Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Jobben blir fler i framtiden

24 november, 2017

Företagslån.se - Jobben blir fler i framtiden - ()

Det talas ofta om att teknikens snabba utveckling är ett hot mot jobben. En ökad automatisering minskar behovet av manuell arbetskraft i industrin, och mer avancerade datorlösningar gör en del administrativa tjänster obsoleta. Faktum är att robotisering och digitalisering av många räknas som ett stort hot mot sysselsättningen i framtiden.

Givetvis finns det emellertid också de som är av en diametralt motsatt åsikt. Konsultfirman McKinsey har till exempel alldeles nyligen presenterat en rapport där man menar att vi kommer att få se en stor nettoökning av arbetstillfällen under de kommande decennierna. Denna rapport har lyfts upp av bland annat Google, vars Sverigechef Anna Wikland har publicerat en debattartikel på SvD om möjligheterna med digitalisering. Ska man då lita på en företrädare för Google, en aktör som mer än någon annan påskyndar digitaliseringen? Det åter vi vara osagt, men det är intressanta punkter som framförs i rapporten och som återges av Anna Wikland i debattartikeln.

Nettoökning med 100 000 jobb

I debattartikeln skriver Anna Wikland att vi kan få se en nettoökning av nya jobb i storleksordningen 100 000 jobb fram till 2030. Bruttot är naturligtvis större, men det kommer ofrånkomligen att försvinna arbetstillfällen i takt med att industrin robotiseras och övriga näringar digitaliseras.

Det Anna Wikland fokuserar på i sin debattartikel är att digitaliseringen inte behöver utgöra ett hot mer allvarligt än vad exempelvis Gutenbergs tryckpress var, eller för den delen vad järnvägen eller glödlampan var. Dessa uppfinningar gjorde en hel rad tidigare så stora verksamheter obsoleta som genom ett trollslag, men det var inte så att antalet arbetstillfällen minskade i någon enorm omfattning.

Positiva siffror i McKinseys rapport

Om vi går på djupet i McKinseys rapport kan vi läsa att digitalisering, automatisering och ökat utnyttjande av AI-teknik beräknas kunna öka BNP-tillväxten i Sverige med 1,3 procent årligen under åren fram till 2030. Den ökade produktiviteten beräknas också ge fler jobb än vad som faller bort på grund av fler automatiserade processer.

Beräkningen kring att arbetstillfällena förväntas bli fler grundas på två idéer. För det första är idén att antalet arbetstillfällen inom digitala verksamheter kommer att öka kraftigt. Enligt McKinseys rapport förväntas de närmast dubblas fram till 2030. För det andra väntas den accelererande digitala näringens ökade produktivitet ge fler jobb i fler och nya näringar.

Förbered ditt företag för framtiden

Det är helt klart att det digitala livet tar mer och mer plats. Även ett företag som verkar inom betydligt mer ”jordnära” verksamheter har garanterat stora kontaktytor mot det digitala. Andemeningen i Anna Wiklunds debattartikel och McKinseys rapport är att fördelarna med digitaliseringen är större än nackdelarna, men att det samtidigt gäller att möta de ofrånkomliga förändringarna på rätt sätt. De företag som är villiga att förändra processer och tankesätt är bättre rustade inom det som komma skall.

Källa: SvD (länk), rapporten Shaping the future of work in Europe’s 9 digital front-runner countries

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden