Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Ökande antal företagslån i pandemins kölvatten

10 februari, 2021

Med färska siffror från Nyföretagarcentrum var 2020 ett nystartsår för svenskt företagande. Med en ökad optimism och kreativt tänkande har nya affärslösningar äntligen sett dagens ljus.

ta reda på om du är företagare i en tillväxtkommun

Rekordmånga företag etablerades under det gånga året och även antalet beviljade företagslån ökade rapporterar Lendo. Alla har inte haft det startkapital de önskat när de dragit igång sin verksamhet, något som lett till att en stor andel av de sökande också valt att ansöka om företagslån. Dessa har ökat jämfört med hur det såg ut innan pandemin.

Rekordstor ökning av nya företag

Antalet nya företag är ett rekord sedan mätningen började 1991, där 2020 nu är ett nytt benchmark för svenskt företagande.

Samtidigt rapporterar Dagens Industri att bankerna på grund av större försiktighet i sin utlåning har gjort det svårare för företag – och framförallt då nystartade sådana – att beviljas lån.

Läser man den senaste rapporten från låneförmedlaren Lendo ser vi andra siffror. De visar på en tydlig uppgång av antalet beviljade företagslån, jämfört med tidigare år. Detta trots åtstramade utlåningskrav och en pågående pandemi.

Sett till antal beviljade lån har dessa ökat med totalt 15 procent om man jämför perioderna dec 2019 – feb 2020 med nov 2020 – jan 2021. Även storleken på de beviljade lånen har ökat med nästan samma omfång – det beviljade lånebeloppet på företagslån har ökat med 14 procent.

Vilka är Lendo

Lendo är en låneförmedlingstjänst där både privatpersoner såväl som företag har möjlighet att ansöka om och jämföra lån från ett flertal olika finansiella aktörer. En ansökan om lån görs, och endast en kreditupplysning tas, men därefter skickas ansökan tillsammans med kreditupplysningen ut till ett stort antal långivare.

När alla långivare har mottagit din ansökan, är det därefter upp till var och en av dessa att gå igenom din ansökan för att se om de vill ge dig eller ditt företag ett låneerbjudande eller avslå din ansökan. Normalt sett inkommer flera låneförslag vid en låneansökan genom Lendo, vilket medför att man som konsument har möjlighet att jämföra de olika lånen mot varandra, och därefter välja det erbjudande som ger de mest förmånliga lånevillkoren. På detta sätt kan man ofta spara stora pengar, eftersom räntorna för många långivare kan skilja sig åt ganska så rejält.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden