Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

7 nya lagar från och med januari 2021

21 januari, 2021

Coronapandemin har vänt upp och ned på 2020 för många företag. Därför har regeringens fokus till stor del legat på stödåtgärder. Men det finns även annat som har hänt. Här tittar vi på 7 av de viktigaste lagarna som träder i kraft 2021.

sänkt kapitalkrav

Förändringar i rut-avdraget

Det omtyckta rut-avdraget får både höjt tak och utökad omfattning för det nya året. För arbeten som är utförda efter 31 december 2020 höjs det till 75 000 kronor per person och år. En hel del nya tjänster börjar också ingå. Några exempel är:

  • Enklare tillsynstjänster i bostaden
  • Tjänster för att transportera bohag och annat lösöre (om det avser att säljas för att främja återanvändning)
  • Möblering, förflyttning, montering och demontering av bohag och annat hushållslösöre
  • Bohagstransport till förvaringsutrymmen (även i fall där det inte är kopplat till en flytt)
  • Tvätt av kläder och andra hemtextilier vid tvättinträttning (inklusive torkning, efterbehandling och reparationer)
  • Hämtning och lämning av tvätt vid tvättinrättning

Förlängda smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från och med 1 juli 2020 infördes lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Den är till för att minska spridningen av covid-19. Nu förlängs den till maj 2021. Detta är viktigt att förhålla sig till om du har ett företag som bedriver servering.

Ändrad beskattning för inhyrd utländsk personal

Har ditt företag inhyrd utländsk personal? Då kan du påverkas av den ändrade beskattningen som infördes från och med 1 januari 2021. I korthet innebär förändringen att inhyrda arbetstagare från utländska företag beskattas när de utför verksamhet i Sverige. Detta gäller även om de saknar fast driftställe, och den så kallade 183-dagarsregeln kan inte längre tillämpas. Undantag görs för mycket korta arbeten. Även reglerna för skatteavdrag för inhyrd utländsk personal förändras.

Skattereduktion för grön teknik

De tidigare stöden för grön teknik ersätts av en ny skattereduktion. Därför kan det vara bra att titta närmare på reglerna om du jobbar med grön teknik. Denna skattereduktion inkluderar:

  • 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller
  • 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad energi och installation av laddningspunkt till elfordon

Stödet får maximalt uppgå till 50 000 kronor per beskattningsår.

Permanent nedsatta arbetsgivaravgifter för första anställda

Efter nyår ändrades det så kallade förväxa-stödet. Stödet innebär nedsatta arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer sin första person. Den nedsatta arbetsgivaravgiften blir permanent, och det gäller även de som fått sin första anställda under 2020. Med andra ord, goda nyheter för enmansföretagare som vill expandera sin verksamhet.

Banker måste tillhandahålla kontanttjänster

Vissa bankers skyldighet att tillhandahålla kontanter ökar efter årsskiftet. Det gäller kreditinstitut och utländska filialer som lånat ut över 70 miljarder kronor. De ska nu tillhandahålla kontanttjänster i hela landet, i en betryggande utsträckning.

I praktiken innebär det kontantuttag för konsumenter och platser för dagskasseinsättning för företag.

Utvidgad tidsrymd för expertskatten

Sverige har haft tuffare regler än många andra länder i Europa gällande tidsbegränsade vistelser för till exempel experter och forskare. Detta åtgärdas nu för att göra det enklare. Istället för att erbjuda skattelättnader under tre år kommer de nu gälla i upp till fem år från vistelsens första dag. Ändringen gäller för de vistelser som påbörjats efter 31 maj 2020.

Tänk på: Detta är bara 7 av många ändringar

Nu känner du till 7 av de viktigaste lagändringarna som skedde i och med övergången till 2021. Men det finns en hel del annat som hänt. Om du vill hålla dig informerad är det bra att läsa på Regeringens hemsida. Lycka till under 2021!

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden