Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Budgetera

Att budgetera är något mycket viktigt, både för företag och för privatpersoner. Just det här är vad den här texten ska handla om. Vi ska ta oss en titt på varför det är viktigt att budgetera, och mycket mer som har med det att göra.

Varför är det viktigt för ett företag att budgetera?

Frågan du kanske ställer dig som företagare är ”varför budgetera?” Först och främst är det viktigt att poängtera att det finns många olika typer av budgetar för dig som är företagare. På det stora hela handlar det om att du försäkrar dig om att det verkligen kommer finnas pengar för att täcka de utgifter du har och att du kommer att kunna gå med vinst. Detta är fallet oavsett om du har ett aktiebolag, en enskild firma, eller ett handelsbolag.

Den exakta anledningen till att det är klokt att budgetera kan förstås variera från företag till företag. Rör det sig om ett nystartat företag? Då kan du till exempel behöva använda dig av en så kallad startbudget. Denna vänder sig, som namnet antyder, till nystartade företag. Nystartade företag kommer i de flesta fall att behöva göra investeringar för att kunna komma igång med sin verksamhet, och därför kommer det i de flesta fall krävas en hel del utgifter. Du får då se till att du är säker på att du kommer att kunna täcka dessa utgifter.

En annan typ av budgetering är en resultatbudget. Den handlar om att du tar reda på hur stor din försäljning behöver bli för att du både ska kunna betala dina utgifter och samtidigt gå med vinst. Att gå med vinst är förstås målet för alla företag.

Det är lättare att använda sig av en resultatbudget för företag som redan är etablerade, för då kan de använda tidigare resultat som en referens och utgå från det, även om andra faktorer också måste tas med i beräkningen.

En resultatbudget kan dock även användas av nystartade företag. Då måste du istället ta hänsyn till saker som vilka priser du ska använda dig av, hur sortimentet av varor och tjänster ska se ut, hur försäljningsprognosen ser ut när det kommer till dessa, vilken målgrupp ditt företag vänder sig till, planera marknadsföringen, samt vilken eller vilka geografiska marknader ni ska sikta in er på.

Sist men inte minst har vi också en likviditetsbudget. En sådan handlar kort och gott om att se till att du alltid kommer att ha pengar för att täcka företagets utgifter från månad till månad, även under sådana månader då affärerna går lite sämre.

Budgetera
Lån anpassade för dig

Budgetera för en renovering

Behöver ditt företag renovera sitt kontor eller sina lokaler? Då är det också viktigt att budgetera renovering. När det gäller att budgetera renovering kan det vara något problematiskt, detta eftersom det ofta är svårt att veta exakt hur mycket renoveringen kommer att kosta. Det är därför alltid bra att ha en buffert när du ska budgetera renovering. Som en tumregel brukar man säga att denna bör ligga kring 20% av den sammanlagda summan som renoveringen beräknas kosta.

Varför budgetera

Hur skiljer sig budgetera privatekonomi från att budgetera för företag?

I grund och botten handlar budgetera privatekonomi om samma sak som att budgetera för företag. Det handlar alltså om att du ska se till att dina utgifter inte blir större än din inkomst, och att du får pengarna att räcka månaden ut samt helst gå med vinst. Det rör sig kort och gott om att få en fungerande ekonomi som du, i fallet med en privatperson, kan täcka dina levnadskostnader med, och i ett företags fall, få en fungerande affärsverksamhet med.

Budgetera renovering

Är det värt att ta ett företagslån?

Detta är återigen något som kan variera från fall till fall. Har du finansiell backning eller har lyckats spara ihop tillräckligt mycket pengar kanske det inte behövs.

Annars är det vanligt att främst nystartade företag kan behöva ta ett företagslån för att kunna komma igång med verksamheten och köpa varor, maskiner, utrustning, och annat som kan behövas för att kunna igång och så småningom börja gå med vinst.

Väletablerade företag kan också behöva ta ett företagslån av olika skäl. Det kan till exempel handla om att de behöver investera i något, eller att de går igenom en tuff period. Ett utmärkt exempel på en sådan period är covidpandemin som har fått många företag att gå på knäna.

Budgetera privatekonomi

Budgetera med varukostnad

Att budgetera med varukostnad är förstås mycket viktigt även det. Bland annat får du ta varukostnaden i beräkning när du prissätter dina produkter och räknar ut hur mycket du måste sälja för att gå med vinst.

Budgetera med varukostnad

Budgetera kostnaden för mat

Att budgetera mat är inte något som alla företag behöver tänka på, bara de som erbjuder gratis lunch åt sina anställda, vilket det visserligen inte är särskilt många som gör. Gör ditt företag det? Då får du självklart även ta med kostnaderna för maten i din budget. Att budgetera mat är dock något som är betydligt vanligare bland privatpersoner än vad det är bland företag.

Budgetera mat

Budgetera lönekostnader

När du gör en budget kommer du självklart även behöva budgetera lönekostnader, detta så länge du inte driver ett enmansföretag det vill säga. Personalen måste förstås ha sina löner, och detta ingår i de utgifter som du måste ha med i din budget.

Budgetera lönekostnader

FAQ

Varför ska man budgetera?

Att budgetera ger dig en bättre koll över ditt företags ekonomi och kan på så sätt göra det lättare för dig att planera hur det ska bedrivas. Det handlar helt enkelt om att planera så att du kommer ha råd med att göra de investeringar som krävs, att täcka dina utgifter, och så småningom börja gå med vinst.

Är ett företagslån en nödvändig del av att budgetera?

Det beror på hur ditt företags finansiella situation ser ut i övrigt. Har du ett tillräckligt stort eget kapital behöver det inte vara nödvändigt, men har du inte det kan det vara ett alternativ.

Kan jag få hjälp med att budgetera?

Ja det kan du. Du kan till exempel låta ditt företags ekonomiavdelning, om ni har en sådan, eller en revisionsbyrå hjälpa dig med det. Det finns också gott om tips på nätet om hur du budgeterar på bästa sätt, och även diverse budgetappar som kan göra det hela lättare för dig.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden