Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Vad betyder Trump för ditt företag?

16 december, 2016

trump-president

Om inte några dussin elektorer väljer att gå mot partilinjen och därmed röstar mot att republikanernas kandidat ska bli president (vilket är extremt osannolikt), kommer fastighetsmagnaten Donald Trump att regera USA från Vita Huset i fyra år med start i januari 2017. Sedan presidentvalet för någon månad sedan har diskussionerna gått heta om vad Trumps presidentskap kommer att innebära inte bara för USA, utan för hela världen. Det är många som har åsikter och åsikterna går inte sällan isär.

Hur Trump tänker kring den amerikanska ekonomin har varit tydligt under valkampanjen. Framför allt gick han till val på att stärka den inhemska industrin på olika sätt, till exempel genom att göra stora investeringar i infrastruktur och sätta upp handelshinder mot omvärlden. Nedan sammanfattar vi några av de troliga effekterna av Trumps presidentskap med några kommentarer kring effekter för dig som företagare.

Högre marknadsräntor

Redan i valkampanjen framförde Trump att han ansåg att de extremt nedtryckta räntorna och den amerikanska centralbankens kvantitativa lättnader var skadliga för ekonomin. Som president har Trump visserligen inget direkt inflytande över Federal Reserve, men han kan utnämna en mer hökaktig ordförande efter Janet Yellen när hennes mandat går ut. Samtidigt har Trump redan påverkat ränteförväntningarna genom att lägga fram idéerna om enorma statliga satsningar på infrastruktur.

Just nu tickar marknadsräntorna uppåt, och det skulle de göra även utan Trump som presidentkandidat. Makroekonomiska siffror från USA pekar nämligen på att inflationen ökar, och för att stävja detta krävs räntehöjningar. Beslut om en räntehöjning till 0,5-0,75% klubbades av FED onsdagen den 14 december och i den räntebana som presenterades vid räntekommitténs möte flaggas för ganska snabba räntehöjningar de kommande åren.

Effekter för dig som företagare
Sverige är ingen isolerad ö i världen och stigande marknadsräntor i USA påverkar även oss. Just nu är det extremt billigt att låna till löpande verksamhet och investeringar, men det kommer gradvis att bli dyrare under de kvartal som kommer. Räntorna påverkar emellertid givetvis inte bara upplåning. Företag som har likvider på investeringskonton kommer naturligtvis att få en högre avkastning.

Svagare krona

Sedan Trumps seger i presidentvalet och räntehöjningen den 14 december har dollarn förstärkts kraftigt mot den svenska kronan. Priset för en dollar närmar sig nu 9,50 kr. En svag krona gentemot dollarn innebär fördelar för svenska företag som exporterar i dollar. Det blir samtidigt givetvis dyrare att köpa varor och tjänster i dollar.

Är ditt företags handelsvolym med pris i dollar av det mer blygsamma slaget finns få åtgärder att göra. Har dollarns värde i stället stor påverkan på företagets resultat kan det vara en idé att titta på terminssäkring och/eller att kompensera på annat sätt.

Svårare/dyrare att handla med USA

Trump har många gånger i valkampanjen aviserat att han har för avsikt att skydda den inhemska industrins konkurrenskraft från framför allt påverkan från Asien. Ett led i detta kan vara att införa tullar på vissa varor och tjänster från Asien. Om det även finns planer på andra protektionistiska åtgärder, till exempel tullar gentemot EU, är oklart, men som företagare med handel med USA kan det vara bra att hålla ett öra mot marken. Det kan bli både svårare och dyrare att handla med amerikanska företag samt sälja till amerikanska privatpersoner i framtiden.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden