Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Extern finansiering – saker att tänka på i finansieringsavtalet

11 oktober, 2017

finansieringsavtal

Finansiering av företag kan ske på många sätt. Här på Företagslån.se presenteras till exempel både traditionella företagslån och så kallade crowdfundade lån för aktiebolag tillsammans med produkter för fakturabelåning och fakturaköp. Om ditt företag behöver finansiering i form av ett vanligt lån kommer du att behöva förhandla ett finansieringsavtal. När du gör det finns en rad saker att tänka på lite extra.

Begränsa antalet säkerheter

Ju bättre säkerhet man kan ställa, desto bättre är det i regel framför allt vad gäller kostnaden för lånet. Emellertid finns goda skäl att inte erbjuda allt som går att ställa som säkerhet. Varje säkerhet finns ju där för att låntagaren ska kunna ta den i anspråk i det fall lånet inte betalas tillbaka. Dessutom kan det tillkomma kostnader i form av olika skatter för flera vanliga typer av säkerheter. Ett exempel är företagsinteckningar för vilka stämpelskatt på 1% av beloppet ska betalas.

Olika former av borgen

Det är vanligt att långivare kräver ett borgensåtagande från en privatperson. Det är klokt att lägga lite extra tid på att formulera borgensåtagandet på rätt sätt.

Det första att tänka på är att försöka ställa borgensåtagandet som en enkel borgen i stället för en proprieborgen. Enkel borgen som säkerhet ger långivaren möjligheten att kräva betalning efter det att möjligheterna att få betalt ur företaget har uttömts. Det är långt ifrån alltid som det är möjligt att teckna enkel borgen, men det är en lösning som bör utforskas.

Om det inte är möjligt att teckna enkel borgen är det klokt att försöka begränsa proprieborgen till ett visst belopp. På så sätt kan borgensmannen inte bli obegränsat betalningsskyldig.

Se till att långivaren inte begränsar företaget

Långivaren har naturligtvis ett stort intresse av att företaget går bra i framtiden. Om företaget går bra minskar risken att långivaren inte får tillbaka sina pengar. Av den anledningen vill långivaren gärna lägga in avtalsvillkor som stipulerar inom vilka ramar företaget ska drivas och vilka vägar det kan ta i framtiden. Det är till exempel vanligt att långivaren anger att nya skulder inte får tillkomma. Detta kan verka begränsande på företagets handlingsfrihet.

Om det finns villkor i finansieringsavtalet som begränsar företagets framtida verksamhet i stor utsträckning finns skäl att omförhandla alternativt undersöka möjligheten att ta in finansiering från en annan långivare.

Kontrollera alla detaljer

Finansieringsavtal mellan långivare och företag är långa alster med en hel rad finstilta villkor. När avtalet är påskrivet finns inget utrymme för omförhandling, så det gäller att allt är solklart på förhand. Det är viktigt att förstå alla delar av avtalet och om det finns några frågetecken bör de tas upp med långivaren snarast. Det är också alltid klokt att ta hjälp av en jurist för att kontrollera detaljer i avtalet och bolla frågor.

Se till att företaget har rutiner för efterlevnad

Ett finansieringsavtal är inget som man skriver under och sedan lägger i byrålådan. Som nämnts har långivaren ett stort intresse av att företaget går bra, och för att kunna kontrollera utvecklingen vill långivaren kunna ta del av löpande information. Det är således klokt att bygga rutiner och riktlinjer för informationsgivning till långivaren.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden