Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Låga räntor på företagslån till 2018

27 april, 2016

Vid det riksbanksmöte som hölls den 21 april lämnades beskedet att reporäntan lämnas oförändrad på minus 0,5 procent. Det var ett väntat besked eftersom inflationen vägrar ta fart i landet. Samma dag gav även ECB, den europeiska centralbanken, besked om att hålla kvar räntorna för euro-området på minussidan.

låg ränta på företagslån

Rekordlåga låneräntor

Utlåningsräntorna har bottnat och det gäller såväl privatlån som bolån och företagslån. Vi kan alltså inte räkna med att få lägre räntor än de nuvarande. Ansöker du om ett företagslån idag är det emellertid intressant att fundera kring vad som kommer att hända med räntenivåerna resterande del av 2016 samt 2017 och 2018. Efter det senaste riksbanksmötet meddelade riksbankschef Stefan Ingves att bedömningen är att reporäntan kommer att ligga på nivån -0.50% åtminstone fram till det andra halvåret 2017 och att räntebanan sedan kommer att justeras upp mycket försiktigt.

Vad det betyder är att räntorna för företagslån kommer att ligga historiskt lågt under minst ett par års tid, detta både på företagslån för ökad likviditet, kontokrediter och lån för investeringar. Givetvis är det soliditeten och kassaflödet i ditt företag som bestämmer vad lånekostnaderna blir, men det är mycket billigt att låna nu och de kommande åren i ett historiskt perspektiv.

Lån till investeringar

Behöver du göra investeringar i din verksamhet eller expandera på annat sätt har du idag möjlighet att vända dig till såväl storbankerna som nischaktörer. Med det allmänna låga ränteläget kan det vara ett mycket fördelaktigt läge att ta nästa steg nu och under de kommande åren. Den låga finansieringskostnaden gör att investeringen inte behöver påverka kassaflödet och likviditeten i en särskild stor utsträckning och det ger ditt företag utrymme att växa. För att hitta banker och nischade aktörer med företagslån som specialitet, se vår förteckning på förstasidan.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden