Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån för enskild firma

Att driva en enskild firma ställer dig inför andra sorters utmaningar än den som är anställd eller driver ett aktiebolag. Dels är man många gånger ensam om alltifrån drift till ansvar och planering, vilket både kan vara mycket tidskrävande och kostsamt.

För en del blir den enskilda firman det korta och enda försöket som företagare, för somliga är det början till en större och mer diversifierad verksamhet. Oavsett om man är nystartad, om man befinner sig i en expansiv fas eller om man bara behöver stabilisera verksamheten så kan det komma tillfällen då det kan komma att bli tal om lån.

Den första tiden som företagare är för många den mest spännande och den mest lärorika.

Det är också, för en del, den mest ansträngande. Det mesta är nytt och även om man upplever att man har en bra affärsidé som kommer att bära hela vägen och att man besitter kompetensen och kapaciteten att utföra de uppgifter som verksamheten kräver så uppenbarar sig ändå en mängd frågor.

Beroende på verksamhetens art så kan uppstartningsfasen vara olika kostsam för olika firmor. Många investerar egna pengar men kan ändå komma att behöva ta lån. 

Många gånger är det i just en enskild firma som man som företagare tar sitt första lån avsett för näringsverksamhet och vid tillfällen som dessa ställs man onekligen inför en mängd frågor. Vilka regler gäller? Vad innebär räntesatserna för min återbetalningskapacitet? Klarar jag av detta?

Det finns uppenbarligen en mängd frågor i uppstartsfasen som man bör ställa sig men i sammanhang som dessa finns också stora möjligheter. Här hoppas vi kunna besvara och upplysa om vad som gäller för en enskild firma som funderar över att ansöka om företagslån.

Jämför långivare

företagslån enskild firma

Vad är en enskild firma?

Först och främst kan det vara bra att ha koll på vad en enskild firma är och vad det innebär att driva en sådan. En enskild firma, även kallad enskilt företag, består, som namnet betonar, oftast men inte nödvändigtvis av en ensam person.

Enskilda företag är ofta relativt småskaliga verksamheter som senare växer och ombildas till en ny bolagsform, om verksamheten går som förväntat. För att starta en enskild firma krävs att personen som står i begrepp att bli egen företagare anmäler sig för registrering hos Skatteverket och blir godkänd för F-skatt.

Ska den enskilda firmas verksamhet bestå av försäljning av varor eller tjänster krävs också att firman registreras för moms, även det sker hos Skatteverket. Något särskilt namn på den enskilda firman, annat än det namn som personen i fråga bär, är inte något krav men även det får registreras om man vill skydda det.

En sådan registrering görs hos Bolagsverket och skyddar endast namnet i det län som det registreras i. Förutom detta ovan nämnda så krävs inget annat för den person som vill starta en enskild firma. Det är således en väldigt enkel bolagsform att starta upp särskilt eftersom att den inte heller kräver någon initial kapitalinsats, till skillnad från aktiebolag.

Däremot är det viktigt att ha i beaktning, innan man startar en enskild firma, att en enskild firma inte är en juridisk person. Det innebär att den enskilda firman i sig inte kan ikläda sig juridiska rättigheter och skyldigheter, det vill säga att en enskild firma till exempel inte kan ingå avtal eller vara part i domstolsprocess.

Således är det den fysiska personen som är ansvarig för allt som händer med den enskilda firman, däribland att betala åter eventuella skulder den enskilda firman drar på sig.

Fördelar med enskild firma 

Den absolut främsta fördelen med att driva en enskild firma är enkelheten i det. Till skillnad från ett aktiebolag slipper den enskilda näringsidkaren en hel del administrativt arbete som hade uppkommit om det istället var fråga om ett aktiebolag.

En revisor, som är ett måste i ett aktiebolag i det allra flesta fall, är inget krav i en enskild firma, dock ska det understrykas att det beroende på den enskilda firmans storlek klart kan underlätta att ha en revisors expertis.

Man är på ett sätt friare ur lånesynpunkt eftersom man kan låna pengar av den enskilda firman, något som inte är tillåtet när det gäller aktiebolag.

Detta kan innebära att man kan ta lån av sig själv när man är i en expansiv fas och därmed inte behöva låna pengar externt. Därtill är de sociala avgifterna lägre än om man driver ett aktiebolag.

En annan fördel med ett enskilt företag är att man kan låna pengar med blancolån eftersom firman och du själv är samma ”person” med samma ekonomi. Nackdelen med det är att du naturligtvis personligen blir återbetalningsskyldig om något skulle hända.

Nystart finans

Nystart och finans är ofta ganska svårkombinerat. Något som de flesta, för att inte säga i det närmaste alla, gör som är blivande eller nybliven företagare är att ta ett starta eget-bidrag. Ett sådant bidrag kan man ansöka om hos Arbetsförmedlingen som utöver ett eventuellt bidrag erbjuder att pröva affärsidén samt utbildning för att utveckla affärsidén.

Det kan skapa trygghet under en tid och motivera en till att föra verksamheten framåt, dock kan det vara så att man har större ambitioner, att man har startat en verksamhet som från början kräver stora investeringar, investeringar som man inte har egna pengar till.

Här kan det bli svårigheter att få lån eftersom banker och andra etablerade långivare ogärna tar risker, i synnerhet när det gäller helt nya verksamheter.

Det är oftast lättare att få företagslån om man driver aktiebolag, inte sällan av den anledningen att denna bolagsform ofta omsätter mer pengar och därmed anses som en större trygghet och för att lånet inte är beroende av näringsidkarens privata ekonomi.

På grund av det faktum att den enskilda firmans ekonomi är densamma som den bakomstående personens, så ställs högra krav på att dennes ekonomi i sin ordning. Detta är inte fallet för ett aktiebolag då aktiebolag är en juridisk person och har en egen ekonomi och således skild från den fysiska personens ekonomiska ställning.

Hur som helst, oavsett om man har sin ekonomi i ordning eller ej, så krävs oftast ett initialt tillskott av kapital på ett sätt eller annat vid uppstarten av ett företag. Så, hur går man då till väga och vilka är riskerna?

Som ovan nämndes har man lättare för att få ta ett lån om ens ekonomi är ordnad så som den bör vara. Eftersom att det enskilda företagets ekonomi är densamma som den enskilda företagarens personliga ekonomi är det så enkelt att den enskilda personen tar upp ett lån i sitt eget namn, eftersom att företaget inte är en juridisk person.

De pengarna som lånas är sedan fritt fram att använda i det enskilda företaget. Det allra viktigaste att tänka på i en sådan här situation är att de eventuella skulder som uppkommer på grund av det enskilda företaget, det är skulder som den enskilda företagaren ska stå för personligen.

Därför är det av stor vikt att man har koll på de lån som tas, och även klarar av att hålla isär den personliga ekonomin och det enskilda företagets ekonomi.

Ytterligare en fördel med ett enskilt företag i en lånesituation är att man som enskild företagare har möjlighet att ta ett blancolån, det vill säga ett lån utan säkerhet. För att ta ett sådant lån krävs inte att din personliga ekonomi är fläckfri, på gott och ont.

Räntan för ett blancolån är vanligtvis mycket högre ställd än räntan för ett annat lån. Att ta ett blancolån kräver noggranna överväganden av för- och nackdelar, det är möjligt att ett sådant lån trots räntan kan löna sig om man har en väl utarbetad plan för hur pengarna ska användas.

Man ska ha klart för sig att för den som lånar ut pengar så anses det ofta vara en större risk för vederbörande att låna ut till en ny verksamhet. Det är trots allt så att många firmor, av den ena eller andra anledningen, inte klarar sitt första år. Det innebär en ökad risk för långivaren och följaktligen får man vara beredd på ökade krav på säkerhet, så som en högre ränta till exempel.

Jämför långivare

låna pengar till enskild firma

Från enskild firma till aktiebolag

Har man lyckosamt drivit ett enskilt företag genom det svåra, första året och kanske gjort mer än bara överlevt under efterföljande år, är det vanligt att tanken om att ombilda det enskilda företaget till aktiebolag väcks.

Att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag kan på förhand kännas komplicerat men när ombildningen är genomförd finns det en hel del fördelar att hämta. Nedan kommer nu en genomgång på hur en ombildning från enskilt företag till aktiebolag går till rent praktiskt samt fördelar och nackdelar med en sådan ombildning.

Återigen, precis som vid en nystart för ett enskilt företag, kommer nystart och finans på tal, inte minst då nystart av ett aktiebolag kräver kapital. För det första måste aktiebolag vara bildat och registrerat hos Bolagsverket innan du byter företagsform. Denna nyregistrering görs samtidigt som man anmäler det enskilda företagets avregistrering.

Som vanligt för aktiebolag krävs även vid en ombildning ett startkapital om minst 50 000 kronor. När aktiebolaget väl är registrerat kan man låta företaget överta kapital och skulder, och då även slippa personligt ansvar för skulderna. Att ta lån till aktiebolag fungerar således annorlunda eftersom bolaget agerar i form av en egen juridisk person, och skulden är därför begränasd till företaget.

Ofta blir det egna kapitalet från enskilda firman en skuld till dig från aktiebolaget. Det man då bör göra är att upprätta ett skuldebrev på fordran från aktiebolaget, för att ge sig själv rätt till pengarna. I samband med att aktiebolaget övertar betalningsansvaret för skulder i det enskilda företaget är det en del av betalningen för tillgångarna i det enskilda företaget.

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Fördelarna och nackdelarna med att byta bolagsform från enskild firma till aktiebolag är som sagt många. En av fördelarna med ett aktiebolag är att din personliga ekonomi är helt skild från aktiebolagets ekonomi, vilket underlättar en hel del i vardagslivet.

Man slipper oroa sig över vilka pengar som används till vad, de olika ekonomierna är uppdelade på separata konton och en förväxling är nästintill omöjlig. Vidare är den enligt många, största fördelen med ett aktiebolag att du som delägare inte riskerar att förlora mer pengar än det kapital du själv valt att satsa i verksamheten.

ilket betyder att om du är ensam delägare är den minsta eventuella förlusten ”endast” 50 000 kronor, ett belopp som relativt sett är låg jämfört med den eventuella förlusten i en enskild firma då hela din personliga ekonomi står på spel. Går ett enskilt företag i konkurs är det i vissa fall, men inte nödvändigtvis, synonymt med att du som enskild företagare går i personlig konkurs.

Går däremot ett aktiebolag i konkurs drabbas inte du som delägare ens i närheten lika hårt. Slutligen kan även nämnas, som fördel med aktiebolag, att det är en bolagsform som är mer tillväxtvänlig än ett enskilt företag eftersom att det är lättare att anställa personal i ett aktiebolag än vad det är i en enskild firma.

Idel fördelar såhär långt. Det finns däremot en del nackdelar som är viktiga att ta upp. Det faktum att ett aktiebolag kräver minst 50 000 kronor i startkapital ses av många som en nackdel. 50 000 kronor är trots allt mycket pengar som riskeras i en verksamhet som, även om man har stark tro på den, kanske inte alltid har garanterad avkastning.

Vidare är det administrativa arbetet med ett aktiebolag krångligare än vad det är då du driver en enskild firma. Bokföringen kräver mer tid, är mer komplicerad och mer kostsam även för den som inte har en avlönad revisor till hjälp. Ännu en nackdel är det faktum att ett aktiebolag inte får låna ut pengar till ägarna, dock finns då istället utdelning som ett alternativ.

Viktigt att tänka på

När man som företagare med enskild firma ska ta ett lån så är det viktigt att man ställer sig de grundläggande frågorna när det gäller lån. Dessa kan röra en själv; vad händer om man blir sjuk? Klarar man av att driva verksamheten ändå?

Håller verksamheten för oväntade och/eller oönskade kostnadsbortfall, exempelvis att några eller flera kunder inte betalar? Många gånger startar man upp verksamhet och redan har kunder, det är lätt hänt att man hänger upp verksamheten på en eller ett fåtal kunder, om denna eller dessa försvinner, hur agerar man då?

De som lånar ut pengar kräver säkerhet av dig, det bör du också göra.

Sammanfattningsvis är således det viktigaste att man har en tydlig plan för sin verksamhet i vilken det finns utrymme för misstag och oväntade händelser. Det är det absolut viktigaste tipset till dig som företagare!

Jämför långivare