Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Ränta på företagslån

Ett företagslån är en samlingsterm som används för lån och krediter som riktar sig till företag. De fungerar i praktiken precis som lån till privatpersoner. Företagslån, eller en företagskredit kan hjälpa företag att lösa en situation i brist på likvida medel.

Företaget kan behöva investera eller renovera. Som sagt finns det många olika användningsområden för ett företagslån.

Nästan alla företag använder sig av ett företagslån någon gång under sin livstid, detta gäller både aktiebolag och enskild firma. Detta innebär att marknaden för företagslån är oerhört stor.

Det finns långivare som specialiserar sig med vissa speciella typer av lån (typ factoring, belåning av fakturor) och det finns långivare som specialiserar sig kring vissa storlekar av lån. Beroende på företagens storlek och kreditvärdighet, så kan lånens summor variera från några tusenlappar till mångmiljonbelopp.

Ränta

Ränta är kort och gott priset på lån av pengar. När ett företag tar ett lån så vill givetvis långivaren ha tillbaka sina pengar, dessutom så vill de tjäna lite pengar på att de har lånat ut sina pengar, och därför kommer företaget behöva betala ränta på den lånade summan. En väldigt förenklad bild av hur ränta funkar är följande:

Företag A lånar 10.000:- av Långivare B, det kommer att kosta Företag A pengar.

Långivare B begär 5% ränta för lånet. 5% ränta är i detta fall samma sak som att räntesatsen är 5%.

Företag A behöver då betala tillbaka 10.000:- plus 5% ränta, vilket då är 500:- till.

Långivare B får då 10.500:- tillbaka, och tjänar således 500:- på att ha lånat ut pengarna. Priset för lånet var 500:-.

Jämför långivare

ränta företagslån

Ränta på företagslån

Räntan på ditt företagslån kan variera utifrån vilken bank eller långivare du väljer. Man vill alltid hitta bästa bankräntan. Banker och långivare försöker göra allt för att du ska välja dem, och bli deras kund.

Detta kan ge dig och ditt företag vissa fördelar, då du kan ”spela ut dem” mot varandra och pressa ner räntan. Grundregeln när du lånar pengar är att få en så låg ränta som möjligt.

Har du en hög lönsamhet i företaget så får du ofta en lägre ränta, då långivaren känner att det är låg risk att låna ut pengarna. Lånet kommer med stor sannolikhet att betalas tillbaka.

Om du lånar utan säkerhet så är det viktigt att kunna visa upp en hög lönsamhet, om du däremot har en låg lönsamhet så kan du behöva en säkerhet för att kunna få ner räntan på en lägre nivå. Allt handlar om risken som långivaren tar. Låg risk är förknippat med låg ränta. Det finns olika tips på att du ska binda räntan eller ha rörlig ränta.

Jämför långivare

Vi ska reda ut begreppen så att du kan hitta det som passar ditt företag bäst.

Olika typer av ränta

·         Snittränta

Snittränta och snitträntor är mycket vanliga att ha koll på inom bolån. Där innebär snittränta att en bank eller annan långivare måste redovisa vilken ränta som deras bolånetagare har i genomsnitt.

Detta har gjort att man lättare kan jämföra bolagen på bolånemarknaden. Inom företagslån så brukar dock snitträntan väldigt sällan anges, även om den ibland tas upp.

När den tas upp så brukar det göras i rapporter kring hur banker och långivares ekonomi ser ut. Tex att en bank redovisar att deras snittränta som företagen betalar till dem ligger på runt 2% eller liknande.

·         Rörlig ränta

Denna ränta innebär att räntesatsen styrs av en marknadsränta. Kortfattat så betyder det att räntan förändras utifrån hur marknaden ser ut. När du tecknar lånet så kan du ha 5% i ränta (räntesatsen), men eftersom räntan är rörlig så kan det efter 9 månader vara 6% i ränta eller ha sjunkit till 4%.

Detta styrs som sagt av marknadsräntan. Marknadsräntan påverkas bland annat av Riksbanken, men även av andra aspekter som STIBOR, LIBOR, inflation och konjunkturläget.

Rörlig ränta justeras regelbundet, exempelvis var 3:e månad.

Fördelar med rörlig ränta:

 • Har historiskt sett varit billigast på lång sikt.
 • Ett smart val om du tror att marknadsräntan är på väg nedåt.
 • Rörlig ränta går att binda inom 3 månader, om man vill.
 • Kort bindningstid skapar möjlighet att säga upp lånet snabbt.

Nackdelar med rörlig ränta:

 • Kan göra det svårare att veta hur stor månadskostnaden kommer bli.
 • Om räntan stiger så kan kostnaderna öka fort.
 • Du måste se till att ha marginaler i din ekonomi för eventuell höjning.

·         Bunden ränta

Fast ränta eller bunden ränta är motsatsen till rörlig ränta. Det är helt enkelt en bestämd räntesats som gäller tills lånet är återbetalt. Om man har en bunden ränta så är räntesatsen tidsbestämd, vanligtvis 3 eller 5 år. Tiden kan givetvis variera utifrån lånets storlek och andra villkor.

Om man har bundit sin ränta så har man åtagit sig att betala under längre tid. Skulle man vilja betala av lånet i förtid så har långivaren rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning.

Denna ersättning ger långivaren täckning för de budgeterade inkomsterna framöver som din månadsavgift skulle ha gett långivaren under den tid som var kvar på avtalet. Har man en fast ränta, så får inte långivaren höja räntan under hela låneperioden.

Fördelar med bunden ränta:

 • Du kan räkna ut exakt vilken månadskostnad du får under hela avtalstiden.
 • Bra om du tror att marknaden är osäker och marknadsräntan är på väg upp.
 • Du slipper oroa dig för ränteutvecklingen.

Nackdelar med bunden ränta:

 • Historiskt sett dyrare än att ha rörlig ränta
 • Blir dyrare om du måste säga upp lånet i förtid.
 • Du kan inte göra extra avbetalningar på lånet utan att betala ränteskillnad.

·         Nominell ränta

Detta är räntan eller om man vill kostnaden för lånet utan några avgifter. Den nominella räntan är den ränta som en bank eller annan långivare marknadsför som sin ränta.

Denna kostnad är dock inte samma sak som den reella kostnaden. Om du tar ett lån så behöver du i princip alltid betala olika typer av avgifter. Dessa a

vgifter gör att kostnaden för lånet ökar. Vill man veta den totala kostnaden (räntan) för ett lån, så får man istället räkna med den effektiva räntan.

·         Effektiv ränta

Den effektiva räntan inkluderar alla kostnader kring ett lån. Kostnaden för ett lån är alltså:

Nominell ränta + Månadsavgift + Uppläggningsavgift + Aviavgift= Effektiv ränta

En effektiv ränta är således alltid högre än den nominella räntan. För att du ska kunna jämföra olika långivare så måste den effektiva räntan framgå. En långivare får inte marknadsföra sig med sin nominella ränta, det måste vara den effektiva räntan, och den ska alltid anges som årsränta i procent.

Exempel:

Du vill låna 100 000 kronor och du vill ha en rak amortering i 5 år. Du får då av långivaren en nominell ränta på 5%. Du ska betala varje månad, vilket medför en avikostnad på 25 kronor. Detta tillsammans med en uppläggningsavgift på 300 kronor innebär att du efter 5 år har betalat 114 508 kronor för ditt lån. Detta ger en effektiv ränta på 5,85%

I Sverige råder fri prissättning, vilket innebär att en långivare bestämmer räntan helt själv. Oavsett vad det är för lån så ska alltid den effektiva räntan vara angiven.

Det kan vara företagslån, bolån, billån eller SMS-lån. Just SMS-lån löper ju väldigt sällan på ett helt år, oftast 30, 60 eller 90 dagar, vilket gör att den effektiva räntan på dessa kan bli väldigt hög.

·         STIBOR

Står för Stockholm Interbank Offered Rate. Detta är en daglig referensränta som bestäms av snitträntan eller ett medelvärde på räntorna som ett flertal banker som SEB, Nordea, Handelsbanken och SBAB har. STIBOR används som referens av långivare, och den presenteras varje vardag kl 11.00.

·         LIBOR

Står för London Interbank Offered Rate, och är således den brittiska motsvarigheten till STIBOR. LIBOR är en snittränta på den räntesats som de Londonbaserade bankerna erbjuder varandra i när de lånar av varandra. LIBOR presenteras kl 11.45 varje vardag brittisk tid.

Räntefria lån

Detta låter ju som en dröm för den som behöver låna pengar. Räntefria lån är dock inte gratis lån. Räntefria lån menar att de kan ha en nominell ränta på 0%, men att långivaren ändå för betalt för lånet genom avgifter.

Det betyder att den effektiva räntan inte är 0% och därför är lånet egentligen inte räntefritt.

Om du däremot lånar 5000 kronor och du ska betala tillbaka 5000 kronor, då är lånet räntefritt. Alla avgifter som tillkommer är att betrakta som ett pris för lånet, alltså ränta.

Räntefritt lån under en viss tid

De som agerar långivare på marknaden idag vet att den som lånar 50 000 kronor, kommer att ha svårt att betala tillbaka det inom 30 dagar. Därför kan man erbjuda räntefritt lån i 30 dagar, därefter så blir det en ränta på X%.

Om man vet att man får in pengar och kan betala inom 30 dagar så kan denna variant av räntefritt lån vara helt ok för dig som låntagare, men långivaren tjänar inget på det.

Eventuellt kan de få lite goodwillreklam i form av att du kommer att vara tacksam för att du fick låna pengarna och därför prata gott om företaget.

Jämför långivare

Vad ska jag välja för lån till mitt företag?

Om man ska ge tips kring vilken typ av lån ett företag bör ta, så måste man ha en helhetsbild av företaget. Dels historiskt, och var det är på väg.

Vissa företag har mycket i lån, andra försöker ha så lite som möjligt. Ett tips är att kolla hur den effektiva räntan är uppbyggd.

Ränteavdrag är något som företag kan få på sina banklån. Det betyder att man får tillbaka pengar från skatteverket baserat på räntan. Så man kan få olika kostnad fast man har samma effektiva ränta. Man kan till och med få en lägre kostnad trots en högre effektiv ränta. Detta beror på att man bara får göra avdrag för räntor, och inte avgifter.

Exempel: Ett lån på 100 000 kronor med effektiv ränta på 9% (7% nominell + 2% avgifter) kan bli billigare än ett lån med 8% (3% nominell +5% avgifter).

I vanliga fall så brukar man inte lägga så mycket vikt vid detta, men om man vill minska sina utgifter så kan detta vara något att ta med i beräkningen.

Vad behöver jag tänka på när jag ska ta ett företagslån?

Försök alltid att få en så låg ränta som möjligt. Att ta lån till ett aktiebolag idag är mycket enkelt och det går ofta väldigt fort. Marknaden är stor, och det finns många potentiella långivare.

Om man inte får lån via de traditionella stora bankerna eller om man saknar säkerhet, så finns det ändå alternativ som under de senaste åren dykt upp på marknaden.

En variant är så kallade peer-to-peer lån. I korthet så fungerar dessa lite grann som tjänsten Airbnb. Det är helt enkelt människor som lånar ut pengar till andra människor, utan att banker eller kreditbolag är inblandade.

Det kan vara en enskild firma som behöver finansiering av en utbyggnad och därför behöver ett lån på 50 000 kronor. Hos peer-to-peer företagen så samlas flera långivare, dvs vanliga människor, för att tillsammans kunna finansiera detta lån.

Räntan på dessa lån bestämmer långivarna och de väljer själva hur mycket de vill låna ut. Så i fallet ovan så skulle en person kunna välja att låna ut 500 kronor och en annan kan låna ut 49 500 kronor.

Om de båda är överens om räntan och låntagaren går med på det så är lånet klart och finansierat.

Personligt ansvar

Många företag hamnar i situationer som är oväntade. Det kan vara en produkt som blir väldigt populär snabbt. Om man ska hinna med i samma tempo som konkurrenterna så kan det krävas snabba investeringar, och inköp.

Om företaget då saknar likvida medel så kan man inte möta kundernas behov, och kan tappa marknadsandelar gentemot konkurrenterna.

Då kan ett företagslån vara en lösning. De moderna långivarna kräver inte längre att företaget ska redovisa alla sina inventarier och visa upp någon säkerhet. Långivarna kräver dock att ägaren eller firmatecknaren går i personlig borgen, oavsett om man har aktiebolag eller enskild firma. Detta innebär ett stort personligt ansvar, som i värsta fall kan få effekter på privatekonomin.

Vill du veta mer om att låna pengar till bästa bankräntan, göra en affärsplan eller räkna på hur du kan sänka dina räntor. Läs mer hos oss här på företagslån.se genom att navigera i menyn.