Lån utan säkerhet

Att man som företagare kan bli erbjuden att ta ett lån utan säkerhet är en företeelse som blir allt vanligare. Fler och fler aktörer på marknaden erbjuder detta till såväl befintliga som potentiella kunder. Denna ökning är intimt förbunden med det faktum att det helt enkelt har blivit fler aktörer som erbjuder utlåning av medel till företag, konkurrensen har ökat och därmed måste man locka med mer än bara föremånliga räntor och professionell handläggning.

lån utan säkerhet

 

Dock ska man ha i åtanke att företagslån utan säkerhet inte är ett okomplicerat åtagande, vare sig för den som lånar ut eller för låntagaren. Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till och vi på Företagslån.se kan här visa på en del av dem.

Vikten av säkerhet

Att vara i en uppstartande fas som företagare är ofta en arbetsam historia, såväl tid som medel kan bli bristvaror och även om man besitter de kunskaper som krävs för den verksamhet man avser starta, liksom att man har en klar vision om vad man vill åstadkomma så kan de begränsningar i form av inadekvata ekonomiska tillgångar kännas både hämmande och frustrerande. Kanske har man ansökt om lån på traditionellt vis, exempelvis på sin ordinarie bank men fått avslag av den enkla anledningen att det inte finns något att belåna ännu. Kanske har man dock de medel som krävs för att hantera ett lån men att detta inte är nog för banken.

Vid tillfällen som dessa är det lätt att man söker finansiärer på annat håll, antingen privat eller hos andra aktörer. Får man sedan erbjudanden om lån utan säkerhet kan det vara frestande att acceptera dessa, man vet ju att ens verksamhet kommer att täcka upp i framtiden. Vid tillfällen som dessa är det viktigt att man verkligen är säker på att det är så. Håller verksamheten för ett bakslag och för en snabb återbetalning av lånet?

Banker och andra begär inte säkerhet utan anledning. Det finns ingen anledning att du som företagare ska vara mindre försiktig.

Dolda avgifter

När man, som privatperson eller som företagare står i begrepp att ta ett lån så bör man ställa sig själv en mängd frågor, många av dessa rör en själv; behöver jag och verksamheten verkligen lånet? Kan jag ordna finansieringen på annat sätt? Andra rör den som man ska låna av. Om vederbörande inte begär säkerhet, hur kan en sådan verksamhet bära sig om pengarna inte kommer tillbaka?

Att låna ut pengar till företag kan vara riskabelt, inte så mycket av den anledningen att många företag går omkull på ett tidigt stadium som på grund av att det kan ta längre tid än man tror att få upp lönsamheten. Det kan med andra ord ta längre tid än man tror att kunna få tillbaka de pengar man lånat ut, något som givetvis är förbundet med risker.

Många aktörer har löst detta dilemma med att ta ut avgifter för sådant som man som låntagare kanske inte tittar efter. Exempel som höga handläggningsavgifter, serviceavgifter och kännbara förseningsavgifter visar på faror som kan kosta dig som lånar mer än man kanske hade anat. Därför är det viktigt att man läser det finstilta i avtalet och, framför allt, är noga med att fråga om avgifter och andra kostnader.

Oseriösa aktörer

Den ökade mängd aktörer på marknaden har i mångt och mycket vitaliserat densamma. En tidigare aldrig skådad flexibilitet har öppnat för möjligheter som tidigare var förbehållet ett fåtal. Dock varken ska, eller får man bortse ifrån att det också öppnat för oseriösa aktörer som med förment fördelaktiga låneerbjudanden kan komma att skada och kanske till och med tillintetgöra strävande företag. Detta kan ske dels igenom dolda avgifter samt andra sätt att inte riktigt upplysa kunden om vad lånet innebär.

Här är det viktigt att kolla upp lånegivaren samt att vara medveten om sina rättigheter om oklarheter eller oegentligheter skulle uppstå.

Goda alternativ

Att ta ett lån utan säkerhet kan vara en lockande affär, i synnerhet om man tror på sin verksamhet, något som alla som vill lyckas måste göra. Dock bör man ha i åtanke att det kan finnas andra alternativ. Kan det kanske vara värt det att vänta tills verksamheten håller för ett mera säkert lån? Försiktighet och eftertanke är nyckelord.