Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Factoring – Fakturaköp och sälja fakturor

Factoring är en finansieringslösning som används i allt större utsträckning inom näringslivet, ofta som ett komplement till ett banklån. Tjänsten går i korta ordalag ut på att företag säljer eller belånar sina fakturor. Det görs genom att finansbolag erbjuder factoringtjänster.

Att sälja eller belåna fakturor är ett snabbt sätt öka företagets likviditet och skydda sig mot kreditrisker. Här på Företagslån.se går vi igenom hur factoring fungerar, samt vilka för- och nackdelar som finns, för att du ska kunna avgöra om det är rätt finansieringsform för dig.


Jämför aktörer som erbjuder factoring


Factoring företag

Vad är factoring?

Factoring kan sägas vara ett samlingsbegrepp för de flesta former av fakturafinansiering, som fakturabelåning och fakturaköp. Vilka finansiella tjänster som ingår i begreppet skiljer sig hos olika factoringbolag och kan ofta anpassas utifrån det enskilda företagets behov.

De fyra vanligaste typerna av factoring är:

 • Fakturaköp – En, flera eller alla fakturor överlåts till ett factoringbolag.
 • Factoring utan regress – Fakturaköp där factoringbolaget tar över risken för att fakturan inte betalas (fakturor återgår inte).
 • Factoring med regress – Fakturor som inte betalas går tillbaka till företaget efter ett visst antal dagar (fakturor återgår).
 • Fakturabelåning – Fakturorna intecknas hos ett factoringföretag, ofta till 60-95 % av fakturabeloppet.

Varför använda factoring?

Som företagare har du löpande utlägg som löner, inköp och skatt, men det kan dröja tills du får betalt av slutkunden. För att undvika likviditetsproblem och snabbt få in kontanta medel till företaget är en lösning att sälja eller belåna sina fakturor hos ett factoringföretag.

Factoring är därför särskilt vanligt inom branscher med långa projektcykler och kredittider, som bygg- och entreprenadbranschen. Det är dock inte ovanligt att både kunder och leverantörer har en kredittid på 30 dagar. Det gör att fakturorna till leverantörerna måste betalas innan du har fått betalt från kunden. För att täcka det finansiella glappet kan du då istället välja att sälja eller belåna kundfakturan.

Ett av de vanligaste skälen att använda factoring är alltså att du mycket tidigare får tillgång till dina pengar än om du hade inväntat betalning från kund. Med mer likviditet i företaget blir det lättare att göra satsningar och investeringar för att företaget ska växa. Du sparar också tid på att låta ett factoringföretag hantera fakturorna, som då sköter allt från att bevaka dem till att skicka påminnelser och anlita inkassobyrå.

En annan fördel med att använda factoring är att du kan erbjuda mer konkurrenskraftiga kredittider till kunderna. Du har redan fått dina pengar genom att sälja fakturan till ett factoringbolag och kan därför vara mer flexibel i att erbjuda kunden längre betalningstid. I och med att factoringföretaget gör en kreditbedömning av alla fakturakunder får du också en bra indikation om dina kunders betalningsförmåga.

Vad kostar factoring?

Factoringbolag tar betalt för sin tjänst genom att behålla en mindre procent av fakturabeloppet i avgift. Oftast tillkommer också en hanteringsavgift per faktura. Det procentuella belopp som factoringföretaget tar betalt kan jämföras med ränta på ett företagslån och brukar röra sig om några procent. Avgiften påverkas också av faktorer som kreditvärdigheten hos kunden och omfattningen av fakturorna.

Nedan ser du ett exempel på hur kostnaden för factoring kan se ut:

Fakturabelopp: 15 000 kronor

Avdrag (2.5 %): 375 kronor

Hanteringsavgift per faktura: 50 kronor

Total kostnad för factoring: 425 kronor

Belopp som betalas ut: 14 575 kronor

I exemplet ovan blir den totala kostnaden för factoring 425 kronor. För en faktura på 15 000 kronor får du alltså 14 575 kronor utbetalt till företagets bankkonto som kan nyttjas direkt. Siffrorna ovan skiljer sig dock mellan olika aktörer och situationer. En del factoringbolag har till exempel ingen hanteringsavgift och det procentuella avdraget som görs kan både vara högre eller lägre än 2,5 %.

Hur gör jag för att sälja fakturor?

Vanligtvis tar det inte mer än någon dag att komma igång med att sälja fakturor. Hur snabbt det går beror på om du redan har en eller flera fakturor du vill sälja och hur snabb du är på att teckna avtal. Du kan dock inte sälja de fakturor som redan har skickats till en kund.

Processen för att komma igång med factoring kan beskrivas i fem steg:

1. Jämför factoringbolag – Utbetalningstid, kundbemötande och procentuell avgift varierar mellan olika företag.

2. Teckna avtal – Avtalet reglerar den procentsats som dras från fakturabeloppet och andra avgifter som kan förekomma.

3. Välj ut fakturor att sälja – Du skickar originalfakturorna till factoringbolaget via e-post, post eller i ett eventuellt onlinesystem.

4. Fakturan skickas till kund – Det måste tydligt framgå på fakturan att den överlåtits, följt av det nya bankgirot för betalning.

5. Pengarna betalas ut – Efter att fakturan skickats till kunden görs utbetalningen av pengarna till företagskontot. Hur snabbt det går beror på valet av factoringföretag – ibland kan det handla om några timmar och i andra fall kan det ta flera dagar.


Jämför och ansök om factoring


Så fungerar factoring med regress

Regress betyder återgång – att fakturan kan gå tillbaka. När du säljer en faktura med regress innebär det att factoringbolaget har rätt att sälja tillbaka fakturan till företaget om den fortfarande är obetald efter ett antal dagar från förfallodatumet.

I praktiken innebär det:

 • I samband med överlåtelsen av fakturan övertar factoringföretaget alla rättigheter som är förknippade med fakturan.
 • Kunden som fakturan är kopplad till måste betala hela fakturabeloppet till factoringföretaget senast vid förfallodagen.
 • Om kunden inte betalat fakturan i tid skickar factoringbolaget ut påminnelser eller på annat sätt hör av sig till kunden för att indriva skulden. Detta görs under en avtalad period efter förfallodatumet, oftast i 30 dagar, och brukar ske i samråd med ditt företag.
 • Om avtalad period passerat och fakturan förblir obetald tar factoringföretaget sin regressrätt i anspråk, vilket innebär att ditt företag istället blir skyldigt att betala fakturabeloppet till factoringbolaget – med andra ord ”säljs den tillbaka” till företaget.
 • Om ditt företag inte har råd att betala skulden kan factoringföretaget driva inkasso mot både dig som fakturasäljare och kunden.

Så fungerar factoring utan regress

När du säljer en faktura utan regress innebär det att factoringbolaget tar på sig hela risken för om fakturan skulle förbli obetald. Det ställer dock högre krav på kundens kreditvärdighet. Factoring utan regress är endast möjligt vid fakturaköp och inte vid fakturabelåning.

I praktiken innebär det:

 • I samband med överlåtelsen av fakturan övertar factoringföretaget alla rättigheter och skyldigheter förknippade med fakturan.
 • Innan köpet av fakturan görs en bedömning av kundens betalningsförmåga – det kommer avgöra kostnaden för köpet.
 • Utifrån kundens kreditvärdighet beslutar factoringbolaget om ett maximalt belopp de är villiga att finansiera (kreditlimiten), baserat på risken som tas med kunden. Inom detta belopp kan sedan företaget sälja fakturor utan att riskera att factoringbolaget tar regress.
 • Om kunden inte betalar ligger ansvaret på factoringföretaget att sköta hela inkassoprocessen. Det brukar dock göras försiktigt och med hänsyn till affärsrelationen mellan ditt företag och kunden. Hur det sköts beror dock på valet av factoringbolag.

Sälja fakturor med med eller utan regress?

När du som företagare funderar över att sälja fakturor med eller utan regress finns det några aspekter att ta hänsyn till. Vid första anblick kan factoring utan regress framstå som det uppenbara valet, men det finns några saker att överväga som inte gör det lika självklart.

Den främsta fördelen med factoring utan regress är att du får ett tryggare kassaflöde och inte behöver oroa dig för likviditeten vid en kundförlust. När du säljer fakturor med regress finns alltid risken att företaget blir betalningsskyldigt om fakturan inte betalas av kunden.

Å andra sidan finns det alltid en risk att kunden inte betalar, oavsett om du säljer fakturan till ett factoringbolag eller inte. Av uppenbara skäl är factoring utan regress också dyrare än factoring med regress, vilket innebär att ditt företag får behålla en mindre del av kakan.

En högre kostnad kan kännas lönsamt om du bundit mycket kapital i osäkra kundfodringar och inte vill att företaget ska bära förlustrisken. Sannolikt kommer dock inget factoringbolag köpa fakturor utan regress om risken är stor, vilket gör att du ändå kommer behöva sälja fakturorna med regress. Då står företaget för kreditrisken, men kan fortfarande ta del av resterande fördelar med factoring.

Om kunden har god betalningsförmåga och kreditrisken är låg kan det ur en kostnadssynpunkt vara bättre att sälja ”med regress” och låta företaget bära kreditrisken. En annan fördel med att sälja fakturor med regress är att fler fakturor går att sälja.

Vilket av alternativen du bör välja beror på situationen du befinner dig i. Om du är beredd att betala lite mer för tryggheten som följer med att sälja utan regress kan det vara rätt alternativ. Beroende på kundens kreditvärdighet är det dock inte säkert att det alternativet är tillgängligt för företaget. Om kreditrisken å andra sidan är mycket låg kan det istället vara billigare att välja att sälja fakturorna med regress.

Huruvida det är möjligt för ditt företag att sälja med eller utan regress kan också bero på bolagsformen. En del finans- och factoringbolag säljer till exempel endast utan regress till aktiebolag, och med regress till enskilda firmor och handelsbolag. Som en tredje variant kan även mer nystartade bolag behöva sälja fakturor med borgen som säkerhet. Då är du som ägare betalningsansvarig om kunden inte betalar.

När bör fakturabelåning användas?

Fakturabelåning innebär att valda kundfakturor belånas upp till en viss procentsats av fakturabeloppet, ofta mellan 60-95 %. Belåning av fakturor är med andra ord mer som ett lån där fakturorna fungerar som säkerhet för lånet och gör det lättare att få lånet beviljat.

Den stora skillnaden med fakturabelåning, jämfört med fakturaköp, är att ditt företag fortsätter äga de belånade fakturorna, och i förlängningen också kundrelationen. Processen överlåts alltså inte till factoringbolaget. Om du anser att det är viktigt att själv hantera kundrelationen kring fakturorna och är villig att ta risken för utebliven betalning kan fakturabelåning vara rätt alternativ.

Värna om dina kundrelationer – Jämför factoringbolag

Utöver att välja typ av factoring är det viktigt att jämföra de olika finans- och factoringbolagen på marknaden. När du säljer dina kundfakturor säljer du på ett sätt även kundkontakten eftersom factoringföretaget blir den förlängda armen gentemot kunderna.

Det är därför viktigt att ta reda på hur företaget planerar att sköta kundrelationen i ditt ställe och att det görs på ett professionellt och kundvänligt sätt. Om du säljer fakturorna till en oseriös aktör finns risken att kunden får ett dåligt bemötande, vilket kan påverka er relation.

Valet av factoringbolag har också en inverkan på företagets kostnader eftersom procentsatsen och eventuella avgifter per faktura varierar mellan aktörer. För att inte tala om kostnaden om du skulle förlora en kund på grund av att factoringbolaget misskött kontakten.

Utbetalningstiden kan också variera stort mellan olika företag så om verksamheten är i snabbt behov av tillskott i kassan gynnar det sig att jämföra flera alternativ. I vår lista över finansbolag ser du enkelt vilka aktörer som erbjuder factoring och kan jämföra dessa.


Jämför och ansök om factoring