Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Factoring – belåna och sälja fakturor

Factoring är en finansieringslösning som används i allt större utsträckning inom näringslivet, ofta som ett komplement till ett banklån. Factoring går ut på att företag säljer eller belånar sina fakturor genom att bolag eller långivare erbjuder sådana fakturatjänster.

Att sälja eller belåna fakturor är ett snabbt sätt öka företagets likviditet och skydda sig mot kreditrisker. Här går vi igenom hur factoring fungerar samt dess för- och nackdelar – allt för att du ska kunna avgöra om det är rätt finansieringsform för dig.

Factoring företag

Vad är factoring?

Factoring är ett samlingsbegrepp för de flesta former av fakturafinansiering – som fakturabelåning och fakturaköp. Vilka finansiella tjänster som ingår i begreppet skiljer sig hos olika factoringbolag och kan ofta anpassas utifrån bolagets behov.

De fyra vanligaste typerna av factoring är:

 • Fakturaköp – en, flera eller alla fakturor överlåts till ett factoringbolag.
 • Factoring utan regress – fakturaköp där factoringbolaget tar över risken för att fakturan inte betalas.
 • Factoring med regress – fakturor som inte betalas går tillbaka till företaget efter ett visst antal dagar.
 • Fakturabelåning – fakturorna intecknas hos ett factoringföretag, ofta till 60–95 % av fakturabeloppet.

Jämför företagslån

Varför använda factoring?

Som företagare har du löpande utlägg som löner, inköp och skatt, men det kan dröja tills du får betalt av slutkunden. För att undvika likviditetsproblem och snabbt få in kontanta medel till företaget är en lösning att sälja eller belåna sina fakturor.

Undvika betalningsproblem

Factoring är därför särskilt vanligt inom branscher med långa projektcykler och kredittider, som byggbranschen. Det är dock inte ovanligt att leverantörer har en kredittid på 30 dagar. Det gör att fakturorna till leverantörerna måste betalas innan du har fått betalt från kunden. För att täcka det finansiella glappet kan du välja att sälja eller belåna kundfakturan.

Ökad likviditet

Ett av de vanligaste skälen att använda factoring är att du mycket tidigare får tillgång till dina pengar än om du hade inväntat betalning från kund. Med mer likviditet i företaget blir det lättare att göra satsningar och investeringar för att företaget ska växa. Du sparar också tid eftersom factoringföretaget bevakar fakturorna och skickar påminnelser.

Förlängda kredittider

En annan fördel med att använda factoring är att du kan erbjuda mer konkurrenskraftiga kredittider till kunderna. Du har redan fått dina pengar genom att sälja fakturan och kan därför vara mer flexibel med att erbjuda längre betalningstid. Då factoringföretaget gör en kreditbedömning av alla fakturakunder får du också en bra indikation om kunders ekonomi.

factoring

Hur mycket kostar factoring?

Factoringbolag tar betalt för sin tjänst genom att behålla en mindre procent av fakturabeloppet i avgift. Oftast tillkommer också en hanteringsavgift per faktura. Det procentuella belopp som bolaget tar betalt kan jämföras med ränta på ett företagslån och brukar röra sig om några procent. Avgiften påverkas också av faktorer som kreditvärdigheten hos kunden och omfattningen av fakturorna. Nedan ser du ett exempel på hur kostnaden kan se ut:

Fakturabelopp: 15 000 kronor

Avdrag (2.5 %): 375 kronor

Hanteringsavgift per faktura: 50 kronor

Total kostnad: 425 kronor

Belopp som betalas ut: 14 575 kronor

I exemplet ovan blir den totala kostnaden för tjänsten 425 kronor. För en faktura på 15 000 kronor får du 14 575 kronor utbetalt till företagets konto som kan nyttjas direkt. Siffrorna ovan skiljer sig dock mellan olika aktörer och situationer. En del factoringbolag har ingen hanteringsavgift och det procentuella avdraget kan både vara högre eller lägre än 2,5 %.

Hur gör jag för att sälja fakturor?

Vanligtvis tar det inte mer än någon dag att komma igång med att sälja fakturor. Hur snabbt det går beror på om du redan har fakturor du vill sälja och hur snabb du är på att teckna avtal. Du kan inte sälja fakturor som redan har skickats till kund.

Processen för att komma igång med factoring kan beskrivas i fem steg:

1. Jämför factoringbolag – Utbetalningstid, kundbemötande och procentuell avgift varierar mellan olika företag.

2. Teckna avtal – Avtalet reglerar den procentsats som dras från fakturabeloppet och andra avgifter som tillkommer.

3. Välj ut fakturor att sälja – Du skickar originalfakturorna till bolaget via e-post, post eller onlinesystem.

4. Fakturan skickas till kund – Det måste framgå på fakturan att den överlåtits, följt av nytt bankgiro för betalning.

5. Pengarna betalas ut – Efter att fakturan skickats till kunden görs utbetalningen av pengarna till företagskontot. Hur snabbt det går beror på vilket bolag du valt att sälja fakturan till – ibland kan det vara några timmar och i andra fall flera dagar.

Jämför och ansök om factoring

factoring

Så fungerar factoring med regress

Regress betyder återgång – att fakturan kan gå tillbaka. När du säljer en faktura med regress innebär det att bolaget har rätt att sälja tillbaka fakturan till företaget om den fortfarande är obetald efter ett antal dagar från förfallodatumet.

I praktiken innebär det:

 • I samband med överlåtelsen övertar factoringföretaget alla rättigheter förknippade med fakturan.
 • Fakturakunden måste betala hela fakturabeloppet till factoringföretaget senast vid förfallodagen.
 • Om kunden inte betalat fakturan i tid skickar factoringbolaget ut påminnelser eller på annat sätt hör av sig till kunden för att indriva skulden. Detta görs under en avtalad period efter förfallodatumet, oftast i 30 dagar.
 • Om avtalad period passerat och fakturan förblir obetald tar factoringföretaget sin regressrätt i anspråk, vilket innebär att ditt företag istället blir skyldigt att betala fakturabeloppet till factoringföretaget – den ”säljs tillbaka”.
 • Om ditt företag inte har råd att betala skulden kan factoringföretaget driva inkasso mot både dig och kunden.

Så fungerar factoring utan regress

När du säljer en faktura utan regress innebär det att factoringbolaget tar på sig hela risken för fakturan. Det ställer dock högre krav på kundens kreditvärdighet. Factoring utan regress är endast möjligt vid fakturaköp och inte fakturabelåning.

I praktiken innebär det:

 • I samband med överlåtelsen övertar factoringföretaget alla rättigheter och skyldigheter förknippade med fakturan.
 • Innan köpet av fakturan görs en bedömning av kundens betalningsförmåga – det avgör kostnaden för köpet.
 • Utifrån kundens kreditvärdighet beslutar factoringföretaget om ett maximalt belopp de är villiga att finansiera (kreditlimiten), baserat på risken som tas. Inom detta belopp kan företaget sälja fakturor utan att riskera regress.
 • Om kunden inte betalar ligger ansvaret på företaget som du sålt till att sköta hela inkassoprocessen. Det brukar dock göras försiktigt och med hänsyn till affärsrelationen mellan ditt företag och kunden.

Sälja fakturor med med eller utan regress?

När du som företagare funderar över att sälja fakturor med eller utan regress finns det några aspekter att ta hänsyn till. Vid första anblick kan fakturaköp utan regress framstå som det uppenbara valet, men det finns några saker att överväga.

Trygghet

Den främsta fördelen med fakturaköp utan regress är att du får ett tryggare kassaflöde och inte behöver oroa dig för likviditeten vid en kundförlust. När du säljer fakturor med regress finns alltid risken att företaget blir betalningsskyldigt om fakturan inte betalas av kunden. Å andra sidan finns alltid den risken, oavsett om du säljer fakturan eller inte.

Kostnad

Av uppenbara skäl är fakturaköp utan regress också dyrare än fakturaköp med regress, vilket innebär att ditt företag får behålla en mindre del av kakan. En högre kostnad kan däremot kännas lönsamt om du bundit mycket kapital i osäkra kundfordringar och inte vill att företaget ska bära förlustrisken.

Risk: kundens återbetalningsförmåga – och din

Sannolikt kommer dock inget factoringbolag köpa fakturor utan regress om risken är stor, vilket gör att du ändå kommer behöva sälja fakturorna med regress. Då står företaget för kreditrisken, men kan fortfarande ta del av resterande fördelar.

Om kunden har god betalningsförmåga och kreditrisken är låg kan det ur kostnadssynpunkt vara bättre att sälja med regress och låta företaget bära kreditrisken. En annan fördel med att sälja med regress är att fler fakturor går att sälja.

Med eller utan regress – det är frågan

Vilket av alternativen du bör välja beror på företagets situation. Om du är beredd att betala lite mer för tryggheten som följer med att sälja utan regress kan det vara rätt alternativ. Beroende på kundens kreditvärdighet är det dock inte säkert att det alternativet är möjligt. Om kreditrisken å andra sidan är mycket låg kan det vara billigare att sälja med regress.

Huruvida det är möjligt för ditt företag att sälja med eller utan regress kan också bero på bolagsform. En del factoringbolag säljer endast utan regress till aktiebolag, och med regress till enskilda firmor och handelsbolag. Som en tredje variant kan mer nystartade bolag behöva sälja fakturor med borgen som säkerhet. Då har istället ägaren eventuellt betalningsansvar.

factoring

När bör fakturabelåning användas?

Fakturabelåning innebär att valda kundfakturor belånas upp till en viss procentsats av fakturabeloppet, ofta mellan 60–95 %. Det är alltså mer som ett lån där fakturorna fungerar som säkerhet för lånet och gör det lättare att få lånet beviljat.

Den stora skillnaden med fakturabelåning är att ditt företag fortsätter äga de belånade fakturorna, och i förlängningen också kundrelationen. Processen överlåts alltså inte till factoringbolaget. Om du anser att det är viktigt att själv hantera kontakten kring fakturorna och är villig att ta risken för utebliven betalning kan fakturabelåning vara rätt alternativ.

Fördelar och nackdelar

Det finns både för- och nackdelar med alla typer av lån eller försäljningar. Det du måste överväga är om fördelarna uppväger nackdelarna utifrån ditt företags behov.

Fördelar

 • Likviditeten förbättras och jämnas ut tack vare regelbundna inkomster
 • När kassaflödet flyter på finns möjlighet att finansiera tillväxt genom att anställa personal eller investera i utrustning
 • Minskad risk för skulder – du har råd med plötsliga utgifter
 • Fokus på kundrelationerna
 • Tidsbesparande – du slipper en rad administrativa uppgifter
 • Dina kunder kan få längre betalningstider på fakturorna 

Nackdelar

 • Du förlorar en del av din inkomst på fakturorna genom kostnaden för tjänsten
 • Om du har otur kan kundrelationen försämras av att ett annat företag sköter betalningen av fakturorna

En del för- och nackdelar varierar förstås beroende på vilken typ av tjänst du är intresserad av, om det gäller fakturabelåning eller fakturaköp, som dessutom kan ske med eller utan regress. Fakturaköp utan regress kommer även med fördelen att du inte behöver oroa dig om att gå miste om intäkter ifall kundens inte har möjlighet att betala fakturan, till exempel vid konkurs. 

Värna om dina kundrelationer – jämför factoringbolag

Utöver att välja typ av factoring är det viktigt att jämföra de olika finansbolagen på marknaden. När du säljer kundfakturor säljer du på ett sätt även kundkontakten eftersom factoringföretaget blir den förlängda armen gentemot kunderna.

Det är därför viktigt att ta reda på hur företaget planerar att sköta kundrelationen i ditt ställe och att det görs på ett professionellt sätt. Om du säljer fakturorna till en oseriös aktör finns risken att kunden får ett dåligt bemötande, vilket kan påverka er relation. Valet av factoringbolag har också en inverkan på företagets kostnader eftersom avgifter per faktura varierar mellan aktörer. För att inte tala om kostnaden om du skulle förlora en kund på grund av dåligt kundbemötande.

Utbetalningstiden kan också variera stort mellan olika företag så om verksamheten är i snabbt behov av tillskott i kassan gynnar det sig att jämföra flera alternativ. I vår lista över finansbolag ser du enkelt vilka aktörer som erbjuder factoring.

Jämför och ansök om factoring

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden