Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Småföretagare har klara finansieringssvårigheter

29 juni, 2018

Ett företag kan finansieras via många olika sätt. Löpande intäkter och befintligt kapital i verksamheten är de vanligaste. Kort sagt använder företagen överskottet från den operativa verksamheten för att betala ut löner, investera och utveckla.

Företag som antingen växer snabbt, genomför en stor förändring eller är precis i uppstarten, behöver dock ofta använda alternativa vägar till finansiering. En given källa till finansiering blir då företagslån eller krediter. Företagarnas syn på möjligheten att få lån- eller kreditfinansiering är emellertid ganska mörk. Enligt den senaste rapporten Företagarnas finansieringsrapport 2018 menar 52% av de tillfrågade att det är svårt att få extern finansiering.

I den här artikeln ska vi belysa och analysera de mest intressanta utfallen i Företagarnas rapport.

Företagslån.se - Småföretagare har klara finansieringssvårigheter - ()

Hur finansierar småföretagare sina investeringar?

I Företagarnas rapport presenteras intressanta data kring hur företagen idag finansierar investeringar. Siffrorna pekar på en motvilja att ta upp skuld i företagen. Samtidigt kan också det faktum att det uppenbarligen är svårt att få extern finansiering spela in. Notera här att det inte handlar om löpande drift, utan om investeringar i exempelvis maskiner, utrustning och kompetens.

Enligt rapporten finansierade 83% av de tillfrågade företagen sina investeringar inom de senaste tolv månaderna med eget kapital medan endast ett av fem företag tog banklån. Ungefär lika många tog in ny finansiering från ägare. För övriga typer av finansiering är siffrorna mycket låga. Det är till exempel bara en procent (avrundat uppåt) som har fått extern finansiering genom den så ”heta” nischen crowdfunding/crowdlending.

Andelen småföretag med banklån är liten

I rapporten tittar Företagarna särskilt på befintliga lån och krediter hos småföretag. På frågan om företaget har ett lån/en kredit hos en bank svarar 30% av de tillfrågade företagen att så är fallet. 67% av de tillfrågade uppger motsatsen. Det är alltså ungefär en tredjedel av företagen som av olika anledningar har företagslån.

I rapporten ställs också dessa uppgifter i relation till företagens storlek. Bilden blir då mycket tydlig. Ju fler anställda ett företag har, desto mer troligt är det att det har ett eller flera lån. En förklaring är givetvis att större företag kan ha större investeringsbehov. En annan förklaring är att enmansföretag och företag med bara några anställda inte vågar ta in extern finansiering. Slutligen torde också bankernas njugga inställning till småföretagare spela in (se mer nedan).

Svårt att få extern finansiering

Den siffra som är kanske mest intressant i rapporten är den som visar på att 52% av företagarna menar att det är svårt (ganska eller väldigt) att få lån eller kredit. Det är denna siffra som har fått störst uppmärksamhet i media och den har även kommenterats av finansmarknadsminister Per Bolund (se nedan).

Svårigheten med att få finansiering handlar, framför allt för de minsta företagen, om att bankerna ställer höga krav på säkerhet, exempelvis via personlig borgen. I Företagarnas rapport menar hela 69% att denna fråga är den svåraste när det gäller lån och krediter. Intressant nog har denna siffra ökat från 60% (2017), vilket är en rejäl ökning. Andra svårigheter handlar om att banken inte förstår/inte vill förstå verksamheten och att kreditbedömningarna inte görs på ett enligt företagarna själva lämpligt sätt. Att bankerna synes ha en mindre generös inställning till kontakten med småföretagare märks också i siffrorna på frågan om bankens bemötande. Här det 42% som är missnöjda med bankens bemötande.

Finansmarknadsminister Per Bolund svarar

Företagarnas rapport har verkligen inte gått obemärkt förbi, och en nyckelperson som har kommenterat den är finansmarknadsminister Per Bolund. Han menar att bankerna ”har ett stort ansvar” och att de nog borde ta sig en funderare på varför de har en så snål inställning. Han lyfter också frågan om bankernas låga förtroende och kopplar det till företagarnas känsla av att ”bankerna inte längre uppfyller sin roll”.

Företagslån från alternativa långivare

På senare tid har det dykt upp en lång rad långivare som kan betraktas som alternativa i jämförelse med storbankerna. Det handlar om aktörer som ger ut företagslån på mindre belopp via ansökan direkt på nätet. Några exempel är Qred, OPR och Credstep. Affärsidén är att erbjuda lån till de företag som av olika anledningar inte har möjlighet att låna hos de vanliga bankerna.

Denna del av marknaden för företagslån växer kraftigt, och vid en analys av Företagarnas rapport är det inte svårt att se varför. När storbankerna successivt drar igen dörren för småföretagarna måste de vända sig till andra aktörer.

Mer läsning

Företagarna är en intresse- och branschorganisation som samlar både små och stora företag. En del av verksamheten handlar om att påverka politiker och beslutsfattare att ta beslut som gynnar företagande. På Företagarnas webbplats finns stora mängder nyttig information både för den som redan driver eget och den som funderar på att göra det. Här finns information och vägledningar inom bland annat affärsutveckling, personalfrågor, företagsförsäkringar, ekonomi, marknadsföring och även GDPR.

För att läsa hela rapporten Företagarnas finansieringsrapport 2018, se den här länken.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden