Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Brygglån – lån som hjälper till vid en kris

Är du intresserad av att lära dig mer om brygglån? Vi ska gå igenom hur den här lånetypen fungerar och i vilka situationer det kan vara en bra lösning.

I korta drag kan man säga att ett brygglån är ett tillfälligt lån med en kort löptid. De är helt enkelt till för dig som väntar på att få intäkter inom kort, men som behöver pengar på en gång.

Brygglån

Snabbval

När passar ett brygglån – och för vem?

Brygglån kan sökas av både till företag och privatpersoner. Privatpersoner kan till exempel ta ett överbryggningslån, som är ett annat namn för lån av denna typ, när de ska byta bostad. Syftet är att de ska kunna få pengar till att köpa sin nya bostad medan de väntar på att sälja eller få in pengarna från försäljningen av sin gamla bostad.

När det gäller lån till företag används överbryggningslån på ett liknande men ändå annorlunda sätt –framför allt till att företaget ska kunna få in kapital när det genomgår en tuff period ekonomiskt. Ett brygglån ska alltså hjälpa företag att få ordning på sin likviditet under perioder då affärerna går sämre än vanligt.

Ett sådant lån ska därför inte användas för att göra investeringar eller liknande i ditt företag. Det finns det andra typer av företagslån till.

När det gäller dessa lån är det också viktigt att den kris som företaget går igenom är tillfällig och att förutsättningarna för att få ordning på affärerna framöver är goda, det vill säga att det finns en bra affärsplan och att företaget budgeterat på ett bra sätt. Om detta inte är fallet kan det bli svårt att få ett överbryggningslån. Skälet är förstås att långivaren vill kunna försäkra sig om att företaget verkligen kommer att kunna betala tillbaka pengarna för lånet.

Överbryggningslån

Brygglån till enskild firma

Det finns många olika typer av företagslån, bland annat sådana som riktar sig till enskilda firmor. Det finns i sin tur också olika typer av företagslån för enskilda firmor, och en av dessa är brygglån. Överbryggningslån till enskilda firmor fungerar på samma sätt som de gör för företag i övrigt. Det är med andra ord tillfälliga lån som är till för att din enskilda firma ska kunna ta sig genom en svår period.

Ett exempel på en svår period är coronapandemin som påverkade hela världens ekonomi. Pandemin har fått allvarliga konsekvenser för många enskilda firmor och andra typer av företag. För att klara sig genom pandemin har många av dem tvingats ta brygglån.

De exakta kraven som behöver uppfyllas för att kunna få ett överbryggningslån kan variera från fall till fall. I vissa fall kan det till exempel krävas en personlig borgen för att kunna få ett lån av denna typ. I samtliga fall kommer det dock krävas att du kan visa upp för långivaren att affärerna gick bra innan krisen som ditt företag just nu genomgår och att de förväntas börja gå bra igen när krisen väl är över.

Brygglån till aktiebolag

En annan typ av överbryggningslån till företag är sådana som vänder sig till aktiebolag. Även dessa lån fungerar i mångt och mycket på samma sätt som när det gäller överbryggningslån i övrigt. Ett av de krav som behöver uppfyllas är att ditt aktiebolag är registrerat i Sverige. Detta är dock fallet även om det rör sig om ett handelsbolag eller en enskild firma.

Överbryggningslån ränta

Allt du behöver veta om brygglån hos Almi

En av de långivare som erbjuder överbryggningslån är Almi. De riktar för tillfället främst in sig på företag vars verksamheter drabbats hårt av coronapandemin. Det rör sig både om små och medelstora företag, vare sig de är nybildade eller väletablerade. Med detta sagt kan det dock spela en roll när det kommer till de exakta villkoren för lånet.

I övrigt är det, precis som när det gäller dessa lån i övrigt, viktigt att du kan visa att företagets affärer gick bra innan krisen uppstod och att det finns förutsättningar för att de kommer att gå bra igen när krisen väl är över. En fördel med att låna från Almi är att det går att få amorteringsanstånd redan från början.

Kostnader och löptid

Hur ser det då ut när det gäller räntan på överbryggningslånen hos Almi? Svaret på den frågan är att Almi använder sig av individuell räntesättning och rörlig ränta.

När det gäller amorteringsplanen rör det sig om en rak sådan. I början kan du, som tidigare nämnt, få amorteringsfrihet. Denna kan dock som längst gälla i 12 månader.

När det gäller nystartade företag ligger den längsta möjliga låneperioden på 7 år. Detta inkluderar tiden då amorteringsfriheten gällt.

Almis lån har inte heller någon uppläggningsavgift, vilket förstås är en fördel eftersom det gör det billigare för dig som låntagare. Om du har ett nystartat företag, eller ett relativt nystartat sådant åtminstone, kan du som mest låna 500 000 kr.

Medfinansiering

Ska du låna mer än 3 miljoner kr av Almi? Då är medfinansiering ett krav. Även när det gäller lån på mindre summor än 3 miljoner kr ser Almi helst att du använder dig av medfinansiering. Exempel på medfinansiering inkluderar ägarkapital och ekonomiskt stöd från en bank.

LånebeloppInget tak (max 500 000 kr för start-ups)
Individuell räntaUpp till 4,95 %
Amorterings- och räntefrittUpp till 12 månader (1 år)
LöptidMax 7 år (84 månader)

Vill du ha mer information om Almis överbryggningslån? Gör då ett besök på almi.se. Där finner du mer information.

Brygglån ränta

Bra att veta innan du ansöker om ett brygglån

Innan du ansöker om ett brygglån är det förstås mycket viktigt att du känner till vilka villkor som gäller. Detta kan bland annat handla om vilken ränta, vilket lånebelopp och vilken återbetalningsperiod det rör sig om, och så vidare. Utgångspunkten är alltså densamma som när man ansöker om andra typer av lån.

Brygglån är som sagt avsett för företag som genomgår tillfälliga ekonomiska svårigheter. För att kunna få ett sådant lån som företag är det viktigt att du kan visa att företagets affärer gått bra innan krisen och att de förväntas göra det igen när krisen väl är över.

Fördelar och nackdelar med överbryggningslån

Det är nu dags för oss att ta en titt på fördelarna och nackdelarna med överbryggningslån.

Fördelar

  • När det gäller företag kan dessa lån hjälpa de genom svåra ekonomiska perioder
  • De är ofta amorteringsfria
  • Räntan på brygglån är ofta låg
  • De finns i många fall tillgängliga för nystartade företag

Nackdelar

  • Om företaget trots allt inte lyckas ta sig ur den negativa trend det hamnat i kan långivaren kräva att brygglånet betalas tillbaka helt och hållet vid en viss tidpunkt
Brygglån

FAQ

Vad är ett brygglån?

Ett brygglån är ett tillfälligt lån för privatpersoner eller företag som väntar på en intäkt. När det gäller privatpersoner handlar det främst om att du vill kunna köpa en ny bostad utan att behöva vänta på att du kan sälja din gamla. När det gäller företag är brygglån till för att de ska kunna ta sig igenom en svår ekonomisk period.

Vem kan ansöka om ett brygglån?

Lån av detta slag vänder sig till privatpersoner som ska byta boende och vill kunna betala för det nya utan att behöva vänta på att sälja det gamla. De är även till för företag som genomgår en tuff period ekonomiskt, men där verksamheten tidigare gått bra och även förväntas göra det igen framöver med hjälp av en tillfällig ekonomisk skjuts.

Hur mycket får man låna?

Det varierar från fall till fall, bland annat beroende på vilken långivare det rör sig om samt hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut i övrigt.

Är brygglån och överbryggningslån samma sak?

Ja, det är det.

Vilka risker finns det med brygglån?

Brygglån är relativt riskfria. När det gäller bostadsaffärer har du i den stora majoriteten av fall nämligen redan tecknat överlåtelseavtalet för din gamla bostad som du ska sälja. Du kan trots detta inte vara hundra procent säker på att affären kommer att genomföras innan pengarna från försäljningen kommit in på ditt konto. Långivaren kan nämligen fortfarande vilja ha sina pengar inom den återbetalningsperiod ni kommit överens om. Det är dock mycket ovanligt att detta inträffar, alltså att affären inte blir av efter att ett överlåtelseavtal tecknats.

När det gäller brygglån för företag kan det krävas att du lämnar en säkerhet för lånet. Det kan till exempel handla om en personlig borgen. Det är i sin tur något som alltid innebär en viss risk, om företaget till exempel inte återhämtar sig efter svårigheterna.

Vad är kraven för Almis brygglån?

Kraven för att kunna få ett brygglån från Almi är bland annat följande:

• Du har ett bärkraftigt litet eller medelstort företag som tillfälligt går igenom en svår period.
• Företaget bedöms kunna bli framgångsrikt igen efter krisen.
• Om du ska låna mer än 3 miljoner kr är medfinansiering ett krav.
• I samtliga fall krävs en individuell kreditprövning.
• Du behöver lämna någon form av säkerhet. Det rör sig i de flesta fall om företagsinteckningar och ägarborgen.
• Ditt företag får inte ha mottagit ekonomiskt stöd som av EU-kommissionen anses vara olagligt. Om du har fått ekonomiskt stöd som inte anses som olagligt får du inte ha några obetalda betalningskrav på det eller de lån det rör sig om.
• Du får inte ha mottagit statligt stöd på mer än 800 000 euro. Detta belopp kan vara lägre inom vissa branscher. Om ditt företag främst ägnar sig åt tillverkning av jordbruksprodukter ligger det på 100 000 euro. Om företaget är verksamt inom fiske eller vattenbruk rör det sig istället om 120 000 euro.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden