Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Låntagande – hur det har förändrats med nätets framfart och förbättringar i lagen

01 mars, 2021

En gång i tiden så var lån synonymt med att boka ett möte hos din lokala bank, infinna sig där inom utsatt tid för att sedan gå igenom en massa obegriplig juridisk rappakalja som gemene man sällan begrep, men ändå nyckfullt instämde med utan att ifrågasätta det hela.

Juridik via datorn

När man var klar med det hela så fick man oftast reda på huruvida man kvalificerade sig för lånet eller ej, där man sedan, beroende på utgången, fick lånet insatt på sitt bankkonto inom några dagar, alternativt med svansen mellan benen, bege sig till nästa bank för att återupprepa processen i fråga.

Idag så är läget helt annorlunda och med nätets framfart kombinerat med att regeringen klubbade igenom möjligheten för andra aktörer utan bankgaranti att genomföra diverse former av låneverksamheter, så har det hela burit med sig en lavin av aktörer, vilka alla vill ha en del av kakan!

Nya lösningar och nya problem

Även om det moderna sättet att ansöka om lån teoretiskt sett innebär något positivt så har det tyvärr medfört att många hamna i ekonomiskt onåd. Detta gäller speciellt för yngre och sällan ekonomiskt medvetna individer vilka ofta återfinns i den statistik som återspeglar individer med finansiella problem.

Framför allt har ärendena hos Kronofogden ökat lavinartat, där de yngre, det vill säga under 30 år, sticker ut. Dock så är flera lagförslag på väg att styra upp det hela där man vill se till att personer får en viss betänketid, det vill säga möjligheten att ångra lånet inom ett visst fördefinierat tidsspann.

Vidare så diskuterar man även möjligheten att juridiskt förbjuda personer som faller inom kategorin gällande finansiella problem, där framför allt de med betalningsanmärkningar ligger i framkant, förhindras att ansöka om lån inom viss specifika tider på dygnet.

Man vet sedan tidigare att personer med finansiella problem eller de som riskerar att falla i dessa ofta tenderar att ansöka om lån på nätet under kvällar, helger och röda dagar eftersom det är just då som själva konsumtionen tenderar att vara som högst inom denna grupp.

Fortsatt arbete att förebygga problem

Hursomhelst så återstår det ett gediget arbete från regeringens sida eftersom man helt enkelt inte hängt med i den snabba tekniska utvecklingen av lånemarknad som skett, framför allt på senare år. Det viktigaste i sammanhanget är att man är medveten om problematiken och har vidtagit adekvata förslag på hur man ska komma vidare.

Självfallet så kommer det alltid att dyka upp gråzoner och kryphål. Men genom att införa adekvata åtgärder så kommer man komma långt eftersom man redan tagit ett aktivt steg när det kommer till att motverka att individer hamnar i ekonomiskt knipa.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden