. En av dessa är företagslån för enskild firma. Det finns i sin tur också olika typer av företagslån för enskilda firmor, och en av dessa är brygglån. Överbryggningslån för enskilda firmor fungerar på samma sätt som de gör för företag i övrigt. Det är med andra ord tillfälliga lån som är till för att din enskilda firma ska kunna ta sig genom en svår period.

Ett bra exempel på en svår period är coronapandemin som fortfarande pågår för fullt i många delar av världen. Pandemin har fått allvarliga konsekvenser för många enskilda firmor och andra typer av företag, och för att klara sig genom pandemin har många av de tvingats ta brygglån.

De exakta kraven som behöver uppfyllas för att kunna få ett överbryggningslån kan variera från fall till fall. I vissa fall kan det till exempel krävas en personlig borgen för att kunna få ett lån av denna typ. I samtliga fall kommer det dock krävas att du kan visa upp för långivaren att affärerna gick bra innan krisen, och att de förväntas börja gå bra igen när krisen väl är över.

Brygglån för aktiebolag

En annan typ av överbryggningslån för företag är sådana som vänder sig till aktiebolag. Även dessa lån fungerar i mångt och mycket på samma sätt som när det gäller överbryggningslån för företag i övrigt. Ett av de krav som behöver uppfyllas är att ditt aktiebolag är registrerat i Sverige. Detta är dock fallet även om det rör sig om ett handelsbolag eller en enskild firma.

Överbryggningslån ränta

Allt du behöver veta om brygglån hos Almi

En av de långivare som erbjuder överbryggningslån är Almi. De riktar för tillfället främst in sig på företag vars verksamheter drabbats hårt av coronapandemin. Det rör sig både om små och medelstora företag, och det spelar ingen roll om det handlar om nybildade eller väletablerade sådana. Med detta sagt kan detta dock spela en roll när det kommer till de exakta villkoren för lånet.

I övrigt är det, precis som när det gäller dessa lån i övrigt, viktigt att du kan visa att företagets affärer gick bra innan det blev kris och att det finns förutsättningar för att de kommer att gå bra igen när krisen väl är över. En fördel med att låna från Almi är att det går att få amorteringsanstånd redan från början när det kommer till deras överbryggningslån.

Hur ser det då ut när det gäller överbryggningslån ränta hos Almi? Svaret på den frågan är att Almi använder sig av brygglån ränta med individuell räntesättning och rörlig ränta.

När det gäller amorteringsplanen rör det sig om en rak sådan. I början kan du, som tidigare nämnt, få amorteringsfrihet. Denna kan dock som allra mest gälla i 12 månader.

När det gäller nystartade företag ligger den längsta möjliga låneperioden på 7 år. Detta inkluderar tiden då amorteringsfriheten gällt.

Almis lån har inte heller någon uppläggningsavgift vilket förstås är en fördel eftersom det gör det billigare för dig som låntagare. Om du har ett nystartat företag, eller ett relativt nystartat sådant åtminstone, kan du som mest låna 500 000 kr.

Ska du låna mer än 3 miljoner kr av Almi? Då är medfinansiering ett krav. Även när det gäller lån på mindre summor än 3 miljoner kr ser Almi helst att du använder dig av medfinansiering. Exempel på medfinansiering inkluderar ägarkapital och ekonomiskt stöd från en bank.

Vill du ha mer information om Almis överbryggningslån? Gör då ett besök på almi.se. Där finner du mer information om deras lån av detta slag.

Bra att veta innan du ansöker om ett brygglån

Innan du ansöker om ett brygglån är det förstås mycket viktigt att du känner till de villkor som gäller för just lånet ifråga. Detta kan bland annat handla om vilken brygglån ränta det är som gäller, hur mycket du får låna, vilken återbetalningsperiod det rör sig om, och så vidare. Med andra ord är det i mångt och mycket samma saker som gäller för dig som ska ansöka om andra typer av lån.

När det gäller överbryggningslån för privatpersoner är de, som tidigare nämnt, främst ämnade för dig som vill kunna betala din nya bostad utan att behöva vänta på att du ska lyckas sälja din gamla. Ofta kan både kontantinsatsen och handpenningen ingå i dessa lån. De är också lån som kännetecknas av en kort löptid, detta eftersom syftet med de är att du ska kunna få tillgång till kapital medan du väntar på en inkomst. Eftersom löptiden är så kort är dessa lån ofta amorteringsfria. Den överbryggningslån ränta som gäller skiljer sig från fall till fall, bland annat beroende på vilken långivare du lånar pengarna av.

När det gäller lån av denna typ som är till för företag är dessa, som vi tidigare varit inne på, till för företag som genomgår tillfälliga ekonomiska svårigheter. För att kunna få ett sådant lån som företag är det viktigt att du kan visa upp att företagets affärer gått bra innan krisen, och att de förväntas göra det igen när krisen väl är över.

LånebeloppInget tak (max 500 000 kr för startups)
Individuell räntaUpp till 4,95%
Amorterings- och räntefrittUpp till 12 månader (1 år)
Brygglån ränta

Fördelar och nackdelar med överbryggningslån

Det är nu dags för oss att ta oss en titt på fördelarna och nackdelarna med överbryggningslån.

Fördelar

  • Dessa lån passar perfekt för dig som vill kunna köpa en ny bostad utan att behöva vänta på att sälja den gamla. Det innebär också att du slipper dubbla boendekostnader eller använda dig av pantbrev för att betala för den nya bostaden.
  • När det gäller företag kan dessa lån hjälpa de genom svåra ekonomiska perioder.
  • De är ofta amorteringsfria.
  • Brygglån ränta är ofta låg.
  • De finns i många fall tillgängliga för nystartade företag.

Nackdelar

  • Även om du som privatperson inte lyckas sälja din bostad kan långivaren kräva att brygglånet betalas av direkt.
  • Detsamma gäller för företag som trots allt inte lyckas ta sig ur den negativa trend de hamnat i.
Brygglån

FAQ

Vad är ett brygglån?

Ett brygglån är ett tillfälligt lån för privatpersoner eller företag som väntar på en inkomst. När det gäller privatpersoner handlar det närmare bestämt främst om att du vill kunna köpa en ny bostad utan att behöva vänta på att du kan sälja din gamla. När det gäller företag är brygglån till för att de ska kunna ta sig igenom en svår ekonomisk period.

Vem kan ansöka om ett brygglån?

Lån av detta slag vänder sig till privatpersoner som ska byta boende och vill kunna betala för det nya utan att behöva vänta på att sälja det gamla. De är även till för företag som genomgår en tuff period ekonomiskt men där verksamheten tidigare gått bra, och även förväntas göra så igen framöver.

Brygglån – Hur mycket får man låna?

Det varierar från fall till fall, bland annat beroende på vilken långivare det rör sig om, om du lånar som privatperson eller företag, samt hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut i övrigt.

Är brygglån och överbryggningslån samma sak?

Ja det är det.

Vilka risker finns det med ett brygglån?

Brygglån är relativt riskfria. När det gäller bostadsaffärer har du i den stora majoriteten av fall nämligen redan tecknat överlåtelseavtalet för din gamla bostad som du ska sälja. Du kan trots detta inte vara hundra procent säker på att affären kommer att genomföras innan pengarna från försäljningen kommit in på ditt konto. Just detta är risken med brygglån när det kommer till dig som privatperson. Långivaren kan nämligen fortfarande vilja ha sina pengar inom den återbetalningsperiod ni kommit överens om. Det är dock mycket ovanligt att detta inträffar, alltså att affären inte blir av efter att ett överlåtelseavtal tecknats.

När det gäller brygglån för företag kan det krävas att du lämnar en säkerhet för lånet. Det kan till exempel handla om en personlig borgen. Det är i sin tur något som alltid innebär en viss risk.

Vad är kraven för Almis brygglån?

Kraven för att kunna få ett brygglån från Almi är bland annat följande:
• Du har ett bärkraftigt litet eller medelstort företag som tillfälligt går igenom en svår period.
• Företaget bedöms kunna bli framgångsrikt igen efter krisen.
• Om du ska låna mer än 3 miljoner kr är medfinansiering ett krav.
• I samtliga fall krävs en individuell kreditprövning.
• Du behöver lämna någon form av säkerhet. Det rör sig i de flesta fall om företagsinteckningar och ägarborgen.
• Ditt företag får inte ha mottagit ekonomiskt stöd som av EU-kommissionen anses vara olagligt. Om du har fått ekonomiskt stöd som inte anses som olagligt får du inte ha några obetalda betalningskrav på det eller de lån det rör sig om.
• Du får inte ha mottagit statligt stöd på mer än 800 000 Euro. Detta belopp kan vara lägre inom vissa branscher. Om ditt företag främst ägnar sig åt tillverkning av jordbruksprodukter ligger det på 100 000 Euro. Är företaget verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektorn rör det sig istället om 120 000 Euro.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av exklusiva låneerbjudanden. Som välkomstgåva får du våra bästa tips för en god kreditvärdighet – direkt till din inkorg!