Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagsförsäkring – välj rätt skydd till firman

En företagsförsäkring ger verksamheten ett ekonomiskt skydd och dig som företagare en trygghet om något oförutsett skulle hända som påverkar dig eller företaget. Alla verksamheter, oavsett om det är en enskild firma med låg omsättning eller ett aktiebolag med flera anställda, gynnas av att ha en företagsförsäkring på plats om olyckan skulle vara framme.

Vad händer om du råkar ut för en olycka som gör att du inte längre kan arbeta? Eller om en maskin som är viktig för verksamheten går sönder? Det kan också röra sig om att företaget vållar en skada och krävs på skadestånd. I sådana situationer kan en företagsförsäkring vara till stor hjälp och underlätta för verksamhetens fortsatta överlevnad.

Precis som att det finns olika typer av finansiering till företag, finns det en variation av försäkringar som erbjuds till företag. Det kan därför vara bra att göra lite efterforskningar för att ta reda på vilket skydd som är rätt för just din verksamhet. För att underlätta denna process kan du i den här artikeln läsa mer om olika försäkringslösningar.

Man illustrerar företagsförsäkring med händerna

Varför behövs en företagsförsäkring?

På samma sätt som att du vanligtvis har en eller flera privata försäkringar, behöver även företaget försäkras. Det gäller såväl för företag i uppstartsfasen, som den redan etablerade verksamheten. Ditt företag omfattas inte av din hem- eller olycksfallsförsäkring, så se till att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda.

En företagsförsäkring kan ge dig skydd vid sådant som skador, olyckor, sjukdom, brand, brott – och om företaget skulle råka orsaka skada som leder till krav på skadestånd. En hemförsäkring täcker däremot endast sådant som används för privat bruk. Även en dator som används privat och i ditt arbete, kan falla utanför hemförsäkringens täckningsområde.

För att få ersättning för sådant som verktyg, inventarier, lager och produkter som hör till ditt företag krävs alltså att du tecknar en försäkring till företaget. Nedan är några situationer då en företagsförsäkring kan komma till användning:

 • När egendom förstörs eller förloras (ex. vid stöld, brand eller förlorade intäkter)
 • Vid eventuella tvister och konflikter (ex. med leverantör, kund eller uppdragsgivare)
 • Om något händer dig eller anställda (ex. vid långvarig sjukdom eller olycksfall)

Vilka försäkringar kan företaget teckna?

När vi nu har konstaterat att det är viktigt med en företagsförsäkring blir den naturliga följdfrågan vilken försäkring som du bör välja. Oftast handlar det om så kallade paketlösningar där flera försäkringar bakats ihop till ett mer heltäckande skydd – anpassat för just din typ av verksamhet. Vad som ingår i ett paket varierar mellan olika försäkringsbolag.

Det kan därför vara bra att veta vilket skydd ditt företag är i behov av, redan innan du vänder dig till ett försäkringsbolag. Du vill givetvis att företaget ska ha ett heltäckande skydd, utan att du för den delen måste betala extra för att försäkra dig mot risker som inte belastar ditt företag. Det är därför bra att se över utbudet hos olika aktörer för att hitta rätt försäkring.

Företagsförsäkringar kan delas in i följande grupper:

 • Egendomsförsäkring – Försäkring som täcker skada på egendom.
 • Avbrottsförsäkring – Ekonomisk kompensation vid inkomstbortfall.
 • Ansvarsförsäkring – Ersättning för eventuella skadeståndskrav.
 • Personförsäkring – Ersättning vid sjukdom, arbetslöshet, dödsfall m.m.

Egendomsförsäkring – skador på egendom

All egendom som används i arbetsrelaterade sammanhang faller utanför hemförsäkringens täckningsområde. Det är därför viktigt att teckna en separat egendomsförsäkring om du vill skydda företagets egendom och ha rätt till ersättning om något skulle ske. En sådan företagsförsäkring ingår vanligtvis i de paketlösningar som försäkringsbolagen erbjuder.

Egendomsförsäkringen börjar gälla om företaget exempelvis skulle råka ut för stöld i samband med inbrott, vattenskada eller brand. Då ersätter skyddet lös egendom som försvinner eller förstörs – exempelvis verktyg, elektronik, maskiner, varor som ska säljas eller tillverkningsmaterial. Det kan också gälla värdefulla handlingar som ritningar som förstörs.

Tänk dock på att en företagsbil inte omfattas av egendomsskyddet, utan där behövs en separat försäkring. Däremot kan lös egendom som befinner sig inuti bilen skyddas av egendomsförsäkringen, om det till exempel skulle bli stulet i samband med ett inbrott i bilen. Försäkra dig om vad som gäller hos den aktör där du väljer att teckna din företagsförsäkring.

Avbrottsförsäkring – bortfall av intäkter

Det är inte ovanligt att större skador på företagets egendom, som brand eller vattenskada, leder till längre avbrott i verksamheten. Det kan göra att företaget går miste om intäkter, samtidigt som alla fasta kostnader fortfarande måste betalas, som hyra och abonnemang. I ett andra led kan då avbrottsförsäkringen ge ersättning för bortfallet av intäkter.

Denna företagsförsäkring kan vara livsavgörande för en del verksamheter. I samband med detta kan du även teckna en extrakostnadsförsäkring som täcker kostnader som kan uppstå när verksamheten hålls igång trots att skada inträffat.

Ansvarsförsäkring – skadeståndskrav

Precis som att det finns risk att företagets egendom skadas, kan även företaget orsaka skada utåt. Tänk om du eller en anställd råkar ha sönder något hos en kund, exempelvis vid montering eller installation av produkt? Eller om en kund skulle få en allvarlig allergisk reaktion av något ni serverat eller på annat sätt skadar sig av företagets produkter eller tjänster?

Det kan vara svårt att förutse vilka situationer företaget kan hamna i, men genom att ha en ansvarsförsäkring kan du få ekonomisk ersättning och juridiskt stöd vid skadeståndskrav. Skulle du hamna i en rättslig tvist kan en företagsförsäkring som täcker rättskydd ge dig ersättning för nödvändiga och skäliga rättegångskostnader, som att anlita en avokat.

Personförsäkring – försäkra dig själv

Som företagare är ditt personliga skydd sämre än om du skulle vara anställd. Du har fortfarande rätt till sådant som sjukpenning, föräldrapenning och pension, men det finns vissa områden som kan behöva täckas upp med extra skydd.

När du driver eget företag hänger mycket, om inte allt, på att du är arbetsför. Vad händer om du på grund av långvarig sjukdom inte längre kan arbeta? Eller om verksamheten inte utvecklas som planerat och intäkterna inte räcker? Oavsett situation kan det vara bra att komplettera grundskyddet du får när du betalar in egenavgifter med ytterligare försäkringar.

Några viktiga företagsförsäkringar för dig som företagare är:

 • Sjukavbrottsförsäkring – Ersättning om du som nyckelperson inte kan arbeta.
 • Livförsäkring – Ger närstående ekonomisk trygghet om du skulle avlida.
 • Olycksfallsförsäkring – Skydd vid olyckor och oförutsedda händelser.
 • Pensionsförsäkring – Kompensation för utebliven tjänstepension.
 • Arbetslöshetsförsäkring – Få skydd om det inte går som planerat (a-kassa).

Fråga dig själv vad som händer vid olika scenarier och om du behöver extra skydd i form av företagsförsäkringarna ovan. Det finns också skydd som höjer sjukpenningen och täcker kostnader för läkarvård och ersättare. Olika försäkringsbolag erbjuder olika lösningar för att ge extra skydd åt företagaren och det gäller att hitta ett paket som passar just ditt behov.

Det är viktigt att veta att du som ägare av ett aktiebolag räknas som anställd och ersättning vid sjukskrivning baseras, liksom för en vanlig anställd, på dina löneuttag. Om du inte har tagit ut någon lön blir det ingen sjukpenning. Detsamma gäller för din ersättning vid föräldraledighet och vård av sjukt barn. Det kan då vara bra med extra skydd som företagare.

Vilka försäkringar behöver din verksamhet?

Det kan vara klurigt att ta reda på vilka försäkringar just du och ditt företag behöver. Du vill förstås inte betala extra för skydd i onödan, men samtidigt inte heller stå utan när olyckan väl är framme. För att ta reda på detta kan du behöva göra en riskanalys. Du skriver då upp alla risker du och företaget kan råka ut för – både stort och smått, på kort och lång sikt.

Det kan också vara bra att försöka sätta ett nummer på hur sannolikt det är att du ställs inför en situation. Det vill säga hur stor är risken att du blir långvarigt sjuk eller att en produkt du säljer orsakar skada för en kund? Försök också avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir. Om hela lagret brinner ner blir konsekvenserna givetvis stora, men hur sannolikt är det?

De händelser som får störst konsekvenser för verksamheten, och är mest sannolika att slå in, är absolut viktigast att skydda sig mot. När du har gjort en sådan här lista har du förhoppningsvis en tydligare bild över vilka företagsförsäkringar du bör skaffa. Sedan är det upp till dig var du drar gränsen för huruvida tryggheten är värd den extra kostnaden.

Vad kostar en företagsförsäkring?

Vad en företagsförsäkring kostar beror på flera faktorer, men baseras till stor på den risk som företaget medför. Det vill säga, hur stor är sannolikheten att något skulle hända? Olika aktörer kan bedöma risken olika, vilket gör att priset varierar. Det du får betala beror också på den kostnad som det skulle innebära för försäkringsbolaget att ersätta det du försäkrar.

Priset för en ansvarsförsäkring bedöms utifrån hur stor risken är att du kommer vara inblandad i ett skadefall. Ju högre omsättning företaget har, desto högre anses risken vara. Även skadestatistik inom din bransch tas med i beräkningen. Detsamma gäller för din adress när det kommer till egendomsförsäkring, samt hur stort försäkringsbeloppet ska vara.

Vi kan ta ett exempel: Du driver en kontorsverksamhet med tre anställda och vill försäkra företagets egendom. Väljer du då ett försäkringsbelopp på 250 000 kronor blir premien cirka 4 000 kronor per år (genomsnitt utifrån fem erbjudanden). Väljer du i stället ett belopp på en miljon kronor blir premien 6 500 kronor, det vill säga en differens på 2 500 kronor.

Så kan du påverka priset på företagsförsäkringen

Som företagare har du viss möjlighet att påverka priset på din företagsförsäkring. En viktig faktor är, som tidigare nämnt, risken att verksamheten råkar ut för skada. Genom att vidta skadeförebyggande åtgärder, som att installera brandlarm, kan du minska risken för att en skada inträffar. Att kunna visa på en skadefri historik kan också vara till din fördel.

Ett annat sätt att sänka premien är att höja självrisken. Det innebär att du får betala en större del själv om något skulle hända. Förutsatt att du har råd att betala självrisken kan det här vara ett sätt att betala mindre, men ändå ha ett skydd i form av en företagsförsäkring. Det är dock viktigt att lägga undan så att du har råd med självrisken om något skulle ske.

Ett annat tips för att betala så lite som möjligt är att vara noga med den information du ger till försäkringsbolaget. Ju mer information de har, desto lättare är det för dem att erbjuda dig ett pris som överensstämmer med den faktiska risken.

Företagsförsäkring för olika branscher

Alla företag ser olika ut – vissa har hundratals anställda medan andra är enmansföretag, vissa är verksamma inom IT och andra inom entreprenadbranschen. Av detta följer automatiskt att det inte finns några standardlösningar när det gäller företagsförsäkringar, utan det måste finnas en flexibilitet. Oftast finns det dock basförsäkringar för olika branscher.

I en företagsförsäkring ingår normalt tre huvudsakliga skydd, oavsett bransch. Det är egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. Detta ger ofta ett relativt heltäckande försäkringsskydd till en låg kostnad.

För ett utökat skydd kan du också teckna till olika tilläggsförsäkringar. För konsultverksamheter är till exempel en konsultansvarsförsäkring som ger ett skydd vid felaktig rådgivning ett nästan obligatoriskt tillägg, och för hotell- och restaurang bör grundskyddet ofta kompletteras med företagsförsäkringar som kundolycksfall och avbrottsförsäkring.

Jämför företagsförsäkringar

Försäkringsbolagens erbjudanden och paketlösningar är ofta ganska lika varandra, men det kan givetvis finnas skillnader när det gäller pris, självrisker och det finstilta i villkoren. För att hitta den bästa företagsförsäkringen och det bästa priset för din verksamhet kan det vara en bra idé att begära in offerter från flera aktörer och jämföra de viktigaste parametrarna.

När du jämför är det klokt att fokusera mer på vad du faktiskt kan få ersättning för, och mindre på priset. Det är viktigare med ett fullgott skydd än att spara någon hundralapp i månaden på en billig företagsförsäkring. Hos en del aktörer kan du få prisförslag direkt på nätet och då enkelt se vad olika försäkringsbolag erbjuder – precis som med en låneförmedlare. Du kan även läsa mer om företagsförsäkringar på verksamt.se, en sida som samlar information från olika myndigheter.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden