Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen ger företaget ett skydd och en trygghet när något går fel i verksamheten eller om någon oväntad händelse orsakar problem. Alla företag, även en enskild firma med en mycket begränsad omsättning och aktiebolag med bara en eller två anställda, bör ha en försäkring som ger ett försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme.

företagslån.se kan du läsa mer om försäkringar för företag, få information om vad som ingår samt hur priset beräknas.

Varför behövs en företagsförsäkring?

Alla företag behöver en eller flera försäkringar, det är en självklarhet för de flesta företag. Det är precis som för en privatperson. Som privatperson så har du i regel flera försäkringar, däribland hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Om man har ett företag så måste man alltid se företagets behov av skydd vid oväntade händelser. Frågan brukar därför inte vara om man ska ha en försäkring, utan vilken försäkring som passar bäst.

De flesta företagsförsäkringar består av så kallade paketlösningar, som ofta är flera försäkringar i ett som passar just specifika typer av företag. Tänk då på att det kan vara onödigt att försäkra sig mot risker som inte belastar ditt företag. För att hitta den lösning som passar ditt företag bäst så är det bra att göra en ordentlig genomgång av hur marknaden ser ut för företagsförsäkringar. Man kan undersöka flera försäkringsbolag och ta in offerter från dem för att jämföra och förstå vilket utbud som finns att tillgå.

Företagsförsäkring för aktiebolag och enskild firma

Det finns några försäkringar som i princip alla företag bör ha koll på:

  • Ansvarsförsäkring

-En försäkring som täcker eventuella skadestånd som företaget kan tvingas betala under vissa förutsättningar.

  • Personalförsäkring

-Samlingsnamn för försäkringar som täcker händelser för företagets personal. Exempel på dessa är sjukförsäkring, pensionsförsäkring och livförsäkring.

  • Egendomsförsäkring

-Försäkring som täcker egendom. Det kan innebära maskiner, varor eller andra inventarier som behövs i företaget.

  • Transportförsäkring

-Denna är ett skydd om man handlar med varor som transporteras. Om man levererar, importerar eller exporterar varor så är detta en viktig försäkring.

Aktiebolag eller enskild firma?

Oavsett om man har en liten enskild firma eller ett stort aktiebolag så bör man se över vilka försäkringar man har.

I Sverige finns det över 1 miljon registrerade bolag, och av dem så är runt 75% enmansföretag. Dessa enmansföretag är helt klart beroende av att inget oförutsett händer. Om ägaren blir långvarigt sjuk, skadar sig eller på annat sätt blir oförmögen att arbeta, då står företaget still. Det kan leda till att personen som driver företaget hamnar i ordentlig skuld, då företagets ekonomi ofta är ägarens personliga ekonomi. Därför är försäkringsskyddet otroligt viktigt för dessa företag, och något som man inte bör slarva med.

Ett större aktiebolag har andra saker som är viktiga att ha koll på. Givetvis så kan ett aktiebolag också bli drabbat om någon blir sjuk eller skadar sig, men med många anställda så finns det ofta möjlighet att företagets verksamhet ändå fortsätter. Ett bolag med flera anställda behöver däremot tänka på personerna som är anställda. Vad händer om vi börjar sälja sämre, om bolaget inte får in lika mycket pengar som tidigare? Vad händer om företagets lokaler drabbas av skador, eller att det blir inbrott? Maskiner eller bilar som går sönder kan också drabba företaget hårt. Då gäller det att vara rätt försäkrad.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Ett enmansföretag har möjlighet att skaffa något som kallas inkomstförsäkring. Det innebär att den personliga ekonomin inte blir lika drabbad om det skulle ske något oförutsett. Det finns två möjligheter för en egenföretagare att teckna denna försäkring. I båda fallen måste man vara medlem i svensk a-kassa för att kunna omfattas.

Man kan gå med i ett fackförbund som välkomnar egenföretagare, det gör inte alla. I vissa fall så ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften, eller månadsavgiften som man betalar. Detta alternativ är oftast lite enklare och billigare för att kunna säkra sin lön. Man bör kolla upp om fackförbundet har ett lönetak eller inte. En del företag har ett högt lönetak, vissa ända upp till 100.000: – i månaden. Då behöver man inte känna sig orolig, om det är så att man brukar kunna ta ut en hög lön från sitt företag.

Det andra alternativet är att skaffa en inkomstförsäkring via ett privat försäkringsbolag. Den stora fördelen med detta alternativ är att försäkringsbolaget kan anpassa och skräddarsy denna försäkring efter de behov som företaget har. Om man är noggrann och gör en ordentlig undersökning och jämförelse av marknaden så kan man i vissa fall klara sig med samma kostnad som ett medlemskap i ett fackförbund.

A-kassa

A-kassa står för arbetslöshetskassa och finns till för att kunna betala ut ersättning till personer som är arbetslösa. Det finns ett flertal olika a-kassor i Sverige, och som företagare så gäller det att välja rätt. Några av dem tillåter småföretagare, andra gör inte det. A-kassorna är oftast inriktade mot en särskild bransch, exempelvis Akademikernas a-kassa eller Finans och försäkringsbranschens a-kassa. Andra är mer allmänna som Unionens a-kassa eller a-kassan Alfa. Förr i tiden så har man varit tvungen att vara med i ett fackförbund för ett kunna vara medlem, men så är det inte längre.

Om man har ett jobb som anställd och blir av med jobbet, då kan man enkelt konstatera att man har blivit arbetslös. När man är företagare så kan detta vara svårare att förstå. Det kan vara en lång och långsam process där man får färre uppdrag och färre kunder. Man börjar sälja färre produkter och en dag så känner man att det är dags att ta steget till att bli arbetslös, det finns helt enkelt inte tillräckligt med jobb för att säga att man har ett arbete.

I detta läget så måste man antingen avveckla företaget, eller låta det ligga vilande. Man kan inte ha företaget igång och samtidigt kalla sig arbetslös. Man måste också säga upp de eventuella lokaler man har, och man får inte ha igång någon hemsida eller liknande där man erbjuder sina tjänster eller produkter. Man ska kort och gott vara helt arbetslös, det finns inget jobb. Därefter anmäler man sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och sedan kan man få ut ersättning från sin a-kassa. Ersättningen ligger normalt kring 80% av inkomsten man hade, dock finns det ett tak som ligger runt 19 000: – innan skatt.

Försäkring via fackförbund

Många fackförbund godkänner idag egenföretagare att bli medlemmar. Fackförbunden har företagsförsäkringar, oftast i samarbete med olika försäkringsbolag. Dessa försäkringar brukar finnas till förmånliga kostnader, lite som erbjudanden. Man kan få rabatt på försäkringar hos de stora försäkringsbolagen, vilket man inte hade fått om man inte varit medlem hos fackförbundet. Detta gör att man kan få ett riktigt bra skydd mot oförutsedda händelser, och både företaget och de anställda kan få ordentlig trygghet.

De vanligaste försäkringarna som fackförbunden erbjuder är personförsäkring, företagsförsäkring och pensionsförsäkring. Medlemmar i facket kan ofta också få rabatter på sakförsäkringar tex på hemförsäkring eller bilförsäkring.

Företagsförsäkring för olika branscher

Alla företag ser inte likadana ut. Vissa har tusentals anställda medan andra är enmansföretag, vissa verkar inom IT medan andra är verksamma inom entreprenadbranschen. Av detta följer automatiskt att det inte finns några standardlösningar för företagsförsäkringar utan att det måste finnas flexibilitet. Varje försäkringsbolag har emellertid vad som kan kallas basförsäkringar för olika branscher. Framför allt handlar det om:

Tjänsteföretag

Entreprenad, bygg och service

Tillverkningsföretag

Fastighetsägare

Lantbruk

I en försäkring för företag ingår normalt tre huvudsakliga moment på olika nivåer, nämligen egendomsskydd (brand, vatten, inbrott, rån och avbrott), ansvarsförsäkring samt rättsskydd. Med dessa moment får du ett relativt heltäckande försäkringsskydd till en relativt blygsam kostnad. Vissa försäkringsbolag bjuder också på en slags drulleförsäkring för mindre olyckor i vardagen.

För ett utökat skydd kan du också teckna till olika tilläggsförsäkringar. För konsultverksamheter är till exempel en konsultansvarsförsäkring som ger ett skydd vid felaktig rådgivning ett nästan obligatoriskt tillägg och för hotell- och restaurang bör grundskyddet kompletteras med exempelvis kundolycksfall och avbrottsförsäkring.

Skräddarsydda försäkringar

En del försäkringsbolag försöker att skräddarsy sina försäkringar mot olika branscher. Några exempel på detta är specialsydda paket för:

  • Advokat eller juristbyrå
  • Bilverkstad
  • Livsmedelsbutik
  • Fastighetsföretag
  • Tandläkare
  • Åkeri

Man kan sedan välja hur pass omfattande man vill vara försäkrad, det finns delar som man kan välja till i en skräddarsydd lösning. Exempel på försäkringar som ingår i ett skräddarsytt paket är:

Ansvarsförsäkring

Som vi tagit upp tidigare täcker detta eventuella skadestånd.

Kundolycksfallsförsäkring

Ger kunderna ett skydd om de skadas i företagets lokaler.

Egendomsförsäkring

Ersätter skador på din egendom, gäller även inbrott, brand och vattenläckor.

Kristerapi

Täcker krisbehandling för anställda om de drabbas av en allvarlig traumatisk händelse.

Rättsskydd

Ersätter kostnader för juridiskt ombud om företaget hamnar i tvist.

Förmögenhetsbrott

Täcker om en anställd begår brott mot företaget i syfte att komma åt pengar.

Avbrottsförsäkring

Ersätter uteblivna inkomster vid skada på företagets egendom tex en brand på kontoret.

Databrott

Försäkringen hjälper företaget om det drabbas av dataintrång, och eventuella kostnader för det.

Beräkna pris och jämför företagsförsäkringar

Försäkringsbolagen står i regel ganska nära varandra, men det kan givetvis finnas skillnader när det gäller både pris, självrisker samt det finstilta i villkoren. För att hitta den bästa företagsförsäkringen och det bästa priset för din verksamhet bör du begära in offerter från flera försäkringsbolag och jämföra de viktigaste parametrarna. När du jämför företagsförsäkringar är det klokt att titta mindre på priset och fokusera mer på vad du faktiskt kan få ersättning för. Det är viktigare med ett fullgott skydd än att spara någon hundralapp i månaden på en billig företagsförsäkring.

Hos en del försäkringsbolag kan du få ett prisförslag direkt på nätet genom att först fylla i organisationsnumret (personnumret om du driver enskild firma) för att sedan specificera basuppgifter (omsättning, försäkringsbelopp, med mera) och därefter ange eventuella tilläggsförsäkringar. Med denna funktion kan du enkelt, utan att förbinda dig till köp, se vad olika försäkringsbolag erbjuder och till vilket pris.

Välj försäkringsbelopp

Notera att din kostnad för försäkringen till stor del avgörs av vilket försäkringsbelopp du väljer. Försäkringsbeloppet är det sammanlagda värdet av egendomen du vill ska täckas av försäkringsskyddet och ju högre belopp, desto större blir premien. Vi kan ta ett enkelt exempel för att visa på försäkringsbeloppets påverkan.

Du driver en kontorsverksamhet med tre anställda och har en årsomsättning på omkring två miljoner. Väljer du ett försäkringsbelopp på upp till 250 000 kr blir premien omkring 4000 kr per år (ett genomsnitt utifrån fem erbjudanden). Väljer du i stället ett belopp på en miljon blir premien 6500 kr, det vill säga en differens på 2500 kr.

Komplettera med fastighetsförsäkring

Driver du rörelse i en lokal som du äger är det en god idé att komplettera försäkringsskyddet med en fastighetsförsäkring som ger ett skydd vid exempelvis brandskador och vattenskador. Sådana skador kan orsaka stora ekonomiska bortfall och driver du till exempel restaurang eller café är en fastighetsförsäkring i princip obligatorisk.

Fastighetsförsäkringen täcker emellertid fler skadehändelser än brand och vattenskador. Stöld av fast inredning och skador på grund av vandalisering ingår också, liksom en ansvarsförsäkring samt en kompletterande olycksfallsförsäkring.

Hur hittar man rätt försäkring?

När man läser om alla dessa försäkringar så är det lätt att blanda ihop dem.

”Vad ingår i den försäkringen?”

”Hade jag inte det skyddet via den försäkringen?”

”Varför ingår inte det i försäkringen, och hur ska jag göra för att det ska ingå?”

Dessa frågor är vanliga och det enkla svaret är att du kan behöva göra en ordentlig riskanalys innan du tecknar din försäkring. Du skriver helt enkelt upp samtliga risker som du kan tänka dig att ditt företag kan råka ut för, både stort och smått, på kort och lång sikt.

När du samlat dina risker så är det dags att kolla med försäkringsbolagen vad de har att erbjuda. Som vi tidigare tagit upp så skiljer sig bolagen en del i vad som ingår, och hur mycket försäkringarna kostar. Se till att dina risker är täckta och att du känner att företaget har ett fullgott skydd. Givetvis behöver du prioritera i vilka risker som är rimligast, och dessa är såklart de viktigaste att ha ett ordentligt skydd mot. Tre saker som du kan tänka på är:

Våga jämföra bolag!

Välj inte det billigaste bara för att det är billigt!

Du behöver inte ha alla försäkringar hos samma bolag!