Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån utan säkerhet

Det blir allt vanligare att långivare erbjuder företagslån utan säkerhet, till såväl nystartade som etablerade företag. Det kan ses som ett resultat av en ökad konkurrens på marknaden i takt med att antalet aktörer som lånar ut till företag blivit fler. När utbudet av aktörer blir större blir långivarna mer villiga att ta risker, som att erbjuda företagslån utan säkerhet.

Med det sagt är ett företagslån utan säkerhet inte en helt okomplicerad sak – vare sig för den som lånar ut eller för låntagaren. Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till och här på Företagslån.se går vi igenom några av dem.

Ansök om företagslån utan säkerhet

lån utan säkerhet

Säkerhet vid företagslån

Att befinna sig i en uppstartande fas som företagare är ofta tungt och både tid och pengar kan bli bristvaror. Trots en klar vision och att du besitter de kunskaper som krävs för att verksamhet ska komma igång kan ett bristande ekonomiskt kapital sätta käppar i hjulet för planerna. I en sådan situation kan det bli aktuellt att ansöka om ett företagslån.

Problemet är att ett nystartat företag inte har någon meritlista än. Det finns inget bokslut eller årsresultat med fina siffror som långivaren kan luta sig mot för att kan bära lånekostnaderna på sikt. Ett sätt för långivaren att säkra upp för risken är då att kräva en säkerhet, likt bostaden för ett bolån. Säkerheten kan sedan pantsättas om betalning skulle utebli.

Vad är ett företagslån utan säkerhet?

Ett företagslån utan säkerhet innebär att banken eller kreditinstitutet lånar ut pengar till företaget utan att kräva att någon tillgång pantsätts. Det finns alltså inget av värde intecknat, som motsvarar de lånade pengarna. Långivaren har endast företagets återbetalningsförmåga som säkerhet för att lånet betalas tillbaka – precis som vid ett privatlån.

Oftast handlar ett företagslån utan säkerhet om mindre lånebelopp, från några hundra tusen till en halv miljon kronor. Hur stort belopp som beviljas beror dock på faktorer som ägarens ekonomi, samt företagets storlek, omsättning och ålder.

Ett företagslån på några hundra tusen kronor kan dock vara avgörande för att en småföretagare ska kunna klara en period av likviditetsbrist eller kunna investera i en expansion av verksamheten. Ju större belopp det rör sig om desto hårdare krav ställs på att företaget har en god ekonomisk historik bakom sig och att det finns någon säkerhet för företagslånet.

Det är också vanligare med kortare återbetalningstider när ett företagslån tas utan säkerhet, från någon månad till ett par år. Det hör ihop med att det handlar om mindre lånebelopp, varpå månadskostnaden ofta inte blir särskilt hög för bolaget.

Ett annat kännetecken för företagslån utan säkerhet är att de ofta villkoras med personlig borgen, samt att ansökan är snabb och enkel. Det krävs ingen lång ansökningsprocess med fysiska möten och dokument. Istället sker hela proceduren online och pengarna betalas ut inom ett par dagar. Det är därför optimalt för mindre företag som behöver låna snabbt.

Låna pengar till företaget utan säkerhet

Vad krävs för ett företagslån utan säkerhet?

Trots en ökad risk finns det flera långivare som beviljar företagslån utan säkerhet. Ofta villkoras dessa dock med personlig borgen från aktiebolagets ägare. När det gäller enskild firma och handelsbolag är ägaren eller ägarna redan personligt betalningsskyldiga. Innan en långivare väljer att låna ut pengar utan säkerhet bedöms ofta en rad saker, så som:

Ägaren/ägarnas ekonomi

När det kommer till att bevilja ett företagslån utan säkerhet blir ägaren eller ägarnas ekonomi betydligt viktigare för långivaren. Om lånet inte kan betalas av företaget är det borgensmannen/borgensmännen som ska kunna betala.

Om det till exempel redan finns stora privata skulder blir utrymmet mindre för att kunna betala av företagslånet vid behov. Betalningsanmärkningar visar även att personen inte skött sina betalningar tidigare, vilket är ett varningstecken för långivaren. Det är dock möjligt att ta ett företagslån trots betalningsanmärkningar så länge ekonomin är god i övrigt.

Därtill inger en städad och stabil ekonomi mer förtroende för att personen eller personerna kan ta hand om ekonomin i företaget och göra det lönsamt. Om det finns tveksamheter blir det genast svårare att få ett företagslån utan säkerhet.

Företagets historia

En viktig aspekt vid bedömningen av en låneansökan är företagets historia. Långivare känner sig trygga med att bevilja ett företagslån utan säkerhet till ett flerårigt företag med god ekonomi. En ostabil ekonomisk historia ökar risken med lånet.

Om företaget är nystartat och inte har någon historik är det förstås inget som långivaren kan använda sig av för att besluta om en låneansökan. Det finns ändå kreditinstitut som erbjuder företagslån utan säkerhet till nystartade företag, men med kravet om personlig borgen. Då får istället en historik av god personlig ekonomi agera motsvarighet för bolagets historia.

Företagslånets användning

En del långivare lägger ingen vikt vid vad de lånade pengarna ska användas till – om punkterna ovan ser bra ut så beviljas ansökan. Ofta gäller det då lite mindre lånebelopp som företaget är i behov av, som checkkrediter eller kontokrediter.

Om det däremot gäller lite större lånebelopp och långivaren känner sig osäker på ovanstående punkter, exempelvis om företaget är nystartat, kan användningen få större betydelse. Det kan då vara bra att kunna visa en plan över hur de lånade pengarna ska användas och hur de kommer leda till ökade intäkter för företaget, samt hur lånekostnaderna ska betalas.

När kan man ta ett företagslån utan säkerhet?

Det finns tre anledningar till att ditt företag har nytta av ett företagslån utan säkerhet:

Expandera och utöka verksamheten

Den kanske mest uppenbara anledningen till att ta ett företagslån är att du ser möjligheter till expansion. Att expandera verksamheten säkerställer att ditt företag fortsätter att växa och inte avstannar eller krymper. Det kan också ingjuta nytt liv i ditt företag och skapa motivation bland såväl anställda som kunder.

Naturligtvis kommer investering i expansion att innebära betydande kostnader, såsom marknadsföring av nya produkter eller tjänster, köp av fastighet, renoveringar av lokaler, och/eller en utökad personalstyrka. Det är osannolikt att du har råd att göra dessa investeringar och samtidigt hålla ditt företag operativt på egen hand.

Den goda nyheten är att ett företagslån kan hjälpa dig att täcka dessa utgifter och låta dig expandera utan att det drabbar din verksamhet. Med ett företagslån kommer du alltså att kunna investera och expandera på en och samma gång!

Investera i utrustning och varulager

Utrustning och varulager är nödvändigt för att kunna utföra jobbet i de flesta företag, till exempel en kassaapparat och ett lager med datorprodukter i en datorbutik eller löpband och hantlar på ett gym. Oavsett inom vilken bransch du är verksam i kommer du ibland att behöva reparera, byta ut eller utöka mängden utrustning.

Kom ihåg att trasig utrustning kräver mer underhåll och kan kosta dig mer pengar på sikt än vad det gör att inte investera i nytt. Den största risken är att du förlorar kunder genom att använda gammal och utdaterad utrustning. Vidare behöver du utöka och fylla på ditt varulager i takt med att företaget växer och efterfrågan ökar. Dock är problemet att det kan ta viss tid innan investeringen börjar betala av sig i form av att du börjar få ökade intäkter.

Lösningen är att ta ett företagslån för att hantera kostnaderna för den nya utrustningen och det utökade varulagret. Det hjälper dig att hålla jämna steg med konkurrenter och motivera dina kunder till att vilja fortsätta satsa på dig. Tveka därför inte på att ta ett företagslån för att kompensera dessa investeringar utan att skada ditt kassaflöde.

Betala och kompensera för låga intäkter

Till skillnad mot större aktiebolag är kassaflödet nästan alltid ett stort problem för små företag. För det första finns det alltid löpande utgifter som du måste räkna in i din budget oavsett om affärerna går bra eller dåligt. Dock blir kassaflödet ett ännu större problem om vissa kunder inte betalar i tid eller om du måste flytta på osålda produkter i lagret för att få plats med nya. Ditt företag kan dessutom vara säsongsbaserat och ha växlande perioder av låga och höga intäkter.

Lyckligtvis kan du kompensera perioder av låga intäkter med ett företagslån. Företagslånet ger dig pengarna du behöver för att betala dina driftkostnader samtidigt som du håller ditt företag flytande. Genom att hålla ditt företag flytande kan du oavbrutet fortsätta med att utöka din kundbas och bedriva marknadsföring.

Hur ansöker jag om företagslån utan säkerhet?

Det är en enkel process att ansöka om ett företagslån utan säkerhet. I de flesta fall går det till så här:

1. Bestäm hur stort företagslån utan säkerhet du ska ansöka om.

2. Jämför olika långivare på nätet och välj den som erbjuder det som passar företagets situation. En kontokredit eller factoring kan vara bra om företaget behöver ett mindre tillskott av kapital för att snabbt öka likviditeten.

3. Fyll i en låneansökan via nätet. Lånebelopp, e-postadress, mobilnummer och företagets organisationsnummer brukar räcka för att långivaren ska kunna ta ett beslut. Det beror dock på lånebeloppets storlek och kan variera.

4. Få lånebesked från långivaren och pengarna utbetalda till företagskontot så fort du godkänt företagslånet.

Fördelar och nackdelar med ett företagslån utan säkerhet

Fördelar:

  • Inga krav på säkerhet: Företagslån utan säkerhet är flexibla och tillgängliga för en mängd olika företagstyper, inklusive enskilda firmor och aktiebolag. En stor fördel är att dessa lån inte kräver någon säkerhet. Det innebär att du inte behöver pantsätta personliga eller företagets tillgångar. Långivaren bedömer istället företagets inkomster för att bestämma lånebeloppet, där högre inkomster ofta leder till högre tillgängliga lånebelopp.
  • Enkelt och snabbt: Processen att ansöka om ett företagslån utan säkerhet är ofta enkel och snabb. Eftersom det inte finns något behov av att pantsätta egendom som säkerhet, kan utbetalningen av lånet ske snabbare, vilket underlättar för snabba investeringar eller tillfälliga kapitalbehov.
  • Skyddar egendom och tillgångar: Din personliga och företagets egendom, såsom fastigheter, fordon och maskiner, förblir säkra. I händelse av betalningssvårigheter finns det ingen direkt risk att dessa tillgångar tas i anspråk av långivaren.

Nackdelar

  • Högre Räntor: En viktig nackdel med företagslån utan säkerhet är att de ofta medför högre räntor. Detta beror på att långivaren tar en större risk genom att inte kräva säkerhet. Högre räntor kompenserar för denna ökade risk, vilket kan göra lånet dyrare över tid.

Vanliga frågor

En mängd olika företagsformer, inklusive aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och även nystartade företag, kan ansöka om företagslån utan säkerhet. Vi ser till varje företags unika situation för att fastställa deras lämplighet
Det tillgängliga lånebeloppet för ditt företag bestäms utifrån flera faktorer, inklusive användningssyftet för lånet och både din och företagets kreditvärdighet. Varje låneansökan utvärderas individuellt för att anpassas till företagets behov och kapacitet.
I de flesta fall överförs pengarna till ditt konto inom en till två arbetsdagar efter godkänd ansökan. Tidsramen kan dock variera beroende på långivaren och din banks bearbetningstider.

Jämför företagslån utan säkerhet

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden