Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån till enskild firma

Enskild firma är den vanligaste bolagsformen i Sverige. Företagsformen gynnar den som vill starta företag eftersom det är enkelt att komma igång och sköta verksamheten, utan att det krävs något startkapital. Eftersom många enskilda firmor befinner sig i uppstarts- eller tillväxtfasen är det vanligt att dessa företagare ansöker om företagslån till enskild firma.

Då enskilda firmor ofta är mindre sett till omsättning kan det vara svårare att få ett företagslån beviljat, men det är långt ifrån omöjligt. Vi på Företagslån.se besvarar alla frågor du som enskild företagare kan tänkas ha. Allt från vad som krävs för att få ett företagslån till enskild firma beviljat till vad du bör tänka på om du står inför att teckna ett företagslån.

Ansök om företagslån till enskild firma

Företagslån Enskild firma

Varför ansöka om företagslån till enskild firma?

Oavsett om det är ett nystartat eller mer etablerat företag kan det uppstå tillfällen då det blir aktuellt att ansöka om ett företagslån till enskild firma. Många företagare investerar egna pengar, men det är inte alltid som dessa medel räcker.

Behovet av kapital kan delas in i två kategorier:

  • Företagslån till enskild firma för att växa – För en del verksamheter behövs inget startkapital för att verksamheten ska komma igång, men för många krävs någon form av investering. Det kan handla om inköp av utrustning eller att producera produkten som ska säljas. För redan etablerade firmor kan kapital behövas för att anställa personal, marknadsföra en ny tjänst eller investera i nya maskiner för att öka omsättningen och expandera firman.
  • Företagslån till enskild firma vid tillfällig likviditetsbrist – En stor utmaning för alla företagare är att få ekonomin att gå runt. Om försäljningen inte går som planerat kan det bli svårt att betala företagets fakturor. För att ta sig ur svackan kan det bli aktuellt med ett företagslån, men då gäller det att det finns en förväntan om framtida intäkter.

Vad krävs för företagslån till enskild firma?

Vad som krävs för att bli beviljad ett företagslån till enskild firma skiljer sig åt mellan olika långivare. Det som däremot är ett grundkrav för alla är att det finns en förmåga att sköta framtida betalningar – de måste kunna få tillbaka sina pengar.

Eftersom den enskilda firman inte räknas som en juridisk person tecknas lånet i ägarens namn, och inte i företagets. Det gör att det ställs betydligt högre krav på att företagarens privatekonomi är i sin ordning. Om firman inte kan betala hamnar återbetalningsskyldigheten istället på den enskilda företagaren, varför banken vill kunna se att denne har god ekonomi.

För att långivaren ska få en uppfattning om företagets framtida betalningsförmåga och bevilja ett företagslån till enskild firma krävs att du presenterar en genomarbetad affärsidé och budget. Läs om hur du gör en affärsplan och budgeterar.

Om syftet med lånet är att få firman att växa bör du kunna visa hur pengarna är tänkta att användas och hur det kommer öka intäkterna. Om lånet är tänkt att användas för att lösa tillfälliga ekonomiska problem måste du istället kunna visa på hur intäkterna kommer öka igen framöver och på så sätt ”bevisa” att det endast är en tillfällig ekonomisk svacka.

Vissa långivare kräver att företaget har varit verksam en viss tid innan ett lån kan beviljas. På så sätt finns det siffror som kan visa att affärsidén fungerar. Det är dock långt ifrån alla som har det som krav. Något annat som kan vara avgörande är korrekta och fullständiga uppgifter. Om banken saknar information kan de inte få en helhetsuppfattning av företaget.

Personlig borgen vid lån till enskild firma

En del långivare kräver personlig borgen som en form av säkerhet vid företagslån. Det innebär att någon tar på sig ansvaret för att betala tillbaka lånet om företaget skulle misslyckas. Det är vanligare att långivare kräver borgensåtagande från mindre bolag som gör förlust eller precis går med vinst eftersom återbetalningsförmågan anses vara mer osäker.

Vid enskild firma är ägaren redan personligt ansvarig för alla skulder och därför behövs ofta inget borgensåtagande.

Företagslån med eller utan säkerhet

Utöver personlig borgen kan långivare ställa krav på att det finns någon form av säkerhet för lånet. Det innebär att du pantsätter en tillgång för lånet som sedan kan krävas in av banken om betalning skulle utebli – på samma sätt som en bostad fungerar som säkerhet för ett bolån. Ju högre värde på tillgången desto större möjligheten att få lånet beviljat.

Exempel på tillgångar som kan pantsättas:

  • Fastigheter (ex. firmans egna eller privat bostadsrätt)
  • Immateriella rättigheter (ex. varumärke eller patent)
  • Företagsinteckning (ex. varulager eller kundfodringar)

Det finns kreditbolag som ger ut företagslån utan säkerhet till dig med enskild firma, men dessa lån tenderar att ha betydligt högre ränta. Observera också att pantsättning av privat egendom kan få privatekonomiska följder för dig som ägare. Var därför noga med att se över företagets finansiella situation innan du ansöker om företagslån till enskild firma.

Hur mycket blir räntan på företagslån till enskild firma?

Räntan du får betala på ditt företagslån till enskild firma bestäms utifrån din kreditvärdighet och företagets betalningsförmåga. Något annat som är avgörande för räntan är om det finns någon säkerhet för lånet. Generellt kan sägas att ju större säkerheten för lånet är desto lägre blir räntan eftersom den speglar den risk som långivaren anser sig ta.

Riskbedömningen kan se olika ut hos olika långivare och det lönar sig därför alltid att jämföra företagslån istället för att vända sig till första bästa bank. Framförallt om din enskilda firma är nystartad eller liten sett till omsättning kan du behöva välja långivare med lite mer omsorg. Ofta är det då just mindre låneaktörer som är beredda att låna ut pengar.

Genom att jämföra olika aktörer gör du det också möjligt att förhandla räntor och få bäst villkor på ditt lån, vilket skapar de bästa förutsättningarna för nyttjandet av lånet. Med en låneförmedlare får du enkelt och snabbt offerter från flera aktörer.

Jämför långivare och låneförmedlare

Företagare enskild firma

Viktigt att tänka på – Företagslån till enskild firma

Som enskild företagare är du många gånger ensam om allt från drift till ansvar och planering, vilket både kan vara tidskrävande och kostsamt. Det innebär också att du är din viktigaste resurs. Vad händer om du blir långvarigt sjuk? Kan verksamheten drivas ändå? Håller verksamheten för oväntade kostnadsbortfall, t.ex. om du skulle förlora en viktig kund?

Innan du ansöker om ett företagslån till enskild firma bör du ha gjort en ordentlig riskanalys och ha en handlingsplan för om något oförutsett skulle hända. Det är också bra om du gjort en avvägning mellan risk och möjlighet. Risken med ett lån är kostnaderna som medföljer i form av ränta och amortering och möjligheten är förstås att du kan öka dina intäkter.

Kan du med hjälp av lånet öka dina intäkter på ett sätt som du inte hade kunnat göra annars? Om svaret är ja kan ett företagslån vara rätt väg att gå. Lånet måste dock betalas tillbaka oavsett så se till att det finns utrymme i budgeten för misstag och oväntade händelser. Något annat som är viktigt är att hålla isär din privata ekonomi med företagets ekonomi. Avsätt medel för att betala skatt, moms, ränta och amortering på ett separat konto för att inte blanda ihop det.

Hur ansöker jag om företagslån till enskild firma?

1. Jämför och välj en långivare eller låneförmedlare i vår lista över de bästa företagslånen.

2. Väl inne på långivarens eller låneförmedlarens hemsida fyller du i hur mycket du vill låna, återbetalningstid och firmans organisationsnummer, som i det här fallet är ditt personnummer. Hur mycket information som behövs skiljer sig åt.

3. Godkänn ansökan med BankID. En ansökan är aldrig bindande utan du kan ansöka om hur många lån du vill och därefter ta ställning till om du vill acceptera lånet eller inte. Tänk dock på att det vid varje ansökan görs en kreditupplysning och många upplysningar kan sänka ditt kreditvärde. Det kan därför vara bra att låta en låneförmedlare samla in offerter.

4. Efter att en bedömning av din och företagets finansiella situation gjorts får du svar med ett låneerbjudande (flera om det är en låneförmedlare). I det framgår vilken ränta och avgifter långivaren är villig att erbjuda dig och ditt företag.

5. Du väljer erbjudandet med bäst villkor och accepterar genom att signera med BankID. Därefter betalas pengarna ut.

Jämför långivare och låneförmedlare

Enskild firma – Personligt ansvar

Till skillnad från ett aktiebolag är en enskild firma inte en juridisk person. Den enskilda firman har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter att ingå avtal eller betala skulder, utan det är du som ägare som är ytterst ansvarig. Alla förpliktelser firman har i form av skulder eller ingångna avtal är du personligen ansvarig för – du är firman, och firman är du.

I praktiken innebär det att om du tecknar ett företagslån och företagets intäkter inte räcker för att betala tillbaka lånet måste du använda privata medel för att täcka skulden. Din ekonomi och firmans ekonomi är i juridisk mening samma.

Så vad är det som gör att enskild firma är den absolut vanligaste bolagsformen i Sverige? Den främsta anledningen är enkelheten. Det är enkelt att starta och driva en enskild firma då det varken krävs något formellt startkapital, någon revisor eller en styrelse. Smidigt är också att organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer.

En enskild firma kan både ha F-skatt och vara momsregistrerad, vilket innebär att företaget kan fakturera och göra avdrag för moms precis som ett aktiebolag. Den enskilda firman kan också ha anställda, men det måste anmälas hos Skatteverket.

Låna själv ut pengar till enskild firma

Ett alternativ till företagslån är att du själv lånar ut kapital till din enskilda firma. Då görs ingen kreditprövning, du bestämmer själv villkoren för lånet och räntan betalar företaget till dig istället för till banken. Räntan på lånet måste dock vara marknadsmässig, vilket brukar anses vara Riksbankens reporänta plus 1 till 3 procent.

Den uppenbara nackdelen med detta tillvägagångssätt är att du måste ha tillräckligt med kapital för att ha råd att låna ut pengarna till firman. Det finns också en risk att du förlorar de utlånade pengarna om företaget skulle gå i konkurs.

Ombilda enskild firma till aktiebolag

Det är vanligt att den enskilda firman så småningom ombildas till ett aktiebolag, vilket kräver ett startkapital på 50 000 kronor. När aktiebolaget väl är registrerat blir det en juridisk person och företagslån som tagits i ditt namn kan överlåtas till företaget. Eftersom lån till aktiebolag är kopplade till företaget och inte företagaren slipper du det personliga ansvaret.

I händelse av konkurs är förlusten i ett aktiebolag begränsad till det kapital du investerat vid uppstarten. Går en enskild firma däremot i konkurs är det i vissa fall synonymt med att du som enskild företagare går i personlig konkurs.

Aktiebolag är också mer tillväxtvänliga än enskilda firmor eftersom det är lättare att anställa personal i ett aktiebolag. Däremot är det administrativa arbetet krångligare med ett aktiebolag och bokföringen mer tidskrävande och kostsam.

Jämför företagslån till enskild firma

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden