Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Regeringen förlänger företagsakuten året ut

17 oktober, 2020

I början av coronapandemin lanserade regeringen den så kallade ”företagsakuten” – ett statligt kreditgarantiprogram för att stödja små och medelstora företag. I korthet innebär det att staten går in och tar 70 procent av risken för lånet. Tanken är att bankernas nätverk och processer ska användas för att lånen ska kunna nå Sveriges företagare på ett smidigt sätt.

Men trots att endast ett par procent av de 100 miljarder kronor som funnits tillgängligt har lånats ut väljer regeringen att förlänga företagsakuten året ut. ”Det har varit träffsäkert”, säger Finansmarknadsminister Per Bolund om åtgärden.

Läs mer: Frodas företagslån med lägst pris-garanti

Glada kollegor kollar på surfplatta

Har företagsakuten haft önskad effekt?

Företagsakuten kommer alltså vara fortsatt tillgänglig under hela 2020. Men har åtgärdspaketet verkligen fungerat? Nej, menar många. Deras argument är det faktum att bara 2,2 miljarder av 100 miljarder kronor har utnyttjats av företagen.

Varför har det blivit så? Enligt många banker behövs det större garantier från staten, kanske till och med 100 procent, för att de ska våga låna ut till kämpande företag. Samtidigt menar både banker och företag att reglerna är för svåra att förstå.

Regeringen är dock av den motsatsa uppfattningen: Att företagsakuten har varit ett ”träffsäkert” initiativ från deras sida.

“Det är många småföretag och mikroföretag som har fått en chans att överleva i branscher som har drabbats hårt av pandemin. Många människor har kunnat behålla sina livsverk i stället för att se dem försvinna”, säger Per Bolund.

Och därför satsar nu regeringen på att förlänga företagsakuten året ut.

Läs mer: Så ansöker du om omställningsstöd

Hur fungerar företagsakuten?

Hur fungerar den statliga kreditgarantin egentligen? Jo, företagsakuten innebär att kreditinstituten får kreditgarantier på som högst 100 miljarder kronor. Kapitalet som lånas ut ska främst hamna hos små och medelstora företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Garantierna gäller i upp till tre år och staten bär 70 procent av risken.

Låntagarna får även uppskov på räntebetalningen under de första 12 månaderna. Riskbedömningen sker enligt långivarens vanliga process för kreditbedömning och företag från alla branscher, utom finansbranschen, omfattas.

Tanken är att den ökade säkerheten ska göra det lättare för företag att bli beviljade lån. På den vägen får de tillgång till likvida medel som gör att de kan klara sig igenom krisen. Men långivaren måste fortfarande bära 30 procent av risken.

Bland de många, och enligt många, invecklade kraven som ställs på det sökande företaget är att det bedöms vara livskraftiga i övrigt. Alltså kommer företag som haft ekonomiska problem redan innan krisen inte få ta del av stödet.

Hursomhelst kan vi konstatera att 2 miljarder utlånade kronor är en ganska låg siffra, sett till taket på 100 miljarder.

Men krediterna verkar i alla fall hamna i rätt händer. Ungefär 90 procent av de 615 lånen har gått till småföretag, där 64 procent är så kallade mikroföretag med färre än nio anställda. Dessutom är nästan en tredjedel av de företag som har beviljats lån genom företagsakuten verksamma inom den hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen.

Beviljade garantilån i procent fördelat på bransch

  • Hotell och restaurang: 31 procent
  • Handel: 19 procent
  • Transport: 10 procent
  • Tillverkning: 8 procent
  • Juridik, ekonomi och teknik: 6 procent

Beviljade garantilån i procent fördelat på företagsstorlek

  • Mikroföretag (0-9 anställda): 64 procent
  • Småföretag (10-49 anställda): 28 procent
  • Medelstora företag (50-249 anställda): 7 procent
  • Storföretag (över 250 anställda): 1 procent
  • Källa: riskgalden.se (7 augusti 2020)

Hur ansöker du?

För att utnyttja företagsakuten ansöker du om lån precis som vanligt, men du måste se till att det är en bank som eller långivare som har skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. Du hittar en lista över anslutna kreditgivare här.

Bland namnen finner vi Monetise Capital AB som är företaget bakom långivaren Froda, där du alltså kan ansöka.

Läs mer och ansök hos Froda

En av många åtgärder

Men kom ihåg, den statliga kreditgarantin är bara en av flera insatser från regeringen. Även om företagsakuten kanske inte är just din räddning, kan det finnas andra åtgärder som kan hjälpa ditt företag ta sig levande genom krisen.

Läs mer: Stöd på 300 miljoner till entreprenörer

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden