Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Har du koll på kostnaderna i ditt företag?

16 juli, 2018

Om du ska lyckas (eller lyckas bättre) som företagare kan du inte bara fokusera på intäkterna. Visst, utan intäkter har du i princip inget företag, men det är kostnaderna som avgör om du driver en välmående verksamhet eller en som knappt går runt.

Att hålla i kostnaderna är en grundbult i företagande, men det är samtidigt en konst som inte alla behärskar. Oavsett om du är mitt inne i företagarlivet eller vill ta språnget ut i det kan du kanske ha nytta av de tips vi presenterar nedan.

I den här artikeln berättar vi om att:

  • Det inte finns något motsatsförhållande mellan tillväxt och att hålla i kostnaderna
  • Planering och uppföljning är a och o
  • Du bör fokusera på det du är bra på
  • Det viktigaste är att säkra en bra leverans till kunden.

kostnadskontroll företag

Kostnader idag ger mer intäkter i morgon

I ett idealläge innebär alla kostnader du tar idag att företaget får större intäkter i framtiden. De företagare som bäst lyckas med detta blir också normalt de mest framgångsrika.

Det är dock inte alla gånger som dagens kostnader omvandlas till morgondagens ökade intäkter. Vissa gånger är kostnaden just en ren kostnad, andra gånger täcker den framtida intäkten inte priset för de åtgärder företaget vidtog.

För att säkra att kostnader inte bara innebär pengar ut för företaget gäller det först och främst att dels känna till alla poster, dels analysera deras nytta. En bra övning för både nya och rutinerade företagare är att se över kostnadsbilden i företaget. Bara denna övning kan ge värdefull information och nya insikter.

Med en bra bild av läget kan du som företagare identifiera de poster som du kan slopa helt alternativt skruva lite på. Du kan också leta efter alternativ som är både billigare och förhoppningsvis också bättre.

Planering och uppföljning för stabilare ekonomi

Om du inte planerar och följer upp verksamheten finns risken att pengarna formligen rinner iväg. En företags budget är ett måste, löpande uppföljning av budgeten likaså. Att ta fram en grundläggande budget är dock ofta långt ifrån tillräckligt. Företaget behöver också en likviditetsbudget samt olika typer av kalkyler.

I budgetarbetet finns utmärkta möjligheter att se över kostnader och minska olika poster vid behov. Utifrån ett nuläge kan den med god inblick i verksamheten och med ett öga mot framtiden identifiera de poster som behöver justeras. Genom att dra ner på vissa utgifter och eventuellt helt slopa andra kan medel frigöras för att förbättra erbjudandet mot kund, skapa innovation med mera.

En budget bör följas upp ofta. För det mindre företaget är en uppföljning en gång i kvartalet att rekommendera. Regelbundna uppföljningar gör det enklare att se om en kostnad börjar dra iväg.

Planering och uppföljning är också helt centralt när det handlar om extern finansiering via företagslån eller olika typer av fakturaköp/fakturabelåning. Med rätt planering kan du kanske undvika att företaget behöver låna. Alternativt kan du hitta exakt rätt läge för att ta in extern finansiering.

Kapa inte där du behöver hjälp

Som företagare har du garanterat ett område som du är särskilt duktig inom. Förhoppningsvis är detta område också ett du brinner för. Kanske är du en född säljare som verkligen älskar den sociala biten och gillar utmaningar? Kanske ligger din kompetens i stället i att se trender och att dra upp de stora linjerna för verksamheten?

Oavsett vilken verksamhet du driver och vilken roll du har, finns det alltid många saker som du inte är bra på eller ens tycker om att göra. De uppgifter som ryms inom dessa områden tjänar du på att leja ut och kostnaden för det är förmodligen betydligt mindre än vad kostnaden blir för dig i tid och pengar.

Ett klassiskt exempel är bokföring, ett annat är marknadsföring. Du kan möjligen spara in en del för företaget genom att sköta exempelvis bokföringen själv eller via en anställd, men uppgiften tar tid och dessutom finns risken att allt inte blir helt korrekt.

Slutsatsen av ovan resonemang är att det i många fall är en dålig idé att jaga kostnader i den del av verksamheten som ditt företag behöver hjälp inom.

Säkra leveransen

Utan kunder har du ingen verksamhet och utan nöjda kunder blir det svårt för ditt företag att växa. Om du vill kapa kostnader eller bara slipa lite här och där bör du vara mycket försiktig med att vidta besparingsåtgärder i kundprocessen.

Olika företag har olika kundprocesser, men målet är alltid detsamma i slutändan. Företagets kunder måste bli nöjda så att de återkommer och dessutom sprider ordet.

Kapar du kostnader i själva erbjudandet mot kund finns stor risk att kunderna inte blir nöjda. Skär du i kundservice, fraktvillkor och liknande finns risk att åtminstone vissa kunder börjar grymta. Som företagare har du normalt bara en chans att imponera på en kund. Blir kunden i stället negativt överraskad blir den besparing företaget gör i en del i kundleveransen förmodligen i praktiken en kostnad i stället.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden