Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Öka företagets kreditvärdighet – fem tips

20 december, 2017

Företagslån.se - Öka företagets kreditvärdighet - fem tips - ()

Företagets kreditvärdighet är avgörande både för om ett företagslån kan beviljas och för vilken ränta som kommer att gälla. Det finns endast fördelar med att öka kreditvärdigheten och även till synes små grepp kan ge mycket positiva resultat. Här är fem tips som du som företagsägare kan använda dig av för att förbättra företagets kreditvärdighet.

1. Betala dina fakturor i tid

Att betala fakturor i tid är en hygienfaktor som är helt avgörande för kreditvärdigheten. Försenade betalningar, som leder till betalningsanmärkningar och skulder, gör nämligen att kreditvärdigheten automatiskt sjunker i botten. Betalningsanmärkningar och eventuella betalningsskulder är det första en kreditgivare tittar på, varför det är centralt att alltid se till att betala i tid.

För att ordna med rättidig betalning av leverantörsfakturor är det klokt att inrätta ett system för betalningar. Till exempel kan du en gång i veckan gå igenom inkommande fakturor och sätta dem till betalning. På så sätt minskar du risken att missa en faktura med de konsekvenser det kan innebära.

2. Se till att kunderna betalar

En annan sak som kreditgivare tittar mycket noga på är kassaflödet. Det gäller särskilt den ”nya” typen av företagslån som löper över en kortare tidsperiod. Långivaren vill helt enkelt säkerställa att företaget har tillräckligt med likvida medel för att löpande kunna betala amorteringar och räntor. Det gäller alltså att dels se till att fakturera löpande, dels säkra att pengarna verkligen kommer in i tid.

För att få ett mer stabilt kassaflöde kan factoringtjänster med fördel användas. Factoring via belåning eller fakturaköp ger företaget pengar på kontot direkt utan att inbetalning från kunden behöver inväntas.

3. Minska kostnaderna

Marginalvinsten är en viktig faktor i kreditgivarnas scoringmodeller. Ju högre den är, desto bättre är det överlag och desto bättre villkor kan företaget erbjudas. Det beror på att en större marginal är synonym med en större ekonomisk robusthet i företaget.

Marginalerna kan förbättras genom högre intäkter och/eller lägre kostnader. Det enklaste sättet att snabbt öka marginalerna är att minska på kostnaderna. Förmodligen har ditt företag ett antal både rörliga och fasta kostnader som kan justeras ned ett par hack.

4. Se till att företaget är stabilt

Långivare tycker om stabilitet och säkerhet. Plötsliga förändringar är alltid en varningssignal och det gäller särskilt om förändringarna handlar om ekonomin. En omsättning som sjunker snabbt eller kostnader som skjuter i höjden är signaler som gör att långivarna drar öronen åt sig.

Andra relaterade saker att vara försiktig med är förändringar i styrelsesammansättningen och byte av bolagets säte. Dessa förändringar är sällan ensamt avgörande för att få lån, men i kombination med andra varningssignaler kan de vara försvårande.

5. Håll koll på företagets image på nätet

Många långivare tittar idag inte enbart på de konkreta ekonomiska siffrorna. Det är faktiskt vanligt att långivarna också gör bakgrundskontroller utifrån de uppgifter som finns att hitta på nätet. Det handlar till exempel om representation på sociala medier, omdömen på jämförelsesajter och hur företaget presenteras på den egna webbplatsen. Ett företag som verkar välskött och upplevs ha goda relationer med sina kunder får automatiskt ett högre betyg i denna lite mer ”mjuka” del av kreditscoringen.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden