Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Ränta på företagslån

Genom att en kreditgivare lånar ut kapital till ett företag tillhandahåller de en tjänst som de, i egenskap av vinstdrivande företag, vill ha avkastning på. Vanligtvis sker betalningen i form av en procentuell räntesats, men det finns också långivare som tar betalt genom ett fast månadsbelopp. Oavsett hur sker alltid någon form av betalning och det gäller att ha koll på hur mycket lånet de facto kostar företaget.

Här på Företagslån.se går vi därför igenom allt om ränta på företagslån och andra kostnader kring ett lån för att du som företagare ska kunna fatta ett informerat beslut. Är ränta eller fast månadsavgift mest fördelaktigt? Och bör räntan vara bunden eller rörlig?


Hitta bäst ränta på företagslån


Ränta på företagslån

Individuell eller fast ränta på företagslån

När det kommer till ränta på företagslån har en del långivare en individuell räntesättning, medan andra har en fast räntesats som de tillämpar på samtliga låntagare. Att räntan sätts individuellt innebär att den baseras på företagets kreditvärdighet och försäljning.

Därefter erbjuds en räntesats baserat på den bedömda risknivån med lånet. Ett företag med god ekonomi och lönsamhet har lägre risk att misslyckas uppfylla sina betalningsskyldigheter jämfört med ett företag med tidigare betalningsanmärkningar eller ostabil ekonomi. Det första företaget kommer därför med stor sannolikhet erbjudas lägre ränta på företagslånet än det senare.

Det är vanligt att banker tillämpar individuell räntesättning, men det förekommer också långivare som erbjuder en fast ränta på företagslån. Det betyder att alla företag som, efter en kreditbedömning, beviljas ett lån får betala samma räntesats. Generellt sett leder en fast räntesats till att företaget får betala en högre ränta än vid en individuell bedömning, men det beror förstås på företagets ekonomiska situation.

Vad är effektiv årsränta?

En del långivare anger ränta på företagslån i form av månadsränta och andra som årsränta. Beloppet som betalas är i slutändan detsamma, men det kan göra det svårt att jämföra olika låneerbjudanden eftersom månadsräntan kan vara 2 % och årsräntan 13 % för samma lån.

Vanligtvis är det den nominella räntan som anges på kreditgivares hemsidor, oavsett om det är månads- eller årsränta. Denna procentsats innefattar endast själva räntan och inte andra kostnader som kan förekomma, som administrations-, uppläggnings- och aviavgifter.

Den effektiva årsräntan ger en mer rättvis bild av kostnaderna för lånet eftersom den innefattar alla kostnader. Ett lån som har låg ränta men höga avgifter kan ha en högre effektiv ränta, och därmed högre lånekostnad, än ett lån med högre ränta men inga övriga avgifter.

Exempel: Du ansöker om ett företagslån på 100 000 kronor med en återbetalningstid på 5 år. Långivaren beviljar lånet till en nominell årsränta på 5 %. Det tillkommer sedan en aviavgift på 25 kronor varje månad, följt av en uppläggningsavgift på 300 kronor. Med dessa kostnader inräknade blir den totala kostnaden för lånet 114 508 kronor. Det ger en effektiv årsränta på 5,85 %.

För att få en rättvis bild över vilket låneerbjudande som medför lägst lånekostnad är det därför bäst att jämföra den effektiva årsräntan. Dessvärre finns det för företagslån inget krav på att långivare måste redogöra för den effektiva räntan och därför skrivs den sällan ut.

Jämföra räntekostnader för företagslån

En del långivare anger månadsränta och andra årsränta. Somliga har fast räntesättning och andra individuell, och vissa har ingen ränta alls. Dessutom förekommer sällan uppgifter om effektiv ränta på företagslån. Allt detta försvårar jämförelsen mellan olika aktörers erbjudanden när det kommer till att få en låg lånekostnad. Det som ger den tydligaste bilden är att jämföra det totala beloppet som ska betalas för lånet.

Det är dock inte alltid så lätt att se vad det exakta beloppet kommer bli utan att begära en offert. För att slippa arbetet med att själv ansöka hos flera olika långivare kan det vara fördelaktigt att använda en låneförmedlare som samlar ihop offerter åt dig som du sedan kan jämföra.

I vår topplista hittar du flera låneförmedlare av företagslån, som Krea, Fakturino och Lendo. Du kan också använda listan för att överblicka kreditgivares olika erbjudanden och hitta en aktör som matchar företagets finansieringsbehov.


Jämför långivare och låneförmedlare i vår topplista


Hur mycket är ränta på företagslån?

Ränta på företagslån varierar mellan olika långivare och det är upp till varje aktör att avgöra räntesatsen. Om räntesättningen är individuell spelar företagets ekonomi stor roll, men i övrigt styr till stor del marknadsräntan, det vill säga Riksbankens reporänta.

Reporäntan är den kostnad som bankerna får betala för att låna pengar av staten. För att göra vinst på de utlånade pengarna anpassar långivarna räntan de erbjuder sina kunder. Reporäntan kan jämföras med inköps- eller produktionskostnaden för ett företags produkter. För att företaget ska gå med vinst måste det pris som kunden betalar för produkten överstiga den summa det kostar att producera den.

Hur hög eller låg ränta på företagslån är styrs alltså dels utifrån marknadsräntan och dels utifrån risknivån med lånet. Ett företag med lägre lönsamhet kan dock trygga banken och minska risknivån genom att ha en säkerhet för lånet, exempelvis en fastighet eller ett varulager.

Något annat som kan påverka räntekostnaden är om räntan på företagslånet är fast eller rörlig. Nedan går vi igenom de olika uppläggen.

Rörlig ränta – Justeras regelbundet

Rörlig ränta

Den rörliga räntan styrs utifrån marknadsräntan. Det innebär att räntan blir högre om marknadsräntan stiger och lägre om den faller. Du kan alltså ha tecknat ett företagslån till en ränta på 5 %, men eftersom den är rörlig kan den efter en tid stiga till 5,5 % eller sjunka till 4,5 %.

Marknadsräntan styrs bland annat utifrån Riksbankens reporänta och konjunkturläget i landet och justeras regelbundet. Räntan är alltså inget som förändras från dag till dag utan justeringarna sker ofta på månadsbasis. Vanligtvis kan du välja om du vill att den rörliga räntan ska justeras varje månad eller var tredje, eller om banken själva ska justera när de anser det vara skäligt utifrån marknaden.

Fördelar med rörlig ränta:

 • Historiskt sett det billigaste alternativet
 • Kan spara mycket pengar om räntan sjunker då det leder till lägre månadskostnad
 • Kort bindningstid skapar möjlighet att snabbt och kostnadsfritt lösa lånet i förtid
 • Mer flexibel än fast ränta eftersom rörlig ränta närsomhelst kan bindas

Nackdelar med rörlig ränta:

 • Vet inte på förhand hur stor månadskostnaden kommer vara framöver
 • Om räntan stiger kan kostnaderna öka fort – viktigt att ha koll på marknadsräntan
 • Måste ha en buffert i företagets ekonomi för att klara eventuell höjning

Rörlig ränta på företagslån kan vara bra att välja om du har planer på att lösa lånet i förtid eller vill göra extra amorteringar. Det är också det billigaste alternativet om du tror att marknadsräntan kommer vara stabil eller sjunka framöver. Se dock till att ha marginal för höjningar!

Fast ränta – Förutbestämd kostnad

Fast ränta

Fast eller bunden ränta är motsatsen till rörlig ränta på företagslån. Det är en bestämd räntesats som gäller under en viss tid, vanligtvis 1 till 5 år. Tiden kan dock variera utifrån lånets storlek och andra villkor. Om du tecknar ett företagslån med en ränta på 5 % kommer räntan varken höjas eller sänkas, utan kommer förbli 5 % under den avtalade tiden. På så sätt vet du exakt vad företaget kommer ha för månadskostnader.

Genom att binda räntan åtar sig företaget att varje månad under den bestämda tidsperioden betala en viss räntesats. Om du vill lösa företagslånet i förtid har långivaren därför rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning för den återstående bindningstiden.

Fördelar med bunden ränta:

 • Skydd mot ränteuppgångar – du slipper oroa dig för att kostnaderna snabbt ska stiga
 • Ger kalkylsäkerhet då det går att räkna ut den exakta månadskostnaden för avtalstiden
 • Om marknadsräntan stiger över din bundna ränta betalar du mindre än vad du hade gjort med en rörlig ränta

Nackdelar med bunden ränta:

 • Ofta får du betala en mindre premie för tryggheten av att ha fast ränta
 • Går miste om eventuella sänkningar i marknadsräntan under tiden du är bunden
 • Kan tillkomma ersättningsavgift om du vill lösa lånet i förtid eller göra extra avbetalningar

Fast eller bunden ränta på företagslån gör det möjligt att göra en exakt budget över företagets lånekostnader. Om du vill ha denna trygghet och tror att räntan kommer höjas framöver kan det vara bra att binda räntan. Kolla upp om långivaren kräver någon ersättningsavgift.

Lån med räntetak – Nästan rörlig ränta

Lånetak ränta

Ett tredje alternativ är att teckna ett företagslån med räntetak. Då är räntan rörlig, men kan inte stiga över en viss avtalad nivå. För ett lån med en ränta på 5 % och ett räntetak på 6 % innebär det att räntan kan sänkas och höjas upp till 6 %, men kan inte höjas mer än så.

Fördelar med räntetak:

 • Möjligt att ta del av räntesänkningar utan någon risk att räntan chockhöjs
 • Du vet hur stor höjning av månadskostnaden du behöver budgetera för

Nackdelar med räntetak:

 • Räntan binds under 1 till 5 år likt fast ränta
 • Du betalar en premie för att ha räntetaket

Ett räntetak kan vara fördelaktigt om du vill ha en stabilitet och trygghet i lånekostnaderna, men ändå kunna ta del av räntesänkningar. Du bör dock ta ställning till hur stor premien är och om det i slutändan är värt kostnaden. Ibland kan det vara billigare att låta räntan vara rörlig.

Räntefritt företagslån med fast månadsbelopp

Räntefria företagslån är inte gratis – det kostar alltid att låna pengar. Lånen är endast räntefria i bemärkelsen att de har en nominell ränta på 0 %, men långivaren tar ändå för betalt för lånet genom avgifter. Den effektiva räntan är alltså inte 0 % när alla kostnader inkluderats.

Ofta finns det ett förutbestämt, fast belopp som betalas varje månad. I detta belopp ingår både amortering och kostnad för lånet. Kostnaden för lånet är alltså densamma oavsett ditt företags individuella förutsättningar eller hur marknadsräntan ser ut.

Månadsbeloppet baseras på hur lång avbetalningstid du väljer. En längre återbetalningstid innebär ofta en något lägre avgift, men eftersom beloppet betalas månadsvis blir totalkostnaden för lånet högre.

Exempel 1: Ett lån på 100 000 kronor som betalas av på 6 månader kan ha en fast månadsavgift på 1 200 kronor. Därtill amorterar du en sjättedel av lånet i månaden, vilket resulterar i ett månadsbelopp på 17 866 kronor. Den totala lånekostnaden blir 7 200 kronor.

Exempel 2: Du lånar 100 000 kronor men väljer en löptid på 12 månader. Då blir månadsavgiften 1 000 kronor. Lånet delas dessutom upp på fler månader, vilket resulterar i ett fast månadsbeloppet på 9 333 kronor. Den totala lånekostnaden blir 12 000 kronor.

Fördelen med ett fast månadsbelopp är att du alltid vet stor lånekostnad du behöver budgetera för. Du kan också direkt på långivarens hemsida se den exakta kostnaden för lånet utan att behöva ansöka om prisförslag.

Nackdelen är att det inte finns någon flexibilitet i lånekostnaden – ett företag med god lönsamhet och ett företag med ostabil ekonomi betalar lika mycket för sina lån. Däremot kan lånebelopp och löptid som beviljas skilja sig utifrån företagens individuella förutsättningar.


Jämför långivare med fast månadsbelopp