Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Kraftig ökning av konkurser – 5 tips för att undvika obestånd

09 november, 2019

Förra månaden ökade antalet konkurser av aktiebolag i Skåne med 58 procent jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Andra län som såg stora ökningar i aktiebolagskonkurser var Västra Götaland (ökning på 36 procent) och Stockholms län (ökning på 11 procent). Branscher som tycks särskilt drabbade är byggbranschen, detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

Kanske är den kraftiga ökningen av konkurser delvis ett resultat av högkonjunkturen som mattats av den senaste tiden? Riksbankens tror i nuläget inte på en stundande lågkonjunktur, men minsta förändring i konsumenters köpbenägenhet kan få stora konsekvenser för företag.

I synnerhet för dig som småföretagare, där minsta svängning i konjunkturen kan vara ett hårt slag mot företagets likviditet. Om ditt företag går tungt i dagsläget finns det dock några saker du kan göra för att undvika att hamna på obestånd och, i förlängningen, begära konkurs.

undvik konkurs

Checklista för att undvika obestånd och konkurs

När företaget står inför eller hamnat i en likviditetskris gäller det att få rätsida på ekonomin för att inte tvingas in i obestånd och i slutändan behöva ansöka om konkurs. Nedan följer en checklista över åtgärder du kan vidta för att komma på benen igen och inte hamna på obestånd.

Ett företag hamnar på obestånd när företaget inte kan betala sina skulder i tid och betalningsproblemen är bestående. Det handlar inte om en tillfällig ekonomisk svacka. För att ett företag ska vara på obestånd ska det inte finnas några tillgångar kvar som kan säljas för att betala skulderna, exempelvis en bil, varulager eller andra tillgångar. Pengarna är med andra ord helt slut och oftast försätts företaget i konkurs.

✓ Minska kapitalbindningen och frigör kapital

Ett sätt att frigöra kapital i bolaget är att minska varulagret. Det gör att du binder upp mindre kapital som istället kan användas till att bygga ny likviditet i företaget. Det här kan vara en balansgång eftersom du inte vill hamna i en bristsituation och då förlora intäkter och konkurrenskraft. För att prognostisera efterfrågan behöver du analysera marknaden och dina kunders köpbeteenden.

Om du inte själv besitter god marknadskännedom finns det kanske någon annan du kan ta hjälp av? Du kan också titta på tidigare försäljningshistorik eller jämföra med liknande produkter för att få en uppfattning. Ju mer exakt prognos, desto mindre kan lagret göras.

✓ Förhandla längre kredittid från leverantörer

Med en längre kredittid från leverantörer kan du minska den akuta betalningsbördan och undvika betalningsanmärkningar. Du ökar också möjligheten att hinna få betalt från kunden innan leverantören ska ha sin del. En ökad kredittid från 30 till 90 dagar kan göra stor skillnad.

Om leverantören dessutom är i samma bransch, eller i en bransch som också är drabbad av sämre förutsättningar, brukar det vara lättare att förhandla till sig bättre kredittider och priser. De är i lika stort behov som du av att sälja för att få in likviditet till företaget.

✓ Bli av med onödiga kostnader

Gå igenom företagets abonnemang och kostnader och gör dig av med alla som inte är direkt nödvändiga för att verksamheten ska gå runt. Vissa uppsägningar kan leda till straffavgifter för att de sagts upp i förtid, men det kan vara ett nödvändigt ont för att få lönsamhet igen.

Kanske är det inte nödvändigt för alla anställda att ha en företagsmobil och du kan säga upp ett eller flera abonnemang? Det kan också vara värt att kontakta hyresvärden och försöka förhandla ner hyran på lokalen. Om företaget leasar kan samma sak göras med leasingföretaget.

Tänk dock på att inte skära ner på kostnader som är viktiga för företagets lönsamhet. Exempelvis kan marknadsföring av en del företagare upplevas som en onödigt stor utgift, men se då till att du skär ner på sådant som faktiskt inte ger någon avkastning.

✓ Kontinuerlig dialog med rådgivare

Att föra en kontinuerlig dialog om företagets ekonomi med de rådgivare du har omkring dig – oavsett om det är en bokföringskonsult, revisor eller advokat – kan göra att du upptäcker problem i tid. Genom att du snabbt blir medveten om problemet hinner du reagera i tid.

Ju tidigare du tar tag i problemet desto fler handlingsalternativ finns att välja bland. Väntar du för länge kan konkurs vara enda alternativet.

✓ Sälj fakturor till ett factoringbolag

Ett annat sätt att snabbt öka likviditeten i bolaget är att sälja kundfakturor till ett factoringföretag. Mot en avgift får du fakturabeloppet utbetalt direkt och behöver inte invänta fakturans förfallodag. Du kan också välja att låta företaget ta över kreditrisken om fakturan inte skulle betalas av kunden, men det är ofta dyrare och företaget tar inte över risken för fakturor där kunden har låg kreditvärdighet.

Du kan läsa mer om factoring och att sälja fakturor här.

Ansök om factoring för att snabbt öka likviditeten

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden