Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Nya rekord för företagsutlåning

18 oktober, 2016

foretagslan-okar

Företagsutlåningen ökar i oförminskad takt, vilket tyder på en fortsatt god konjunktur för företagandet i Sverige. Andelen banker som uppger att utlåningen ökade under det tredje kvartalet uppgår till ungefär hälften, och mer än tre av fyra tror på ökad utlåning under nästa tolvmånadersperiod. Siffrorna kommer från Almis Låneindikator för september 2016.

Större efterfrågan på alla typer av lån

Efterfrågan ökar för alla typer av företagslån och företagsfinansiering, och enligt Almis Låneindikator ser utvecklingen ut att fortsätta åtminstone under de kommande tolv månaderna. 76% av de tillfrågade bankerna menar i undersökningen att utlåningen kommer att öka.

Lars Mårdbrant, som är kommunikationsdirektör på Almi Företagsparter, menar att det är ovanligt många som ser optimistiskt på utlåningen och att detta är en positiv signal när det gäller en fortsatt stark konjunktur.

I Låneindikatorn för september framgår att efterfrågan är hög för företagslån av alla typer. Investeringar i rörelsefastigheter är emellertid de som det är störst efterfrågan på. Investeringar i inventarier och maskiner kommer på god andra plats och lån för att få in rörelsekapital kommer på tredje plats på listan. Om andra typer av krediter, såsom kontokrediter och leasing, finns inga konkreta uppgifter i Låneindikatorn.

Stark konjunktur – tid att investera

Det är framför allt mindre och medelstora företag som vänder sig till banker för finansiering, och utifrån detta faktum är det enkelt att dra slutsatsen att det är denna del av företagandet i landet som växer snabbast. Det är positivt; de mindre företagen står för majoriteten av arbetstillfällena i den privata sektorn och en gynnsam utveckling får följder för ekonomin som helhet i Sverige.

Låneindikatorn visar att 30% av de tillfrågade bankerna är av uppfattningen att konjunkturen kommer att stärkas under kvartal fyra. Blickar vi framåt och räknar fram till och med september 2017 är det 44% av bankerna som tror att konjunkturen kommer att växa sig starkare.

Mer om Almi och undersökningar

Almi Företagspartner är en statlig aktör som har till uppgift att såväl ge ut lån och riskkapital som att stå till tjänst med rådgivning i alla skeden i ett företags utveckling. Idén med verksamheten är att hjälpa företag att utvecklas och fungera som katalysator för att få lönsamma idéer att utvecklas.

För att ta temperaturen på företagandet i Sverige uppdrar Almi med jämna mellanrum åt olika marknadsundersökningsföretag att undersöka till exempel lånevolymer och konfidensindikatorer. En viktig produkt är just låneindikatorn som visar på bankernas konjunkturförväntningar, hur långivningen ser ut idag samt hur den förväntas utveckla sig på sikt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden