Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Airbnb i oväder från EU

18 september, 2017

Airbnb undviker skatter

Vad som började som ett studentprojekt av rumskamraterna Brian Chesky och Joe Gebbie med en senare samarbete med Nathan Blecharzyk har nu blivit ett av världens största bolag. Bolaget har länge varit väldigt hemlighetsfulla angående sina inkomster. Men efter läckor har det nu kommit ut med företagsledningens prognos för 2020 som visar en rörelsevinst om 28 miljarder kronor före skatt. Enligt Airbnb:s hemsida finns de i 65 000 städer och har över tre miljoner bostadsannonser. 20 000 av dessa finns i Sverige.

Betalar ingen bolagsskatt eller moms

Enligt beräkningar från SVT omsatte Airbnb bara i Stockholm dryga 100 miljoner kronor förra året. Företagets avgiftsstruktur ger dem upp 20% av dessa intäkter. Trots att denna enorma omsättning har det visat sig att Airbnb inte har betalat en krona i skatt eller moms i Sverige. De avgifter som hyresvärdar och hyresgäster betalar går direkt till företagets Irländska konto. Detta då Irland har den lägsta bolagsskatten i EU på endast 12,5%. Dessutom skickar företaget vidare pengar till ett holdingbolag på Jersey , där bolagsskatten är 0%. Slutligen kontrolleras bolaget i Jersey av ett moderbolag i Delaware.

Airbnb ger ingen info om deras omsättning eller vinst, varken på internationell nivå eller landnivå. Vilket har gjort det väldigt svårt att få några klara siffror om företaget. Men baserat på genomsnittsinkomsten för en uthyrare i Stockholm, som är ca 16 000 kr per år för en lägenhet, kan man göra vissa uppskattningar. Baserat på detta gissar man på att genomsnittsintäkterna i hela Sverige hamnar på cirka 170 miljoner kronor för 2016 enligt SVT.

EU vill stoppa skatteflykten

Det Svenska Skatteverket har ännu inte haft någon större reaktion mot det amerikanska företaget. Men länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike har börjat diskutera frågan och har kritiserat företaget hårt. Flera städer och myndigheter har till och med tvingat företaget att betala moms på sina tjänster. Frågan har även tagits upp av Frankrikes president Emmanuel Macron som driver en kamp mot amerikanska IT-bolags skatteupplägg som Google, Apple och Airbn. Apple har redan krävts på 123 miljarder kronor i skatt. Ett krav som bestrids av IT-jätten. Även från Google och Facebook beräknas det att EU har förlorat 54 miljarder kronor i skatteintäkter. Frågan om hur amerikanska företag minimerar sina skatter i Europa har diskuterats av den franske finansministern Bruo Le Maire tillsammans med sin tyske kollega Wolfgnag Schäuble.

– ”Europa måste lära sig försvara sina ekonomiska intressen mycket hårdare. Kina gör det, USA gör det. Du kan inte dra fördelar av att bedriva verksamhet i Frankrike och Europa utan att betala de skatter andra franska och europeiska bolag gör.”

Le Maire kommer att framföra ett förslag om gemensamma EU-regler vid det informella EU-toppmötet i Tallin. Förslaget menar han kommer att handla om regler som tvingar IT-bolagen att redovisa och skatta i de länder de är verksamma.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden