Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Har kvinnor en tendens att få bättre villkor på lån än män?

15 mars, 2021

Huruvida kvinnor tenderar att få bättre villkor på sina lån eller ej är något som på senare tid diskuterats flitigt i olika medier. Vissa menar att skillnaderna är märkbara medan andra påpekar att det råder knappt mätbara skillnader mellan de båda könen när det kommer till förhandlingar om lånevillkor.

Kreditvärdighet företagare

Den statistiska centralbyrån SCB har tagit fram underlag som antyder att kvinnor kan ha en procentuell fördel vid förhandlingen av sina lån, kontra männen, dock så märks skillnaden endast i vissa län. Vi ska således ägna resten av denna artikel åt att diskutera subjektiva antaganden om varför just kvinnor kan tänkas lyckas bäst vid förhandlingsbordet gällande lånevillkoren!

Olika faktorer gör skillnad

Anledningarna till att just kvinnor lyckats snäppet bättre än männen är ej vetenskapligt grundade men ett av de primära elementen kan tänkas utgöras i form av att kvinnor tenderar att ha en mer mjukare inställning till förhandlingen om lånet i fråga än vad som är fallet hos männen.

Om man tar ett konkret exempel så tenderar kvinnor att inleda själva förhandlingsprocessen med mer försiktiga och neutrala argument för att sedan växla över till en mer aggressivare förhandlingspolitik.

Männen å andra sidan har en tendens att vara mer framfusiga och näst intill arroganta vid förhandlingen om ett lån, vilket är något som kan väga över till deras nackdel, speciellt om man befinner sig i underläge gentemot långivaren.

Ett annat element som kan spela in är att kvinnor ofta tenderar att vara bättre organiserade än vad som är fallet med männen. Detta kan ha att göra med mer naturliga aspekter där kvinnor ofta finner sig i att behöva balansera flera bollar i luften, varav männen tenderar att grotta in sig på en specifik uppgift.

Genom att använda sig av dessa element så kan man tänka sig att kvinnorna kan bättre organisera sig och således skräddarsy argument för varför just lånevillkoren bör vara bättre än vad som erbjuds.

Initiativtagande kvinnor gör skillnaden

Självklart så ska man inte sticka under stol med att många av männen tenderar att vara välorganiserade men i detta fall så väger vågen över till kvinnornas fördel, speciellt med tanke på att man även kryddar det hela med en försiktigare inställning än vad som ofta är fallet hos männen.

En annan aspekt i det hela kan vara att kvinnor tar mer initiativ i frågan vilket i slutändan innebär att de sticker ut i statistiken, även om så behöver inte vara fallet vill säga. Våra antaganden är ganska spekulativa och subjektiva, vilket gör att det kan finnas dolda variabler som vi ännu inte lyckats definiera.

Om man dock studerar statistiken som finns tillgänglig så måste man ändå som man kapitulera och acceptera det faktum att kvinnor för närvarande tenderar över lag att ha en mikroskopisk men ändå mätbar fördel gentemot männen när det kommer till fråga huruvida vår bättre hälft får mer lukrativa villkor på lån i jämförelse med männen.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden