Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Fastighetslån

Fastigheter har potential för såväl mindre företag som vill byta lokaler som för större företag som ser investeringsmöjligheter. På lång sikt – och ofta även på kort – är fastigheter en form av investering som ger hög avkastning. För att finansiera fastighetsköp, ombyggnationer eller nybyggnationer finns det olika typer av låneformer.

När det gäller köp, renovering eller utbyggnation av fastigheter är den mest lämpliga låneformen just fastighetslån. När det gäller nybyggen kallas låneformen i stället oftast för byggnadskreditiv. Låt oss vara din guide i fastighetsdjungeln.

fastighetslån

Fastighetslån – en lösning för olika företag

Fastighetslån kan vara en lösning för ett företag, en organisation eller en bostadsrättsförening som vill förvärva eller bygga om en befintlig fastighet. Det erbjuds oftast som en finansieringslösning till fastighetsbolag, större företag eller bostadsrättsföreningar. Det kan vara svårare för småföretag eller föreningar med dålig ekonomi att beviljas fastighetslån.

Ett lån till fastighet kan användas till exempel för att köpa eller renovera lokaler eller lagerbyggnader, för att bygga om fastigheter till hyres- eller bostadsrätter eller för att köpa mark till lantbruksverksamhet.  

I regel kan du max belåna 85 % av fastighetens värde, oftast snarare mellan 60 och 80 %. Det innebär att företaget måste ha råd med kontantinsatsen på egen hand.

Gröna fastighetslån

Det blir vanligare och vanligare att företag väljer att ansöka om gröna fastighetslån. Vissa banker erbjuder den här lösningen till företag som uppfyller särskilda miljö- eller energicertifieringar. Den här typen av fastighetsfinansiering kan vara ett alternativ för företag som ska investera i hållbara byggnader eller genomföra renoveringar som leder till energibesparingar.

Ett grönt fastighetslån kan till exempel locka investerare, fungera som positiv reklam för företaget och även leda till bättre villkor på själva lånet.

fastighetslån

Med eller utan fastigheten som säkerhet

När man ansöker om fastighetslån krävs ofta någon form av säkerhet. Den kan antingen utgöras av fastigheten eller av andra säkerheter, som till exempel en borgensman. Fastighetslån som tas utan att fastigheten sätts i pant innebär ofta lägre lånebelopp, kortare återbetalningstider.

Om fastigheten utgör säkerheten för lånet krävs att du intecknar fastigheten hos Lantmäteriet – på så vis kan du pantsätta fastigheten genom att lämna över pantbrevet till den bank eller långivare som du tagit fastighetslånet av.

Hitta fastighetslån via låneförmedlare

Genom att gå via en låneförmedlare kan du dels nå ut till flera banker och långivare med bara en ansökan, dels få hjälp med att utforma själva ansökan av låneförmedlarens kundtjänst.

Om du till exempel vänder dig till toborrow blir du väl omhändertagen av deras kreditspecialister som diskuterar ditt företags behov med dig för att kunna hjälpa dig på bästa sätt, från vilken typ av lån du bör söka till vad som ska inkluderas i ansökan. toborrow samarbetar med flera banker och långivare som kan hjälpa till med fastighetsfinansiering för företag, däribland Serafim Finans.

Även Krea specialiserar sig på lån till fastigheter och kan hjälpa till med bryggfinansiering, topplån och förvärvslån upp till 100 miljoner kr. Ponture och Creddo, som också är låneförmedlare, kan också hjälpa dig att jämföra fastighetslån.

fastighetslån

Krav och ansökan

För att ansöka krävs att företaget är registrerat i Sverige, att den som söker har en ledande roll inom företaget eller är firmatecknare och att det kan ställas säkerhet för lånet – antingen med fastigheten som pant, en eller flera borgensmän, företagsinteckning, eller liknande.

Det varierar från långivare till långivare, men det kan gå att söka fastighetslån för såväl aktie-, handels– och kommanditbolag som för enskilda firmor.

I ansökan krävs information om själva fastigheten i fråga samt om företaget som söker fastighetslånet. Ansökan kan inkludera bland annat en värdering av fastigheten, en kalkyl eller likviditetsbudget, åtminstone ett bokslut, en affärsplan, och så vidare.

Bedömningen görs utifrån företagets kreditvärdighet, det vill säga dess återbetalningsförmåga, vilken bedöms utifrån företagets ekonomi och säkerheterna som ställs för lånet, samt själva projektets utsikter.

FAQ

Ett fastighetslån är en låneform som riktar sig till företag som planerar köp eller renovering av fastigheter.
Det beror på vilken bank eller långivare du vänder dig till samt hur ditt företags kreditvärdighet ser ut. En del långivare erbjuder fastighetslån upp till 100 miljoner kr, men du kan högst belåna ca 80 % av fastighetens värde.
Du kan bland annat vända dig till någon av låneförmedlarna som vi rekommenderar ovan för att nå ut till så många långivare som möjligt och dessutom få hjälp med ansökan. Du kan även vända dig till direkt till någon av storbankerna, som till exempel Swedbank eller SBAB.
Vi rekommenderar att du vänder dig till en låneförmedlare som skickar din ansökan till flera banker och långivare. För att få ett så bra erbjudande som möjligt är det viktigt att du är noggrann när du fyller i ansökan – desto tydligare information långivarna får, desto enklare är det för dem att bedöma risken och därefter anpassa villkoren i erbjudandet.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden