Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Lågkonjunktur på ingång?

21 juni, 2022

Det krävs inte mycket efterforskning för att se att det finns vissa orosmoment vad gäller det ekonomiska läget just nu, samt samhällsläget i stort. Inflation, stigande priser, svårigheter vid bostadsförsäljning, varsel om strejk samt politiska svårigheter är bara några av de aktuella ämnena som bidrar till det oroliga läget. Samtidigt är arbetsmarknaden på uppgång.

lågkonjunktur

Hög inflationstakt

Konjunkturinstitutets rapport tyder på att den höga inflationen kommer att leda till att Sverige går in i en lågkonjunktur och att inflationen är högre än den varit sedan 1991 – enligt SCB låg inflationstakten på 7,2 % i maj.

Dyra levnadskostnader

En bidragande orsak till inflationen är de dyra levnadskostnaderna. Sedan krigets utbrott i Europa mellan Ryssland och Ukraina har energipriserna stigit världen över. Bränslepriserna höjdes på tisdagen – såväl för bensin som för diesel. DN rapporterar att bensinpriset har stigit med nästan 30 % under 2022. Även andra priser har ökat – bland annat inom el, bostad, transport och livsmedel.

Bostadsförsäljning – under utgångspriset

Statistik från Hemnet visar dessutom att det har blivit allt svårare att sälja sin bostad till det värderade priset. Enligt statistiken såldes 20 % av alla bostäder under utgångspriset i början av juni. Inflationen i kombinationen med Riksbankens räntehöjning kan vara anledningar till detta.

lågkonjunktur

SAS – mekanikerna varslar också

I början av juni varslade Pilotfacket för de som arbetar på SAS om strejk från och med 29:e juni. Nu har även det danska mekanikerfacket, Dansk Metal, varslat om att de sympatistrejkar om inte en uppgörelse har kunnat uppnås. Medlingsförhandlingar pågår för närvarande.

NATO – Finlands och Sveriges medlemskap

I dagarna pågår förhandlingar på Natohögkvarteret i Bryssel mellan finska och svenska tjänstemän och en delegation från Turkiet. Finlands president Sauli Niinistö uttalade sig om tydliga framsteg, medan Sveriges utrikesminister Ann Linde var mer försiktig och menade att det kan komma att ta lång tid att nå en överenskommelse.

Stockholmsbörsen stiger

En positiv ekonominyhet är dock att Stockholmsbörsen, rapporterar DN, steg idag jämfört med igår, likt andra Europabörser och även Wall Street.

Minskad arbetslöshet

För att återknyta till Konjunkturinstitutets rapport så menar de även att inflationen inte har påverkat arbetsmarknaden negativt (åtminstone ännu) – sysselsättningen har fortsatt att öka och arbetslösheten har minskat. Som en följd förutspår Konjunkturinstitutet att löneökningarna kommer att stiga, men tyvärr inte i proportion till inflationen, vilket innebär att värdet på lönerna egentligen kommer att minska. Konjunkturinstitutet menar att Riksbanken har ett svårt uppdrag med att undvika att lågkonjunkturen blir för djup.

Källor: DN och SCB

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden