Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företag i konkurs – vad innebär det?

15 juni, 2022

Konkursförfarandet är viktigt att hålla koll på när man har ett eget företag – förhoppningsvis ska det inte drabba en själv eller ens kunder, men det kan vara en god idé att känna till hur förloppet ser ut. I den här artikeln går vi igenom vad en konkurs innebär, varför det kan vara nödvändigt och hur en konkurs går till.

företag i konkurs

Vad innebär en konkurs av företag?

Konkurs innebär att den skuldsattes egendom övertas för att betala av skulderna. Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten. Det finns konkurs för såväl fysiska som juridiska personer. Ett aktiebolag räknas som en juridisk person, medan en enskild firmas ekonomi hör ihop med den enskilda individ som har den. Därför gäller det 

I första paragrafen av första kapitlet i Konkurslagen står det så här:

Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.

Gäldenären är den som är skuldsatt, medan borgenären är den som gäldenären står i skuld till.

Varför går företag i konkurs?

Det kan finnas olika anledningar till att företag går i konkurs, men det som är genomgående är som underförstått att företaget inte klarar av att betala sina skulder. Ett tecken på att en arbetsgivare har ekonomiska problem kan till exempel vara att arbetstagarna inte får ut sina löner.

Ett företags skulder skulle kunna utgöras av olika typer av lån, till exempel fakturabelåning, kreditlina eller andra typer av lån till företag.

företag i konkurs

Vad händer om ett företag går i konkurs?

När ett beslut om konkurs har tagits har gäldenären inte längre rätt till egendomen som hör till konkursboet. Konkursboet kallas den juridiska person som gäldenärens tillgångar omhändertas av, vilket sköts av en konkursförvaltare som utses av tingsrätten.

Tillgångarna som utgör konkursboet ska därefter säljas eller på något sätt omvandlas till pengar så att borgenärerna kan betalas. Om värdet av konkursboet inte räcker till för att betala alla borgenärer kvarstår skulderna för privatpersoner.

För företag som går i konkurs försvinner skulderna när konkursen är avslutad. Ofta upphör även företaget att finnas till. En konkurs är avslutad när all egendom som ingår i konkurs boet omvandlats till likvida medel.

Du kan läsa mer om tidsförloppet för en konkurs hos Sveriges Domstolar.

Skuldsanering för den som har enskild firma

Den som har enskild firma eller som företräder en juridisk person (till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, eller liknande) kan ansöka om skuldsanering. Även den som är närstående till en person som uppfyller kriterierna kan ansöka om skuldsanering för företagare.

företag i konkurs
Påminnelsefaktura

Vad du kan göra i förebyggande syfte

Om du misstänker att en av dina företagskunder är på väg att gå i konkurs kan du läsa mer här om vad som kan vara exempel på varningstecken. Om du vill ha tips på hur du kan undvika att gå i konkurs kan du läsa mer här.

Om du som privatperson behöver hjälp med att klara av dina skulder eller att planera din budget finns det stöd och råd att få i din kommun

FAQ

Vem beslutar om konkurs?

Tingsrätten beslutar om konkurs. I regel godtas ansökningar om det inte finns några särskilda anledningar att betvivla den.

Hur länge varar en konkurs?

Konkursen avslutas när alla ägodelar och tillgångar i konkursboet omvandlats till pengar, vilket kan ta olika lång tid beroende på hur stort konkursboet är och vilken typ av egendom som ingår i det. 

Vad händer när en konkurs är avslutad?

När en konkurs är avslutad brukar företaget vara nedlagt. Efter en konkurs av ett bolag går det inte längre att kräva ersättning för skulderna. Det är dock annorlunda för privatpersoner som går i konkurs. De är fortfarande återbetalningsskyldiga efter att en konkurs är avslutad.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden