Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Dessa är de största hoten mot den globala finansmarknaden just nu enligt 8 experter

14 juli, 2021
Dessa är de största hoten mot den globala finansmarknaden just nu enligt 8 experter

Den globala ekonomin är tyvärr sårbar. Det finns därför flera olika faktorer som skulle kunna resultera i att en ny finanskris bryter ut. Vi ska i denna artikel ta oss en titt på några av de största hoten mot den globala finansmarknaden.

1. Covid-19

Coronaviruset, eller Covid-19 som är dess officiella namn, håller fortfarande stora delar av världen i ett järngrepp. Trots att det numera finns vaccination mot viruset är det fortfarande oklart när saker och ting kommer att återgå till det vanliga igen. Många länders ekonomier runt om i världen har redan påverkats kraftigt av pandemin. Det är därför bara att hoppas på att den kommer försvinna på snabbast möjliga sätt, men om den kommer göra det eller inte är det ingen som vet. Covid-19 har redan utdelat ett hårt slag mot flera länders ekonomier, framför allt mot sådana vars BNP till stor del utgörs av turism. Det är bara att hålla tummarna för att saker och ting snart ska kunna återgå till det normala igen.

2. Spänningar mellan USA och Kina

Relationen mellan världens två supermakter, USA och Kina, har på senare år försämrats dramatiskt. Visserligen känns en militär konfrontation mellan de båda länderna inte särskilt sannolik, men det oroliga läge som råder kan dock påverka ekonomin negativt på andra sätt. Samtidigt var spänningarna som värst under Donald Trumps tid i det Vita Huset, så det är bara att hoppas på att relationen kommer förbättras nu när Joe Biden är president.

3. Strävan efter att få ett bättre klimat

2020 var ett av de varmaste åren någonsin. Den globala uppvärmningen är därför ett stort problem som allt fler länder äntligen insett att det måste göras något åt. Detta är dock något som kan få en negativ inverkan på den globala ekonomin. Bland annat kan det till exempel få priset på olja att sjunka i takt med att efterfrågan minskar. Detta är i sin tur något som kan få allvarliga konsekvenser för ekonomin, framför allt i de länder vars ekonomi till stor del bygger på just olja.

4. Konflikt mellan USA och Iran

Relationen mellan USA och Iran fortsätter att vara mycket dålig. I värsta fall skulle detta kunna resultera i en regelrätt militär konflikt mellan de båda länderna. Det skulle i sin tur kunna få katastrofala konsekvenser för den globala ekonomin. Det kunde det bland annat få eftersom en militär konflikt mellan USA och Iran skulle kunna få Hormuzsundet, där ungefär 20 procent av världens olja passerar, att stängas ner helt och hållet. Det är därför bara att hålla tummarna för att de båda länderna kan lösa sina dåliga relationer på annat sätt än en militär konflikt.

5. Situationen i Hong Kong

Innan Corona-pandemin bröt ut var läget i Hong Kong, vilket är det största finansiella centret i Asien, mycket oroligt. Stora pro-demokrati protester ägde då nämligen rum i den autonoma regionen efter att Kinas kommunistparti utfärdat en ny lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar från Hong Kong till det kinesiska fastlandet. När Hong Kong lämnades över från Storbritannien till Kina 1997 skulle Hong Kong enligt avtalet få fungera som en autonom region i 50 år, alltså fram till 2047. I takt med att Kinas makt börjat växa har de dock börjat bryta mot detta avtal alltmer genom att lägga sig i Hong Kongs interna affärer på olika sätt och vis. En sådan sak som fick känslorna att rinna över för Hong Kong-borna var alltså den nya säkerhetslag som gör det möjligt att lämna ut folk som begått brott i kommunistpartiets ögon till det kinesiska fastlandet. Situationen har visserligen lugnat sig något som en följd av pandemin, men det är mycket troligt att läget kan förvärras igen när den är över. Det är i sin tur något som skulle kunna få flera multinationella företag och andra aktörer att lämna Hong Kong, något som i sin tur hade betytt en tung smäll för den globala ekonomin.

6. Klimatet

Om klimatet fortsätter att försämras kan det också få allvarliga konsekvenser för den globala ekonomin. Detta kan bland annat yttra sig genom extremt väder i form av tyfoner, orkaner, jordbävningar och andra naturkatastrofer vilka kan få ödesdigra konsekvenser för den plats det drabbar. Det kan också handla om olika typer av klimatkatastrofer orsakade av oss människor, att den biologiska mångfalden minskar, och att världen misslyckas med att nå upp till de olika klimatmål man har satt. Allt detta är i sin tur saker som kan påverka världens ekonomi på ett mycket negativt sätt.

7. Ett handelskrig mellan USA och EU

En annan sak som skulle kunna få katastrofala konsekvenser för den globala ekonomin är om det skulle bryta ut ett regelrätt handelskrig mellan USA och EU. Även fast relationen mellan de båda aktörerna blivit bättre sedan Joe Biden tog över som president går det fortfarande inte att räkna bort ett handelskrig mellan USA och EU. Förhoppningsvis ska denna negativa utveckling inte behöva gå så långt, men det ändrar inte det faktum att det fortfarande finns en möjlighet att det skulle kunna bli så.

8. Konflikten mellan Israel och Palestina

En annan konflikt som skulle kunna orsaka allvarliga problem för den globala ekonomin är den mellan Israel och Palestina. Denna konflikt blossade åter upp under maj 2021, men har som tur var dött ut igen, i alla fall för tillfället. Det är bara att hålla tummarna för att det fortsätter så eftersom det bland annat skulle kunna få allvarliga konsekvenser för oljepriserna.

9. Skulder orsakar lågkonjunktur

Det finns olika anledningar till att det kan vara klokt att låna pengar, bland annat för att ta ett företagslån. Lån är dock något man bör vara försiktig med, framför allt på den globala scenen. Ett av de största hoten mot den globala ekonomin har nämligen att göra med att ett årtionde med låga räntor har fått den globala skuldnivån att öka. Nivån och riskprofilen för företagsskulder har också stigit, framför allt i USA. Globala tillväxtutsikter har därför blivit mer sårbara för en förändring av de finansiella förhållandena, däribland förändringar i amerikanska räntor vilket snabbt kan resultera i högre finansieringskostnader för skuldsatta länder. Det är i sin tur något som skulle kunna leda till en ny finanskris.

10. Nordkorea orsakar en global kris

Ett hot mot den globala säkerheten och ekonomin är Nordkorea. Relationerna mellan Nordkorea och USA förbättrades visserligen under Donald Trumps tid som president. Hur det kommer att bli nu när Joe Biden sitter i Vita Huset återstår dock att se. De förbättrade relationerna under Trumps presidentskap har inte heller inneburit att Nordkorea stoppat sina försök att utveckla kärnvapen. De har nu bland annat missiler som kan nå hela vägen till det amerikanska fastlandet. Det är bara att hålla tummarna för att relationerna mellan de båda länderna ska bli bättre, dels av ekonomiska skäl men också för att en regelrätt konflikt skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser om Nordkoreas allianskollega Kina skulle dras in i det hela.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden