Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagarnas ekonomi drabbas hårdare än anställdas

15 november, 2020

Nästan var fjärde företagare har sett sin privatekonomi försämras under rådande pandemi – jämfört med var tionde person för anställda. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. Det framgår även att företagare är mer oroliga över sin ekonomi än anställda. Här tittar vi närmare på hur du kan trygga upp din ekonomi.

Orolig man med mobil och faktura i handen

Försämrad ekonomi och ökad oro bland företagare

23 procent av företagarna i undersökningen rapporterar att deras ekonomi har försämrats under pandemin. Samma siffra för anställda är 14 procent. Även oron för privatekonomin är större, med 32 procent hos företagarna och 19 procent hos anställda. 8 av 10 är tveksamma till om de skulle få tillräckligt stöd vid arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom.

Undersökningen visar att företagare är och har varit mer utsatta än anställda under pandemin. Men vad kan göras? Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, efterlyser förändring: “Utan konkreta förbättringar finns det en stor risk att färre vågar satsa på företagande i framtiden”. Om ingen längre vågar satsa riskerar företagandet i Sverige att stanna av.

Nu är det upp till regeringen att hitta bra åtgärder. Annars riskerar vi att förlora många vinstdrivande och nyttiga företag.

Inklusive de arbetstillfällen som det skulle innebära.

Läs mer: Otydlighet leder till oro hos företagare

Hur kan du som företagare få en säkrare ekonomi?

Undersökningen klargör att det finns en tydlig oro bland svenska företagare. Åtgärder från regeringen är ett sätt att mildra situationen, men vad kan du som företagare själv göra för att trygga upp din privatekonomi? Här är fyra tillvägagångssätt:

  • A-kassa
  • Försäkringar
  • Juridiska avtal
  • Sparande

A-kassa

Ungefär dubbelt så många anställda som företagare (8 av 10) uppger att de är med i en a-kassa. Det tyder på en skepsis bland företagarna där många verkar tvivla på att det finns hjälp att få från a-kassan när man inte är anställd. Men det finns faktiskt möjligheter för egenföretagare att få a-kassa vid frånvaro eller vilande upphört/företag, som är bra att känna till.

Försäkringar

Det finns flera försäkringar som kan vara bra att ha som företagare. Några är ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring, inkomstförsäkring, personalförsäkring, rättskydd och transportförsäkring. Vilka som är relevanta beror på det specifika företagets verksamhet och storlek, men ofta kan det finnas flera som kan ge ett bra ekonomiskt skydd och trygghet.

Juridiska avtal

Ett annat sätt att skydda privatekonomin är att skriva ordentliga avtal. Med rätt villkor kan du skydda dig mot oväntade händelser. Dessutom klargörs ansvarsfördelningen om något skulle gå fel, vilket kan vara till hjälp vid svåra situationer.

Sparande

Om du hamnar i ekonomiska svårigheter är det mycket bra ha ett sparande på plats. Ju större buffert, desto mindre behöver du oroa dig. 2020 har definitivt varit ett år då de verksamheter med goda marginaler haft mycket att vinna.

Framtidens företagande

Det här året har onekligen skakat om Sveriges företag. Oron som pandemin fört med sig riskerar att påverka framtidens företagande. Om småföretagarna inte vågar satsa påverkar det ekonomin på lång sikt. När de inte vågar anställda leder det i sin tur till en högre arbetslöshet. Men förhoppningsvis leder situationen till ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Stödpaketen under coronakrisen har mött kritik för att de varit krångliga och otillräckliga. Och även när pandemin till slut lugnar ned sig behöver företagarna fortsatt stöd och undersökningen visar på ett behov av långsiktiga förbättringar.

Läs mer: Småföretagare hjälps inte av krispaket

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden