Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Färre likviditetslån trots oro inför framtiden

29 april, 2020

De senaste veckorna har låneförmedlaren Lendo kartlagt de företag som just nu söker lån och för sjätte veckan i rad är lån som är ämnade att finansiera likviditet ovanligt hög. Andelen som lånar i detta syfte har legat runt 30 – 40 %, men verkar nu ha börjat sjunka. I senaste uppdateringen av statistiken var andelen nere på samma nivå som för sju veckor sedan.

Samtidigt visar en undersökning som Riksbanken gjort att tvärstoppet i ekonomin och minskad efterfrågan har påverkat företagens framtidstro. Många tror att det kommer dröja länge innan efterfrågan är uppe på samma nivåer som tidigare.

Riksbankshuset
Riksbankshuset. Källa: Riksbanken

Färre likviditetslån efter rekordhöga nivåer

Likviditetsbrist är ett stort problem för många företag i kristider och det är därför inte överraskande att andelen som lånar för att stärka sin likviditet har sett en stor ökning de senaste veckorna. Det är något vi rapporterat om i en tidigare artikel.

Vid Lendos senaste mätning var andelen småföretagare som uppgav att de lånade för att stärka sin likviditet 28 %. Det är alltså fortfarande drygt var tredje företagare som söker företagslån till likviditetsfinansiering, men det är betydligt lägre än vid toppen vecka 12. Då var det så mycket som 46 % som uppgav det som lånesyfte, och mellan 36-39 % följande veckorna.

Lånesyfte vecka: 10 11 12 13 14 15 16 17
Lån till likviditet 19% 27% 46% 39% 36% 38% 31% 28%
Lån till expansion 57% 48% 31% 31% 44% 38% 45% 50%

Källa: Lendo, ”Ny statistik vecka 17”

Enligt Amir Omed, produktägare för Företagslån på Lendo, behöver minskningen i likviditetslån inte innebära att färre småföretagare har behov av ett sådant lån. Istället tror han att det kan bero på att företagarna har en bild av att det är svårare att beviljas finansiering för likviditet och att de därför väljer att ange att pengarna ska användas i andra syften.

”Det kan även vara så att behovet av likviditetsfinansiering minskar till förmån för andra finansieringsbehov”, säger han.

Oro för beteendeförändringar hos konsumenter

Att läget just nu är tufft för många företag är det ingen tvekan om och de ekonomiska effekterna fortsätter att förvärras. Under den 14-17 april intervjuade Riksbanken drygt 65 företag inom olika branscher. Intervjuerna visar på en oro inför framtiden bland företagen och att beteendeförändringar hos konsumenterna ska leda till att efterfrågeläget blir varaktigt.

Två av tre företag som intervjuats tror att det kommer dröja nio månader eller längre innan efterfrågan har återhämtat sig. Det är företag inom de hårdast drabbade branscherna, som resor, hotell och restaurang, som är mest pessimistiska.

Bland annat uttrycker flera oro för att ökad arbetslöshet kommer leda till att hushåll ändrar sin konsumtion för att leva mer återhållsamt, och att det kommer påverka efterfrågan negativt. Företag uttrycker också oro för de varaktiga effekter som beteendeförändringar kan få inom vissa branscher, som minskat affärsresande, färre konferenser och mer e-handel.

Företag är med andra ord rädda att det ska dröja länge innan efterfrågan kommer upp på samma nivåer som tidigare. Att färre företag uppger att de söker företagslån för att finansiera likviditet bör inte tolkas som att läget skulle ha blivit bättre.

Ansök om likviditetslån hos Lendo

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden