Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån till enskild firma

Den vanligaste bolagsformen bland nystartade företag i Sverige är enskild firma. Företagsformen gynnar sig för den som vill starta företag eftersom det är enkelt att komma igång och sköta verksamheten, och till skillnad från aktiebolag krävs inget startkapital. Eftersom många enskilda firmor befinner sig i uppstarts- eller tillväxtfas är det vanligt att företagare ansöker om företagslån till enskild firma.

Då enskilda firmor oftast har mindre i omsättning än aktiebolag kan det vara svårare att få ett företagslån beviljat, men det är långt ifrån omöjligt. Vi på Företagslån.se besvarar alla frågor du som enskild företagare kan tänkas ha – allt från hur lån till enskild firma skiljer sig från aktiebolag och hur du ansöker, till vad som krävs för att få ett företagslån till enskild firma och vad du som företagare bör tänka på.


Ansök om företagslån till enskild firma


Företagslån Enskild firma

Varför ansöka om företagslån till enskild firma?

Oavsett om företaget är nystartat eller inte kan det uppstå tillfällen då det blir aktuellt att ansöka om ett företagslån till den enskilda firman. Många företagare investerar egna pengar i sin verksamhet, men det är inte alla gånger som de egna medlen räcker.

Behovet av kapital kan delas in i två kategorier:

  • Företagslån till enskild firma för att växa – För en del verksamheter, till exempel en internetbaserad webbyrå, behövs inget startkapital för att verksamheten ska komma igång. För många krävs dock någon form av investering. Det kan handla om inköp av utrustning eller att producera eller beställa in produkten som ska säljas. För redan etablerade firmor kan kapital behövas för att anställa personal, marknadsföra en ny tjänst eller investera i nya maskiner för att öka omsättningen och expandera företaget.
  • Företagslån till enskild firma vid tillfällig likviditetsbrist – En stor utmaning för alla företagare är att få ekonomin att gå runt. Om försäljningen inte går som planerat en månad kan det bli svårt att betala företagets fakturor. För att ta sig ur svackan och öka likviditeten kan det bli aktuellt med ett företagslån, men då gäller det att det finns en förväntan om framtida intäkter.

Vad krävs för företagslån till enskild firma?

Vad som krävs för att bli beviljad ett företagslån till enskild firma skiljer sig åt mellan olika långivare och banker. Det som däremot är ett grundkrav för samtliga är att det finns en förmåga att sköta framtida betalningar. De måste kunna se att de kan få tillbaka sina pengar.

Eftersom den enskilda firman inte räknas som en juridisk person tecknas lånet i ägarens namn, och inte i företagets. Det gör att det ställs betydligt högre krav på att företagarens privatekonomi är i sin ordning. Om inte företaget drar in tillräckligt med pengar hamnar återbetalningsskyldigheten på den enskilda företagaren, varför banken vill kunna se att denne har goda ekonomiska förutsättningar.

För att långivaren ska få en uppfattning om företagets framtida betalningsförmåga och bevilja ett företagslån till enskild firma krävs också att du presenterar en genomarbetad affärsidé och budget. Läs mer om hur du gör en affärsplan och hur du budgeterar för företaget.

Om syftet med lånet är att få firman att växa bör du kunna visa hur pengarna är tänkta att användas och hur det kommer öka intäkterna. Om lånet är tänkt att användas för att lösa tillfälliga ekonomiska problem måste du istället kunna visa på hur intäkterna kommer öka igen framöver och på så sätt ”bevisa” att det endast är en tillfällig ekonomisk svacka.

Vissa långivare har som krav att företaget måste ha varit verksam en viss tid innan ett lån kan beviljas. På så sätt finns det siffror på om affärsidén fungerar eller inte. Det är dock långt ifrån alla som har det som krav. Något annat som kan vara avgörande för din ansökan är något så ”simpelt” som korrekta och fullständiga uppgifter. Om banken saknar information kan de inte få en helhetsuppfattning av företaget.

Personlig borgen vid lån till enskild firma

En del långivare kräver personlig borgen som en form av säkerhet vid företagslån. Det innebär att någon tar på sig ansvaret för att betala tillbaka lånet om företaget skulle misslyckas. Det är vanligare att långivare kräver borgensåtagande från mindre bolag som gör förlust eller precis går med vinst eftersom återbetalningsförmågan bland dessa anses vara mer osäker.

När det gäller bolagstypen enskild firma är ägaren redan personligt ansvarig för alla skulder och därför behövs ofta inget borgensåtagande.

Företagslån med eller utan säkerhet

Utöver personlig borgen kan långivare ställa krav på säkerhet från företaget. Det innebär att du kan behöva pantsätta egendom, på samma sätt som en bostad pantsätts vid bolån, för att få lånet godkänt. Ju högre värdet på tillgången är desto större möjlighet att få teckna lånet.

Exempel på tillgångar som kan pantsättas:

  • Fastigheter (ex. firmans egna eller privat bostadsrätt)
  • Immateriella rättigheter (ex. varumärke eller patent)
  • Företagsinteckning (ex. varulager eller kundfodringar)

Det finns kreditbolag som ger ut företagslån utan säkerhet till dig med enskild firma, men dessa lån tenderar att ha betydligt högre ränta.

Observera att pantsättning av privat egendom kan få privatekonomiska följder för dig som ägare. Var därför noga med att se över företagets finansiella situation innan du ansöker om företagslån till enskild firma och teckna aldrig ett större lån än företaget klarar att omsätta.

Hur mycket blir räntan på företagslån till enskild firma?

Det är omöjligt att ge ett rakt svar på vilken ränta du kommer få betala på ditt företagslån till enskild firma. Bedömningen är alltid individuell och styrs av din kreditvärdighet och företagets betalningsförmåga. Något annat som är avgörande för räntan är om det finns någon säkerhet för lånet. Generellt kan sägas att ju större säkerheten är desto lägre blir räntan eftersom den speglar risken som långivaren anser sig ta.

Riskbedömningen och villkoren kan se olika ut hos olika långivare och det lönar sig därför alltid att jämföra olika företagslån istället för att vända sig till första bästa bank. Ett aktiebolag skulle antagligen gå direkt till en av de stora bankerna och ansöka om ett företagslån eftersom de ofta har större omsättning och tillgångar.

När det gäller företagslån till enskild firma kan du istället behöva välja långivare med lite mer omsorg. Ofta är det till exempel mindre aktörer som är beredda att låna ut pengar till nystartade företag och enskilda firmor.

Genom att jämföra olika aktörer gör du det också möjligt att förhandla räntor och få bäst villkor på ditt lån, vilket skapar de bästa förutsättningarna för nyttjandet av lånet. Med en låneförmedlare får du enkelt och snabbt offerter från flera aktörer du kan välja mellan.


Jämför långivare och låneförmedlare


Företagare enskild firma

Viktigt att tänka på – Företagslån till enskild firma

Som företagare med enskild firma är du många gånger ensam om allt från drift till ansvar och planering, vilket både kan vara tidskrävande och kostsamt. Det innebär också att du är din viktigaste resurs. Vad händer om du skulle bli långvarigt sjuk? Kan verksamheten drivas ändå? Håller verksamheten för oväntade och/eller oönskade kostnadsbortfall, exempelvis om några eller flera kunder inte skulle betala?

Innan du ansöker om ett företagslån till enskild firma bör du ha gjort en ordentlig riskanalys och ha en konkret handlingsplan för om något oförutsett skulle hända. Det är också bra om du gjort en avvägning mellan risk och möjlighet. Risken med ett lån är kostnaderna som tillkommer i form av amortering, ränta och övriga avgifter. Möjligheten är förstås att du kan öka din försäljning och dina intäkter.

Kan du med hjälp av lånet öka dina intäkter på ett sätt som du inte hade kunnat göra annars? Om svaret är ja kan ett företagslån vara rätt väg att gå. Lånet måste dock betalas tillbaka oavsett så se till att det finns utrymme i budgeten för misstag och oväntade händelser.

Något annat som är viktigt är att hålla isär din privata ekonomi med företagets ekonomi. Avsätt medel för att betala skatt, moms, ränta och amortering på ett separat konto för att inte blanda ihop det med dina privata pengar.

Hur ansöker jag om företagslån till enskild firma?

1. Jämför och välj en långivare eller låneförmedlare i vår lista över de bästa företagslånen.

2. Väl inne på långivarens eller låneförmedlarens hemsida fyller du i hur mycket du vill låna, återbetalningstid och företagets organisationsnummer, som i det här fallet är ditt personnummer. Ibland kan du också behöva ange anledning till lånet.

3. Godkänn ansökan med BankID. En ansökan är aldrig bindande utan du kan ansöka om hur många lån du vill och därefter ta ställning till om du vill acceptera lånet eller inte. Tänk dock på att det vid varje ansökan görs en kreditupplysning och många upplysningar kan sänka ditt kreditvärde. Det kan därför vara bra att använda en låneförmedlare som med en upplysning samlar ihop offerter åt dig.

4. Efter att en bedömning av din och företagets finansiella situation gjorts får du svar med ett låneerbjudande (flera om det är en låneförmedlare). I det framgår vilken ränta och avgifter långivaren (eller långivarna) är villig att erbjuda dig och ditt företag.

5. Du väljer det erbjudande som har bäst villkor och accepterar genom att signera med BankID. Därefter betalas pengarna ut.

Enskild firma – Personligt ansvar

Till skillnad från ett aktiebolag är en enskild firma inte en juridisk person. Den enskilda firman har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter att till exempel ingå avtal eller betala skulder, utan det är du som ägare som är ytterst ansvarig. Alla förpliktelser firman har i form av skulder eller ingångna avtal är du personligen ansvarig för och det finns ingen tydlig gräns som skiljer dig från företaget.

I praktiken innebär det att om du tecknar ett företagslån och företagets intäkter inte räcker för att betala tillbaka lånet måste du använda dina privata medel för att täcka skulden. Med andra ord är din ekonomi och företagets ekonomi i juridisk mening samma sak.

Så vad är det som gör att enskild firma är den absolut vanligaste bolagsformen i Sverige? Den främsta anledningen är enkelheten. Det är enkelt att starta och driva en enskild firma då det varken krävs något formellt startkapital på 50 000 kronor, någon revisor som sköter ekonomin eller att en styrelse utses. Något annat som är smidigt är att organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer.

En enskild firma kan både ha F-skatt och vara momsregistrerad, vilket innebär att företaget kan fakturera och göra avdrag för moms precis som ett aktiebolag. Den enskilda firman kan också ha anställda. I sådana fall behöver du anmäla dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Låna själv ut pengar till enskild firma

Ett alternativ till företagslån är att du själv lånar ut kapital till din enskilda firma. Då görs ingen kreditprövning, du bestämmer själv villkoren för lånet och räntan betalar företaget till dig istället för till banken.

Den uppenbara nackdelen med detta tillvägagångssätt är att du måste ha tillräckligt med kapital för att ha råd att låna ut pengarna till firman. Det finns också en risk att du förlorar de utlånade pengarna om företaget skulle gå i konkurs. Räntan på lånet måste vara marknadsmässig, vilket brukar anses vara Riksbankens reporänta + 1 till 3 %.

Ombilda enskild firma till aktiebolag

Det är vanligt att den enskilda firman så småningom ombildas till ett aktiebolag, vilket som tidigare nämnt kräver ett startkapital på 50 000 kronor. När aktiebolaget väl är registrerat blir det en juridisk person och företagslån som tagits i ditt namn kan då överlåtas till företaget. Eftersom lån till aktiebolag, till skillnad från enskild firma, är kopplade till företaget och inte företagaren slipper du det personliga ansvaret.

I händelse av konkurs är förlusten i ett aktiebolag begränsad till det kapital du investerat vid uppstarten. Går en enskild firma däremot i konkurs är det i vissa fall, men inte nödvändigtvis, synonymt med att du som enskild företagare går i personlig konkurs.

Aktiebolag är också mer tillväxtvänliga än enskilda firmor eftersom det är lättare att anställa personal i ett aktiebolag. Däremot är det administrativa arbetet krångligare med ett aktiebolag och bokföringen är både mer tidskrävande och kostsam.


Jämför långivare och låneförmedlare till enskild firma