Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Flexibel finansiering med både lån och löpande finansiering

29 oktober, 2017

Företagslån.se - Flexibel finansiering med både lån och löpande finansiering - ()

Ett företag har flera vägar att gå för att få in extra kapital för såväl investeringar som den löpande verksamheten. Vissa företag väljer att utnyttja de möjligheter som traditionella banklån ger, medan andra söker mer flexibla lösningar i form av factoring och/eller kontokrediter. Det finns emellertid inga hinder för att kombinera olika finansieringslösningar, och för många företag kan just en kombination vara det mest effektiva valet. Det gäller särskilt företag som står inför en expansionsfas.

Större investeringar för expansion

Det finns flera sätt för ett företag att expandera. Allt beror i grunden på inom vilken näring företaget är verksamt. En konsultfirma kan till exempel ta in ytterligare medarbetare för att kunna buda på och utföra fler uppdrag. Ett byggbolag kan resa extra kapital för att kunna genomföra fler projekt och ett e-handelsbolag kan investera i större lager för att kunna betjäna fler kunder. För finansiering av expansion krävs normalt att företaget reser ett större belopp i en klumpsumma. Att investeringen ofta kan kombineras med andra typer av finansiering (maskinfinansiering, fastighetsfinansiering och så vidare) är en annan sak.

Exempel: Ett e-handelsföretag ska investera i ett större lager. Företaget behöver då initialt resa ett visst antal hundratusen eller miljoner kronor för att säkra att byggnationen kan ske, detta genom ett vanligt lån (om det inte redan finns befintligt investeringsutrymme i företagets ekonomi). Den totala investeringen kan emellertid finansieras med en kombination av ett lån och exempelvis projektfinansiering.

Om det i stället handlar om finansiering av nya kompetenser i företaget, är det normalt mindre lämpligt att ta in en klumpsumma i lån. Med en sådan lösning kostar nämligen varje krona i ränta. Det är en smartare lösning att utnytta någon av de mer flexibla finansieringsformerna som erbjuds av banker och andra långivare.

Exempel: En konsultfirma vill bli större och anställer två personer. Lönerna och arbetsgivaravgifterna för dessa personer beräknas kunna rymmas i företagets ekonomi på sikt, men i en inledande fas krävs extra tillskott till företaget. För att anställningarna inte ska påverka likviditeten negativt är en kontokredit i många fall ett bra val. Skulle det saknas pengar till löpande utbetalningar på företagskontot träder krediten in och möjliggör att företaget kan sköta betalningarna i rätt tid.

Mindre företag kan tjäna på att kombinera finansieringslösningar

Mindre företag har ofta ett mer oförutsebart kassaflöde. Antalet intäkter är ofta ganska litet och de kan vara ganska spridda i tiden. Dessutom är många mindre företag beroende av att kundfakturor betalas i tid. Utifrån detta perspektiv är det för mindre företag ofta fördelaktigt att använda en kombination av finansieringslösningar och då särskilt sådana som säkrar löpande likviditet.

För lite större insatser i företaget, till exempel en ny anställning eller en investering i lager, kan ett banklån utgöra en grund för att satsningen ska kunna komma till stånd. För att säkra ett positivt löpande kassaflöde är det dock smidigare med kontokrediter och factoringtjänster (sälja eller belåna fakturor). Kontokrediten fungerar som en livlina vid perioder då likviditeten är låg medan factoringtjänster ger ett jämnare inflöde av likvider från kundfakturor.

Notera att ovan resonemang är skrivet ur ett generellt perspektiv. Alla företag (och även alla företagare för den delen) är olika och det finns ingen standardlösning som är optimal för alla.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden