Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Så här fungerar fastighetskrediter

21 augusti, 2016

fastighetskrediter

Långivning till företag kan ta flera olika skepnader. Den vanligaste krediten är kanske checkkrediten, eller kontokrediten med ett annat namn, men det finns betydligt fler varianter på företagsfinansiering än så.

En lite mer nischad produkt är fastighetskrediter, som är en låneprodukt speciellt anpassad för bolag som verkar som fastighetsinvesterare samt större företag som behöver kapital för att genomföra en investering i exempelvis ett nytt lager eller ett nytt kontor. Här nedan kan du läsa lite mer om fastighetskrediter.

Kreditfaciliteter för investeringar

Att genomföra affärer kopplade till fastigheter, såsom rena förvärv, projekt för upprustning eller allmän fastighetsutveckling kräver finansiering. Denna finansiering kan sökas på olika håll.

I de flesta fastighetsaffärer går fastighetsköparen /-utvecklaren in med en egen insats och kompletterar med ett företagslån (och/eller ett byggnadskreditiv) från banken. Fastighetskrediten adderas till den här totalsumman och ger en högre finansieringsgrad med lånade medel. Det är i regel ”billigare” att använda lånade medel än egna, varför en ökad lånefinansiering är att föredra framför större tillskott av eget kapital.

Det finns normalt en handfull eller fler förutsättningar/krav som en kredittagare måste uppfylla för att komma ifråga för en fastighetskredit. Nedan är några av de vanligaste:

  • Den befintliga eller planerade fastigheten måste vara belägen i Sverige
  • Kredittagaren måste ha en god ekonomisk ställning
  • Kredittagaren ska ha erfarenhet av tidigare fastighetsprojekt helt eller delvis i egen regi
  • Kredittagaren måste satsa lika mycket totalt i investeringsbelopp som långivaren.

Flexibla lånemodeller

Fastighetskrediter kan göras mycket flexibla, till exempel vad gäller säkerheten för lånet. Kreditgivaren kan nämligen ta ett antal olika säkerheter i anspråk. Några exempel är aktiepant, pant i pantbrev och ägarborgen. Sistnämnda är ofta ett komplement till en annan säkerhet.

Krediten kan också vara flexibel när det gäller vad den ska täcka. Den kan till exempel tecknas för både förvärv och projektutveckling samtidigt.

Vilka företag kan ha nytta av fastighetskredit?

En fastighetskredit ger en extra finansiering vid förvärv eller nya byggprojekt och skapar därmed utrymme för exempelvis större förvärv än vad som ursprungligen planerades. Fastighetskrediten ger även en större hävstång på det egna kapitalet.

Exempel: Bolaget Bygg AB vill förvärva en befintlig fastighet och göra om den till ett kontorshotell. Fastighetens marknadsvärde är 10 miljoner kronor och projektutvecklingen väntas kosta 2 miljoner. Bolaget har 4 miljoner i egna medel och får garanti av banken att låna ytterligare 5 miljoner. För den resterande delen av köpeskillingen samt kostnaden för ombyggnationen ansöker Bygg AB om en fastighetskredit på 3 miljoner. Av totalkostnaden står bolaget alltså för en tredjedel.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden