Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Otydlighet leder till oro hos företagare

29 september, 2020

Organisationen Företagarna, som representerar över 60 000 av Sveriges företagare, har nyligen undersökt hur dessa ser på regeringens agerande under coronakrisen. 3 300 svenska företagare har deltagit i undersökningen och svaren avslöjar en hel del om hur det har varit under krisen. Har stödpaketen varit tillräckligt bra och har kommunikationen varit tydlig?

Svaren tyder på att så inte riktigt är fallet. Företagarna menar att detta kommer göra att det tar längre tid för Sveriges ekonomi att återhämta sig när krisen väl ligger bakom oss. Bland annat visar undersökningen att många företag tycker att regeringens åtgärder är otillräckliga och krångliga. Andra anser att åtgärderna inte har varit anpassade till deras företag.

Vissa har till och med avstått från stöd trots att de har haft behov. Här tittar vi närmare på vad undersökningen visar.

Relaterad läsning: Lån med EU-stöd ska stärka småföretagen

Stressad kvinnlig företagare med ansiktet i händerna

Användning av stödåtgärder

Ungefär två av fem företagare i undersökningen (39 procent) säger att de haft behov av åtgärderna. Tillfälligt sänkta avgifter och korttidspermittering är överlägset de mest populära. Även utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader, omställningsstöd, hyresrabatter och anstånd med skatteinbetalningar har varit populära bland de svarande.

Trots att en del av företagen har utnyttjat stödåtgärderna finns det en oro; och det verkar som att den hindrat vissa från att söka stöd. Förutom oron är många missnöjda med hur stöden fungerar. De tycker helt enkelt att de inte är tillräckliga.

Relaterad läsning: Småföretagare hjälps inte av krispaket

Vad beror oron på?

Två saker som har hindrat företag från att ansöka om stöd är enligt undersökningen krångel och bristande anpassning. Men det finns även andra faktorer som skapar oro inför framtiden. Hela 36 procent anger att de är oroade för att bli återbetalningsskyldiga, samtidigt som 17 procent anser att den information som finns inte är tillräckligt utförlig.

Det är inte svårt att koppla ihop svaren. Troligen skulle det behövas bättre information om eventuella återbetalningar och vilka villkor som egentligen gäller. Många företag är under stor press och vill inte riskera att bli återbetalningsskyldiga.

Men riskerar företagen det? Svaren i rapporten tyder på att de inte riktigt vet och det är ett problem. Ett problem som regeringen måste ta hänsyn till när informationen utformas. Förutsägbarheten är viktigt. Något som Företagarna lyfter fram i sin slutsats. Dessutom har reglerna ändrats flera gånger under krisen, vilket gör det svårt att veta vad som gäller.

Den kanske mest oroande siffran i rapporten är andelen företag som inte planerar att söka stöd, trots behov. Den ligger på hela 15 procent och visar att det finns företag som tvekar om att söka stöd på grund av oron och otydligheten kring villkor.

Det kan påverka Sveriges ekonomi

I förlängningen blir denna osäkerhet något som skapar ringar på vattnat för Sveriges ekonomi. Om resurserna uteblir i kristid kan företagen inte satsa. Då menar Företagarna att lågkonjunkturen riskerar att förlängas och bli mer utdragen.

Avslutningsvis lyfter Företagarna fram fyra konkreta förslag för att hjälpa företagare och motverka arbetslösheten:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • Höjt tak för sjuklönekostnader
  • Slopa arbetsgivarnas ansvar för upprättande av rehabiliteringsplaner
  • Slopa förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar

Oavsett upplägg tyder mycket på att regeringen behöver bli bättre på att informera om hur stödpaketen fungerar och vilka villkor som gäller. Annars riskerar det att påverka Sveriges ekonomi långt efter det att coronapandemin har blivit historia.

Relaterad läsning: Var tredje småföretagare riskerar konkurs i år

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden