Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Stöd på 300 miljoner till entreprenörer

17 mars, 2020

Corona-utbrottet slår hårt mot den globala ekonomin och näringslivet, med bland annat SAS och Norwegian som nyligen permitterade 90 procent av sin personalstyrka och den svenska kronan som är på den lägsta nivån sedan finanskrisen.

I Sverige har flera åtgärder vidtagits för att möta krisen, som bland annat att karensdagen tagits bort. I en presskonferens som Breakit rapporterar om tillkännagav regeringen en rad nya insatser som ska hjälpa företag som drabbats av utbrottet – insatser som förväntas kosta staten över 300 miljoner kronor. Här är några av de åtgärder som regeringen beslutat om.

Arbetstagare som går inne på kontoret

Uppskov med att betala skatt och arbetsgivaravgifter

Under vanliga omständigheter betalar företag in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda i samband med att lönen betalas ut. Regeringen har dock beslutat att företag kan få uppskov när det gäller att betala dessa – som ett slags lån från staten till de verksamheter som är i behov av det. Tre månaders inbetalningar får skjutas upp i maximalt ett års tid.

Förslaget börjar gälla från den 7 april och kan användas av alla företag som behöver det nu i corona-tider, förutsatt att de inte har stora skatteskulder sedan tidigare eller har misskött sin ekonomi. Regeringen meddelar även att åtgärden kan användas retroaktivt, vilket innebär att företag kan få skatten för de senaste tre månaderna återbetald vid behov.

Det handlar alltså om företag som har fått betalningssvårigheter som en direkt konsekvens av corona-utbrottet. För att bli beviljad anstånd krävs dock att bolaget kan visa på att betalning kommer kunna ske efter att tiden för uppskovet löpt ut.

Enligt Breakit måste företag som vill nyttja denna möjlighet betala en årlig anståndsränta som i nuläget ligger på 1,25 procent. Utöver det tillkommer en månadsavgift på 0,3 procent av beloppet under tiden som företaget begär uppskov.

Blankett för att ansöka om anstånd finns på Skatteverkets hemsida, där det även finns mer information att tillgå.

Nya bestämmelser för korttidspermittering

Det har tidigare varit tal om ett nytt system för korttidsarbete, men denna budgetåtgärd är mer omfattande och innebär att staten tar hela 75 procent av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Det här är ett sätt för drabbade företag att minska sina personalkostnader utan att behöva säga upp sina anställda. Åtgärden innebär i korta drag att:

  • Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med över 50 procent utan att några anställda måste sägas upp.
  • Arbetstagaren får ut över 90 procent av sin lön samtidigt som arbetstiden kan minskas med upp till 60 procent.

Korttidspermittering innebär att en anställd tillfälligt går ner i lön och arbetstid. I det här fallet täcker staten 75 procent av kostnaden, medan arbetsgivaren och arbetstagaren delar på resterande 25 procent. Det finns tre nivåer i budgetåtgärden – minskad arbetstid med 20, 40 eller 60 procent där kostnaderna minskar med 19, 36 eller 53 procent beroende på nivå.

Likt åtgärden för uppskov med skatt, börjar denna åtgärd gälla från och med den 7 april. Arbetsgivare kommer dock kunna få ersättning för permittering från och med den 16 mars. I en artikel på hemsidan skriver regeringen också att det finns ett lönetak på 40 000 kronor och den anställda inte får tillhöra arbetsgivarens familj för att korttidspermitteringen ska gälla.

Staten tar över kostnaden för sjuklöner

Ytterligare en åtgärd som föreslås är att företag ska slippa betala sjuklöner under våren. Det ska göras genom att staten tar på sig hela kostnaden för april och maj månad. Det innebär alltså att samtliga av arbetstagarens första 14 sjukdagar, som vanligtvis betalas av företaget, istället ska betalas av staten, inklusive dag 1 eftersom karensdagen har slopats.

Även egenföretagare omfattas av denna åtgärd. Om du bedriver aktiebolag täcks kostnaden för din sjuklön precis som alla andra som eventuellt är anställda i bolaget. Om du har F-skatt gäller delvis andra regler. Läs mer på regeringens hemsida.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden