Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagsleasing – hyr utan att binda kapital

Företagsleasing är en finansieringslösning som gör det möjligt att skaffa de produkter och maskiner som behövs till verksamheten utan att behöva köpa dem. Det kan handla om allt från bilar till IT-utrustning, vilka leasas eller hyrs av en bank eller ett annat finansinstitut. På så sätt binds kapitalet inte upp i onödan och företaget kan bibehålla en stark kassa.

Jämför företagsleasing via toborrow

Män skakar hand framför maskiner som använts genom företagsleasing

Hur fungerar leasing till företag?

Leasing är ett sätt för företag att finansiera ny utrustning som maskiner, fordon eller inventarier utan att behöva binda kapital. Istället för att utrustningen köps och ägs av företaget hyrs den av ett finansinstitut. Finansieringslösningen kan jämföras med privatleasing av bilar och fungerar ungefär på samma sätt, även om det finns vissa utmärkande skillnader.

Leasing och avbetalning

Företagsleasing kan delas in i två grupper: finansiell leasing (också kallat avbetalning) och operationell leasing.

Operationell leasing

Vid operationell leasing varken äger eller ansvarar ditt företag för utrustningen. Istället är det banken eller finansinstitutet du hyr av som står för försäkringar, reparationer och underhåll. De förblir dessutom ägare när leasingperioden är över. Då det rör sig om en form av hyra inkluderas produkten inte i företagets balansräkning, utan bokförs istället som en kostnad.

Finansiell leasing

När det gäller finansiell leasing står ditt företag som ägare och ansvarar för objektet, men det är banken som köper det av leverantören och sedan säljer det vidare till dig på avbetalning. Eftersom företaget äger produkten läggs den till som en tillgång i balansräkningen. Objektet fungerar som säkerhet för krediten och det krävs oftast ingen ytterligare säkerhet.

Skillnader mellan olika typer av företagsleasing

Den stora skillnaden är alltså vem som är ägare och vem som ansvarar för utrustningen – oavsett bransch och om det rör sig om produktionslinjer, maskiner, bilar eller annan utrustning. I båda fallen väljer du leverantör och produkt, vartefter objektet köps av banken. Antingen förblir de ägare och hyr ut objektet, eller så säljs det till ditt företag genom avbetalningar.

En annan skillnad är hur det bokförs. Vid operativ leasing bokförs hyran som en kostnad, vilket är bra för företagets nyckeltal. När det gäller kapitaliserad leasing läggs utrustningen istället till som en tillgång i balansräkningen.

Kvinna vid kopiator som bekostats genom företagsleasing.

Vad kostar företagsleasing?

I utbyte mot att ditt företag får hyra en produkt betalas en leasingavgift till den ägande parten. Huruvida denna betalas månadsvis eller per kvartal är upp till dig. Hur mycket du får betala beror på faktorer som restvärde, leasingtid och objektets andrahandsvärde. Du kan även sänka månadskostnaden genom att betala en del själv, i form av egen insats.

Restvärdet är produktens uppskattade marknadsvärde vid leasingtidens slut och kan variera beroende på hur produkten sköts och hur mycket den används. En lastbil som körs mycket under leasingperioden kommer ha ett lägre restvärde eftersom den slits mer. Om restvärdet är högt och leasingperioden lång blir avgiften du får betala vanligtvis lägre.

För att du inte ska betala för mycket i leasingavgift är det viktigt att banken eller finansinstitutet som du hyr av har god kännedom av branschen och kan göra en korrekt bedömning av produktens andrahandsvärde (restvärde).

Avbetalning kan mer likställas vid ett traditionellt företagslån där du betalar ränta och amortering månadsvis eller kvartalsvis. Denna kostnad styrs istället utifrån den ränta du får och den återbetalningstid du väljer.

Hitta finansiering till ny utrustning

Leasing, avbetalning eller lån – vad passar ditt företag?

När du behöver hjälp att finansiera utrustning kan du välja att leasa av ett finansinstitut, köpa den på avbetalning eller ta ett vanligt företagslån som används till betalningen. Vilken av dessa typer av finansiering är egentligen mest fördelaktig för ditt företag? Nedan har vi sammanställt de mest övergripande skillnaderna mellan de olika finansieringslösningarna.


Leasing Avbetalning Företagslån
Ägande HyrÄgerÄger
Betalning LeasingavgiftRänta och amorteringRänta och amortering
Moms Avdragsgill (50 % personbil)Avdragsgill (ej för personbil) Avdragsgill (ej för personbil)
SäkerhetObjektet du hyrObjektet du köperAnnan säkerhet, t.ex. borgen
SammanfattningBinder inget kapital, betalar endast för användning. Får göra skatteavdrag på leasingavgiften.Äger produkten, men betalar inte allt på en gång. Får dra av moms och göra avskrivningar.Du äger objektet, men sprider betalningen över tid. Får dra av moms och göra avskrivningar.
Leasing hos toborrowAvbetalning hos toborrowAnsök om företagslån

För att ta reda på vilket av dessa alternativ som är rätt för ditt företag gäller det att ta ovanstående skillnader i beaktning. Det kan också vara bra att jämföra kostnaderna mellan alternativen och ställa det i relation till lösningarnas för- och nackdelar.

För- och nackdelar med leasing

Med företagsleasing får du hjälp att betala för de produkter och maskiner som behövs till verksamheten utan att det kräver någon kapitalbindning i företaget. På så sätt kan du bibehålla en stark kassa och hämmar inte bolagets utvecklingsmöjligheter. Kostnaden är dessutom skattemässigt avdragsgill (50 % för personbilar) och avgiften bokförs som en rörelsekostnad.

När du leasar betalar du för hur mycket du använder utrustningen eller maskinen. Ju mer den slits, desto högre kostnad. När leasingavtalet går ut kan du välja att förlänga kontraktet eller lämna tillbaka det du har leasat till finansinstitutet. Ett annat alternativ är att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde, varigenom företaget tar över ägandet av objektet.

En annan fördel med leasing är att du slipper tänka på sådant som försäkringar och underhåll.

För- och nackdelar avbetalning/företagslån

När det gäller köp på avbetalning och köp finansierade med företagslån är det du som är ansvarig för underhåll och försäkringar. Fördelen är att när kontraktet väl löpt ut och återbetalningen är klar står du kvar som ägare och kan fortsätta använda produkten eller sälja den vidare. Eftersom företaget äger utrustningen gör du egna avskrivningar och du får dra av ingående moms.

Både avbetalning och företagslån betalas genom ränta och amortering. Skillnaden är att för avbetalning fungerar objektet alltid som säkerhet för lånet. Det gör att du kan få lägre ränta, men innebär också att banken är involverad i köpet.

Med ett traditionellt lån behöver långivaren inte vara inblandad i köpet. Du kan välja att ta ett företagslån utan säkerhet eller lån med annan säkerhet, som personlig borgen. Pengarna används sedan för att på egen hand genomföra köpet.

Man skaffar bil genom företagsleasing.

Innan du leasar – jämför aktörer

För att komma igång med leasing måste du först och främst veta vad företaget ska leasa – handlar det till exempel om kontorsutrustning, transportmedel eller maskiner till produktion? Vad kostar objektet och under hur lång tid vill du hyra det? När du vet svaret på dessa frågor kan du börja se dig omkring efter det finansinstitut med bäst pris och villkor.

Det är vanligt att vända sig till större banker för att ordna med finansieringen, men idag finns tjänster som samlar in erbjudanden från flera håll. På så sätt kan du jämföra olika villkor och välja det som är mest förmånligt för ditt företag när du är i behov av företagsleasing.

En sådan aktör är toborrow som erbjuder sin jämförelsetjänst helt kostnadsfritt för dig som företagare.

Ansök om och jämför leasing hos toborrow

Vanliga frågor om företagsleasing

Företagsleasing innebär att man hyr en viss utrustning som behövs i ens verksamhet. Ibland används begreppet finansiell leasing för att beskriva köp som görs på avbetalning. Ofta åsyftas fordon som hyrs av en bilhandlare, men även banker och andra långivare kan erbjuda företagsleasing av olika former av fordon, maskiner och utrustning.
Själva kostnaden för utrustningen blir alltid billigast när man kan betala direkt på egen hand. Om man dock inte har den möjligheten är det kanske inte ett realistiskt alternativ. Om det dessutom innebär att du eller en anställd behöver lägga mycket tid på administration eller liknande kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att leasa utrustningen i fråga – det vill säga att du kan spara in på kostnaden för arbete som rör utrustningen (att någon behöver administrera utrustningen, leta efter reparatörer, utföra service, etc.) och att det därmed kan bli billigare.
I regel innebär leasing att man hyr utrustningen och därmed inte står som ägare av den, medan avbetalning betyder att man köper utrustningen och därför också äger den.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden