Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Så kan du som småföretagare påverkas av Coronaviruset

10 mars, 2020

Oron kring Coronaviruset (COVID-19) fortsätter att trappas upp och får en allt större inverkan på världen. Tidningar rapporterar om stora bolag som går ut med vinstvarningar, för att inte tala om kraftiga börsras i Sverige och runtom i världen. På Wall Street föll börserna igår med mellan 7-8 procent, vilket är det största raset sedan finanskrisen.

Hur kan utbrottet komma att påverka din verksamhet och vad kan du som småföretagare göra i förebyggande syfte?

Person med munskydd för att undvika smitta

Beteendeförändringar

För att förstå hur virusutbrottet kan påverka din verksamhet behöver vi se till de beteendeförändringar som spridningen har gett upphov till, både direkta och indirekta. Långivaren Qred listar en rad effekter som smittan har fått, bland annat:

  • Minskat resande och mer tid spenderas hemma (sjukdom, karantän, arbete hemifrån)
  • Offentliga platser med större folksamlingar undviks (till exempel evenemang och mässor)
  • Ökad efterfrågan på sådant som kan konsumeras hemifrån (leverans av matkassar, apoteksartiklar etc.)
  • Personalbrist då anställda väljer att stanna hemma på grund av sjukdom eller förebyggande av sjukdom

Branschers påverkan

Hur påverkar då dessa förändringar i konsumenters beteende olika branscher? Oron för att bli smittad, städer i karantän, samt flygresor som ställs in och hemkomna resenärer som inte får vistas bland folk, har gjort att resandet har minskat.

Det påverkar förstås resebranschen, och inte minst flygbolag och taxibolag. Att sitta instängd på ett flygplan i flera timmar eller i en bil med någon som har kört flera personer tidigare kan vara avskräckande för många när det gäller smittorisk.

Det minskande resandet, och att människor tenderar att undvika folksamlingar, påverkar inte bara transportbranschen utan även hotell och restauranger. Ovisshet kring hur läget kommer vara framöver gör att många skjuter upp att boka in planerade hotellvistelser, vilket sannolikt kommer påverka hotellens beläggning inför den kommande högsäsongen.

Färre turister kommer i sin tur ha en negativ inverkan på resultatet för restauranger och caféer, för att inte tala om de mindre butiker som livnär sig på köp från turister. Det är dock inte bara turister som kan påverka dessa verksamheter, utan även lokalt boende som undviker att röra sig offentligt. Till exempel genom att undvika köpcentrum och att äta ute.

Även flera evenemang, som konserter och mässor, har ställts in till följd av oro för Coronaviruset – vilket troligtvis kommer fortsätta göras även framöver. Att evenemangen ställs in får ringar på vattnet och påverkar kringliggande verksamheter.

Uppsving för e-handeln

Sannolikt kommer den ökade tiden som spenderas hemma, i kombination med undvikandet av offentliga platser, leda till att e-handeln får sig ett uppsving. Människor kommer antagligen spendera mer tid online och de företag som kan leverera nödvändiga produkter som mat och apoteksartiklar ända fram till dörren kommer därför sannolikt bli vinnare i scenariot.

Att tänka på som företagare

I Sverige räknas spridningen av Coronaviruset fortfarande som importerad, det vill säga människor har blivit smittade utomlands och inte i Sverige. Skulle dock sjukdomen börja sprida sig här kommer det sannolikt leda till ett ökat antal sjukskrivningar, vilket kan få negativa effekter på din verksamhet om du är beroende av en eller flera anställda.

Oavsett vilken bransch du befinner dig i eller om det finns risk för personalbrist framöver, kan det vara bra att göra upp en plan och förbereda verksamheten för olika scenarion. Gör en riskanalys och se över företagets intäkter och kostnader. Vad händer till exempel om intäkterna skulle minska drastiskt? Finns det några kostnader verksamheten kan dra in på?

Det kan också vara en bra idé att anpassa verksamheten utifrån konsumenternas förändrade beteenden. Om du har en verksamhet online kanske du kan börja erbjuda leverans ända fram till dörren och använda det som en konkurrensfördel? Du som restaurangägare kanske kan marknadsföra att ni har hemleverans av mat? Hitta sätt att möta kundens behov!

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden