Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Ränta på företagslån

Genom att en kreditgivare lånar ut kapital tillhandahåller de en tjänst som de vill ha betalt för. Vanligtvis sker betalningen i form av en procentuell räntesats, som är räntan på företagslån, men det finns också långivare som tar betalt genom ett fast månadsbelopp. Oavsett hur sker alltid någon form av betalning och det gäller att veta vad ett företagslån kostar bolaget.

Här på Företagslån.se går vi igenom allt om ränta på företagslån och andra kostnader kring ett lån för att du ska kunna fatta ett informerat beslut. Är ränta eller fast månadsavgift mest fördelaktigt? Och bör räntan vara bunden eller rörlig?

Hitta bäst företagslån

Ränta på företagslån

Individuell eller fast ränta på företagslån

När det kommer till ränta på företagslån har en del långivare en individuell räntesättning, medan andra har en fast ränta som tillämpas på alla låntagare. Att räntan är individuell innebär att den baseras på bolagets kreditbetyg och försäljning.

Därefter erbjuds en räntesats baserat på den bedömda risknivån med lånet. Ett företag med god ekonomi och lönsamhet har lägre risk att misslyckas uppfylla sina betalningsskyldigheter jämfört med ett företag med ostabil ekonomi eller tidigare betalningsanmärkningar. Det första företaget kommer därför erbjudas lägre ränta på företagslånet än det senare.

Det är vanligt att banker tillämpar individuell räntesättning, men det förekommer också långivare som erbjuder fast ränta på företagslån. Det betyder att alla företag som beviljas lån får betala samma räntesats. Generellt sett leder en fast räntesats till en högre ränta än vid en individuell bedömning, men det beror förstås på företagets ekonomiska situation.

Vad är effektiv årsränta på företagslån?

En del långivare anger ränta på företagslån i form av månadsränta och andra som årsränta. Beloppet som betalas är samma, men det kan göra det svårt att jämföra erbjudanden eftersom månadsräntan kan vara 2 % och årsräntan 13 %.

Vanligtvis är det den nominella räntan som anges på kreditgivares hemsidor, oavsett om det är månads- eller årsränta. Denna procentsats innefattar endast själva räntan och inte andra kostnader som uppläggnings- och aviavgifter.

Den effektiva årsräntan ger en mer rättvis bild av kostnaderna för lånet eftersom den innefattar alla kostnader. Ett lån med låg ränta men höga avgifter kan ha en högre effektiv ränta än ett lån med högre ränta men inga övriga avgifter.

Exempel: Du ansöker om ett företagslån på 100 000 kronor med en löptid på 5 år. Långivaren beviljar lånet till en nominell årsränta på 5 %. Det tillkommer en aviavgift på 25 kronor per månad, följt av en uppläggningsavgift på 300 kronor. Den totala kostnaden för lånet blir då 114 508 kronor, vilket ger en effektiv årsränta på 5,85 %.

För att få en rättvis bild över vilket låneerbjudande som medför lägst lånekostnad är det bäst att jämföra den effektiva årsräntan. Dessvärre finns det inget krav på att redogöra den effektiva räntan och därför skrivs den sällan ut.

När det gäller konsumentkrediter och lån riktade mot privatpersoner måste däremot alltid den effektiva räntan tydligt framgå. Detta efter nya regelkrav från riksdagen som avser konsumentkreditlagen (2010:1846). Lagen togs fram för att skydda privatpersoner vid marknadsföring av andra typer av krediter, exempelvis kreditkort utan årsavgift eller olika typer av kontokrediter.

Att jämföra räntekostnader för företagslån

En del långivare anger månadsränta och andra årsränta. Somliga har fast räntesättning och andra individuell, och vissa har ingen ränta alls. Dessutom förekommer sällan uppgifter om effektiv ränta på företagslån. Allt detta försvårar jämförelsen mellan olika aktörers erbjudanden. Det som ger den tydligaste bilden är att jämföra den totala kostnaden för lånet.

Det är dock inte alltid lätt att se vad det exakta beloppet kommer bli utan att begära en offert. För att slippa arbetet med att själv ansöka hos flera långivare kan det vara fördelaktigt att använda en låneförmedlare som samlar ihop offerter.

I vår topplista hittar du flera låneförmedlare av företagslån, som Krea, Fakturino och Lendo. Du kan också använda listan för att överblicka kreditgivares olika erbjudanden och hitta en aktör som matchar företagets finansieringsbehov.

Jämför långivare och låneförmedlare

Hur hög är räntan på företagslån?

Ränta på företagslån varierar mellan olika långivare och det är upp till varje aktör att avgöra räntesatsen. Om räntan sätts individuellt spelar företagets ekonomi stor roll, men i övrigt styr till stor del marknadsräntan, det vill säga reporäntan.

Reporäntan är den kostnad som bankerna får betala för att låna pengar av staten. För att göra vinst på de utlånade pengarna anpassar långivarna räntan de erbjuder sina kunder. Reporäntan kan jämföras med inköpskostnaden för ett bolags produkter. För att företaget ska gå med vinst måste priset som kunden betalar överstiga kostnaden för inköp.

Hur hög eller låg ränta på företagslån är styrs dels utifrån marknadsräntan och dels utifrån risknivån med lånet. Ett företag med lägre lönsamhet kan trygga banken och minska risknivån genom att ha en säkerhet för lånet, exempelvis en fastighet eller ett varulager. Något annat som kan påverka räntekostnaden är om räntan på företagslånet är fast eller rörlig. 

Rörlig ränta – Justeras regelbundet

Rörlig ränta

Den rörliga räntan styrs utifrån marknadsräntan. Det innebär att räntan på företagslånet blir högre om marknadsräntan stiger och lägre om den faller. Du kan alltså ha tecknat ett företagslån med låg ränta på 3%, men eftersom den är rörlig kan den efter en tid stiga till 3,5 % eller sjunka till 2,5 %.

Marknadsräntan styrs utifrån Riksbankens reporänta och konjunkturläget i landet och justeras regelbundet. Räntan är inget som förändras från dag till dag utan justeringarna sker ofta på månadsbasis. Vanligtvis kan du välja att den ska justeras varje månad eller var tredje, eller om banken själva ska justera när de anser det vara skäligt utifrån marknaden.

Fördelar med rörlig ränta:

 • Historiskt sett det billigaste alternativet
 • Kan spara mycket pengar om räntan sjunker då det leder till lägre månadskostnad
 • Kort bindningstid skapar möjlighet att snabbt och kostnadsfritt lösa lånet i förtid
 • Mer flexibel än fast ränta eftersom rörlig ränta närsomhelst kan bindas

Nackdelar med rörlig ränta:

 • Vet inte på förhand hur stor månadskostnaden kommer vara framöver
 • Om räntan stiger kan kostnaderna öka fort – viktigt att ha koll på marknadsräntan
 • Måste ha en buffert i företagets ekonomi för att klara eventuell höjning

Rörlig ränta på företagslån kan vara bra om du har planer på att lösa lånet i förtid eller vill göra extra amorteringar. Det är också billigast om du tror att räntan kommer vara stabil eller sjunka framöver. Se dock till att ha marginal för höjningar!

Jämför företagslån och räntor

Fast ränta – Förutbestämd kostnad

Fast ränta

Fast eller bunden ränta på företagslån är det motsatta. Det är en bestämd räntesats som gäller under en viss tid, vanligtvis 1 till 5 år. Tiden kan dock variera utifrån lånets storlek. Om du tecknar ett företagslån med en ränta på 5 % kommer räntan varken höjas eller sänkas, utan förblir 5 % under den avtalade tiden. På så sätt vet du företagets månadskostnader.

Genom att binda räntan åtar sig företaget att varje månad under den bestämda tiden betala en viss räntesats. Om du vill lösa lånet i förtid har långivaren därför rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning för den återstående bindningstiden.

Fördelar med bunden ränta:

 • Skydd mot ränteuppgångar – du slipper oroa dig för att kostnaderna snabbt ska stiga
 • Ger kalkylsäkerhet då det går att räkna ut den exakta månadskostnaden för avtalstiden
 • Om marknadsräntan stiger över din bundna ränta betalar du mindre än vad du hade gjort med en rörlig ränta

Nackdelar med bunden ränta:

 • Ofta får du betala en mindre premie för tryggheten av att ha fast ränta
 • Går miste om eventuella sänkningar i marknadsräntan under tiden du är bunden
 • Kan tillkomma ersättningsavgift om du vill lösa lånet i förtid eller göra extra avbetalningar

Bunden ränta på företagslån gör det möjligt att göra en exakt budget över lånekostnader. Om du vill ha denna trygghet och tror att räntan kommer höjas kan det vara bra att binda räntan. Kolla upp om långivaren kräver någon ersättningsavgift.

Lån med räntetak – Nästan rörlig ränta

Lånetak ränta

Ett tredje alternativ är att teckna ett företagslån med räntetak. Då är räntan rörlig, men kan inte stiga över en viss avtalad nivå. För ett lån med en ränta på 5 % och ett räntetak på 6 % innebär det att räntan endast kan höjas upp till 6 %.

Fördelar med räntetak:

 • Möjligt att ta del av räntesänkningar utan någon risk att räntan chockhöjs
 • Du vet hur stor höjning av månadskostnaden du behöver budgetera för

Nackdelar med räntetak:

 • Räntan binds under 1 till 5 år likt fast ränta
 • Du betalar en premie för att ha räntetaket

Ett räntetak på företagslån kan vara fördelaktigt om du vill ha en trygghet i lånekostnaderna, men ändå kunna ta del av räntesänkningar. Du bör dock ta ställning till hur stor premien är och om det är värt den extra kostnaden.

Räntefritt företagslån med fast månadsbelopp

Räntefria företagslån är inte gratis. Lånen är endast räntefria i bemärkelsen att de har en nominell ränta på 0 %, men långivaren tar ändå för betalt för lånet genom avgifter. Den effektiva räntan är inte 0 % när alla kostnader inkluderats.

Ofta finns det ett fast belopp som betalas varje månad. I detta belopp ingår både amortering och kostnad för lånet. Kostnaden för lånet är densamma oavsett ditt företags individuella förutsättningar eller hur marknadsräntan ser ut.

Månadsbeloppet baseras på hur lång avbetalningstid du väljer. En längre återbetalningstid innebär ofta en något lägre avgift, men eftersom beloppet betalas månadsvis blir totalkostnaden för lånet högre.

Exempel 1: Ett lån på 100 000 kronor som betalas av på 6 månader kan ha en fast månadsavgift på 1 200 kronor. Därtill amorterar du en sjättedel av lånet i månaden, vilket resulterar i ett månadsbelopp på 17 866 kronor.

Den totala lånekostnaden blir 7 200 kronor.

Exempel 2: Du lånar 100 000 kronor men väljer en löptid på 12 månader. Då blir månadsavgiften 1 000 kronor. Lånet delas dessutom upp på fler månader, vilket resulterar i ett fast månadsbeloppet på 9 333 kronor.

Den totala lånekostnaden blir 12 000 kronor.

Fördelen med ett fast månadsbelopp är att du alltid vet stor lånekostnad du behöver budgetera för. Du kan också direkt på långivarens hemsida se den exakta kostnaden för lånet utan att behöva ansöka om prisförslag. Nackdelen är att det inte finns någon flexibilitet i lånekostnaden – ett företag med god lönsamhet och ett företag med ostabil ekonomi betalar lika mycket för sina lån. Däremot kan lånebelopp och löptid som beviljas skilja sig utifrån bolagens individuella förutsättningar.

Jämför företagslån med fast månadsbelopp

Vanliga frågor

Genomsnittsräntan för företagslån varierar kraftigt beroende på flera faktorer som ditt företags kreditvärdighet, lånebelopp och löptid. Generellt sätts räntan individuellt, där företagets ekonomiska hälsa spelar en stor roll. För mer specifik vägledning, rekommenderar vi att du jämför räntor från olika långivare. Om du föredrar förutsägbarhet, kan du överväga långivare som erbjuder fasta räntor.
Ja, både enskilda firmor och småföretag har goda möjligheter att få företagslån. Många långivare och banker har specialiserat sig på lån till mindre företag, ofta med anpassade krav och villkor. Det är viktigt att noggrant undersöka och jämföra olika långivares erbjudanden, eftersom villkor och räntor kan variera betydligt beroende på långivare.
Det mest effektiva sättet att hitta förmånliga räntor för företagslån är att använda en låneförmedlare. Dessa tjänster jämför erbjudanden från olika långivare och presenterar dig för de mest konkurrenskraftiga alternativen. Att använda en låneförmedlare är vanligtvis kostnadsfritt, och du är inte bunden att acceptera något erbjudande. Detta ger dig en god överblick och hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut baserat på ditt företags specifika behov.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden